Browsing by Subject "Iatrogenic Disease"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Pakarinen, Päivi; Ranta, Varpu (2018)
  • Gynekologisen syövän hoidossa on aina arvioitava hedelmällisyyden säilyttämisen mahdollisuus ja siitä on keskusteltava potilaan kanssa. • Hedelmällisyyden säästäviä menetelmiä voidaan harkita paikallisessa, hyvin erilaistuneessa ja vähäisen maligniteettipotentiaalin gynekologisessa syövässä. • Oikein valittujen potilaiden ennuste säästävän leikkauksen jälkeen on samankaltainen kuin radikaalileikkauksen jälkeen ja raskausluvut ovat hyvät.
 • Sutinen, Jussi; Matikainen, Niina (2017)
  HIV-potilaiden endokriinisten ongelmien kirjo on vaihtunut taudin muututtua kuolemaan johtavasta ¬immuunivajeesta krooniseksi sairaudeksi. Nykyään suurin osa HIV-potilaiden endokriinisista ongelmista diagnosoidaan ja hoidetaan samalla lailla kuin muidenkin potilaiden. Krooninen infektio ja HIV-lääkitys lisäävät osteoporoosin ja murtumien riskiä. Myös metaboliset haitat ja miesten hypogonadismi ovat yleisiä. HIV-lääkkeiden merkittävät yhteisvaikutukset on muistettava myös endokriinisia sairauksia hoidettaessa. Yhteisvaikutuksia voi ilmaantua esimerkiksi glukokortikoidien, tyroksiinin, kalsiumvalmisteiden ja statiinien kanssa.
 • Mattila, Kalle; Mäkelä, Siru; Hernberg, Micaela; Vihinen, Pia (2018)
  Immuuniaktivaation vapauttajat ovat uusia syöpälääkkeitä, joiden haittavaikutuksena voi ilmaantua tulehduksia. Jos päivystyspotilasta on hoidettu näillä lääkkeillä, hänen oireitaan tulee epäillä lääkkeen haittavaikutuksiksi, kunnes toisin on osoitettu. Samanaikainen infektio on mahdollinen.
 • Paakkari, Ilari; Urho, Matti (2019)
 • Malm, Heli; Ellfolk, Maria (2016)
 • Anttila, Veli-Jukka; Niku, Suvi; Janes, Rita (2020)
  Syövän ilmaantuvuuden suurentuessa syöpähoidot lisääntyvät. Sekä itse syöpä että sen hoito altistavat infektioille, joiden ehkäiseminen ja hoito ovat olennainen osa syöpäpotilaan hoitoa. Tavanomaisiin solunsalpaajahoitoihin liittyvä neutropenia ja limakalvojen vaurioituminen altistavat bakteeri-infektioille, joiden hoito poikkeaa immuunivasteeltaan normaalin henkilön infektioiden hoidosta. Myös eri syöpäpotilaiden välillä esiintyy vaihtelua infektioiden yleisyyden, luonteen ja vaikeuden osalta. Neutropeeniset kuumeilevat potilaat voidaan jakaa pienen ja suuren infektioriskin ryhmiin, joiden empiirinen mikrobilääkehoito poikkeaa toisistaan. Lymfopenia puolestaan altistaa virus- ja opportunisti-infektioille, joista osa on ehkäistävissä lääkityksin. Kohdennetut, uusilla mekanismeilla vaikuttavat syöpälääkkeet aiheuttavat vähemmän neutropeenisiä infektioita, mutta niihin liittyvät omat infektiohaasteensa.
 • Tuohinen, Suvi; Skyttä, Tanja; Poutanen, Tuija (2018)
  • Syövän hoitojen sydänvaikutusten vuoksi lisääntynyt kuolleisuus ja sairastavuus vähentävät hoitojen ¬kokonaishyötyä. • QT-ajan muutos on yleisin ja sydämen vajaatoiminta merkittävin syövän hoitojen haittavaikutus. • Haittoja pyritään vähentämään ehkäisemällä, seulomalla ja hoitamalla niitä varhain. • Syövän, sen hoidon ja sydänterveyden ympärille on kehittymässä uusi osaamiskokonaisuutensa, ¬kardio-onkologia.