Browsing by Subject "IMF"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Grandin, Maxime; Turc, Lucile; Battarbee, Markus; Ganse, Urs; Johlander, Andreas; Pfau-Kempf, Yann; Dubart, Maxime; Palmroth, Minna (2020)
  Particle precipitation is a central aspect of space weather, as it strongly couples the magnetosphere and the ionosphere and can be responsible for radio signal disruption at high latitudes. We present the first hybrid-Vlasov simulations of proton precipitation in the polar cusps. We use two runs from the Vlasiator model to compare cusp proton precipitation fluxes during southward and northward interplanetary magnetic field (IMF) driving. The simulations reproduce well-known features of cusp precipitation, such as a reverse dispersion of precipitating proton energies, with proton energies increasing with increasing geomagnetic latitude under northward IMF driving, and a nonreversed dispersion under southward IMF driving. The cusp is also found more polewards in the northward IMF simulation than in the southward IMF simulation. In addition, we find that the bursty precipitation during southward IMF driving is associated with the transit of flux transfer events in the vicinity of the cusp. In the northward IMF simulation, dual lobe reconnection takes place. As a consequence, in addition to the high-latitude precipitation spot associated with the lobe reconnection from the same hemisphere, we observe lower-latitude precipitating protons which originate from the opposite hemisphere's lobe reconnection site. The proton velocity distribution functions along the newly closed dayside magnetic field lines exhibit multiple proton beams travelling parallel and antiparallel to the magnetic field direction, which is consistent with previously reported observations with the Cluster spacecraft. In both runs, clear electromagnetic ion cyclotron waves are generated in the cusps and might further increase the calculated precipitating fluxes by scattering protons to the loss cone in the low-altitude cusp. Global kinetic simulations can improve the understanding of space weather by providing a detailed physical description of the entire near-Earth space and its internal couplings.
 • Järvinen, R.; Vainio, R.; Palmroth, M.; Juusola, L.; Hoilijoki, S.; Pfau-Kempf, Y.; Ganse, U.; Turc, L.; von Alfthan, S. (2018)
  We report ion acceleration by flux transfer events in the terrestrial magnetosheath in a global two-dimensional hybrid-Vlasov polar plane simulation of Earth's solar wind interaction. In the model we find that propagating flux transfer events created in magnetic reconnection at the dayside magnetopause drive fast-mode bow waves in the magnetosheath, which accelerate ions in the shocked solar wind flow. The acceleration at the bow waves is caused by a shock drift-like acceleration process under stationary solar wind and interplanetary magnetic field upstream conditions. Thus, the energization is not externally driven but results from plasma dynamics within the magnetosheath. Energetic proton populations reach the energy of 30 keV, and their velocity distributions resemble time-energy dispersive ion injections observed by the Cluster spacecraft in the magnetosheath.
 • Afanasieva, Yana (2004)
  This thesis reviews the history and causes of sovereign defaults and analyses the problem of developing countries' debt. It will discuss why the unsustainable debt of developing countries was issued and consider the two most common solutions to debt-service difficulties, namely, debt restructuring and debt forgiveness. During different periods in history, the issue of sovereign debts has engendered military conflicts, induced serious domestic reforms and sometimes even changed political regimes. The thesis is based on the publications by the field leading economists, sucj as Rogoff. Sachs. Krugman. Cohen, Eichengreen and some others, and refers to the most recent statistical data provided by the IMF, the World Bank and the Paris Club of Creditors.
 • Pietinalho, Jussi (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tutkielman aihealue on globaali poliittinen talous. Tutkielmassa tarkastellaan taloustieteellisen tutkimuksen ja valtiotieteellisen tutkimuksen soveltamista Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tutkimusorganisaation julkaisusarjoissa Working Papers ja Staff Discussion Notes. Tutkielman tausta on IMF:n vuonna 2014 julkaiseman talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon suhdetta käsittelevän raportin saama julkisuus. Raportin mukaan epätasa-arvo korreloi negatiivisesti talouskasvun nopeuden ja kasvukausien pituuden kanssa ja että tulonsiirrot edistävät yleensä talouskasvua. Raporttia pidettiin IMF:n kannanottona käänteentekevänä. Vallinneen talousteorian mukaan pyrkimys taloudelliseen tasa-arvoon ja pyrkimys taloudelliseen tehokkuuteen ovat toisensa poissulkevia ja IMF:n oli nähty toimivan tämän teorian mukaan asettaessaan ehtoja avustettavien maiden lainoitukselle. Tutkielman tavoitteena on selvittää syitä IMF:n julkaisuissa esiintyviin erilaisiin kannanottoihin. Tutkielman aineisto on IMF:n tutkimusorganisaatioiden julkaisusarjoista Working Papers ja Staff Discussion Notes ne tutkimukset, joissa IMF:n hakukoneessa avainsana/aihe - kentässä esiintyy sana equality. Tutkielman tarkemmaksi kohdentamiseksi julkaisut, joissa tässä hakukentässä esiintyy myös sana gender, on karsittu pois. Julkaisujen ajankohdat ovat vuodet 1997–2018. Käytetty metodi on tekstin suunnattu sisältöanalyysi. Julkaisuista on analysoitu teksteissä suoraan tai epäsuoraan ilmenevä yksinkertaistettu kanta talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon väliseen suhteeseen. Tämä kanta on indeksoitu seitsemänportaisella asteikolla. Analysoitujen julkaisujen lukumäärä on 104 ja niistä analysoitujen kannanottojen lukumäärä 143. Tutkielman mukaan hajonta julkaisuista saatavasta käsityksessä koskien talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon välisestä suhdetta on suuri eikä siinä voida havaita ajallista muutosta. Ainoa selittäjä, joka on löydettävissä julkaisuista analysoidulle käsitykselle, on julkaisussa käytetty tutkimusmenetelmä. Suhdetta kuvaavan indeksin keskiarvo on empiirisissä tutkimuksissa tilastollisesti erittäin merkittävästi suurempi kuin teoreettisissa tutkimuksissa, mikä osoittaa teoreettisten tutkimusten tukevan talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon toisiaan poissulkevaa käsitystä merkittävästi useammin ja/tai selvemmin kuin empiiriset tutkimukset. Tutkimusmenetelmän valinnalla saattaa siten olla huomattavaa vaikutusta globaalin talouden kannalta merkittävään asiaan, IMF:n talouspoliittiseen ohjeistukseen. Teoreettisten tutkimusmenetelmien soveltaminen tukee tiukkaa talouskuria suosivaa politiikkaa todennäköisemmin kuin empiiristen menetelmien soveltaminen
 • Lakka, Antti; Pulkkinen, Tuija I.; Dimmock, Andrew P.; Osmane, Adnane; Honkonen, Ilja; Palmroth, Minna; Janhunen, Pekka (2017)
  We investigate the effects of different initialisation methods of the GUMICS-4 global magnetohydrodynamic (MHD) simulation to the dynamics in different parts of the Earth's magnetosphere and hence compare five 12 h simulation runs that were initiated by 3 h of synthetic data and followed by 9 h of solar wind measurements using the OMNI data as input. As a reference, we use a simulation run that includes nearly 60 h of OMNI data as input prior to the 9 h interval examined with different initialisations. The selected interval is a high-speed stream event during a 10-day interval (12-22 June 2007). The synthetic initialisations include stepwise, linear and sinusoidal functions of the interplanetary magnetic field with constant density and velocity values. The results show that the solutions converge within 1 h to give a good agreement in both the bow shock and the magnetopause position. However, the different initialisation methods lead to local differences which should be taken into consideration when comparing model results to satellite measurements.