Browsing by Subject "Inflammatory bowel disease"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Vitikainen, Krista; Haapamaki, Johanna; Farkkila, Martti; Anttila, Veli-Jukka; Arkkila, Perttu (2018)
  Objective: Characterization of predisposing factors for Clostridium difficile infection recurrence (rCDI) and outcome in inflammatory bowel disease (IBD) patients.Methods: Clinical characteristics of 167 inflammatory bowel disease patients with Clostridium difficile infection (IBD-CDI cohort) treated in Helsinki University Central Hospital were gathered. Medical history of the last three months preceding a toxin positive CDI test was recorded. Parameters, including ribotype of C. difficile, mortality and recurrence were compared with age and gender-matched C. difficile patients (CDI cohort).Results: No difference was found in rCDI between IBD-CDI and CDI cohorts. As compared with IBD subtypes, rCDI was least common among patients with Crohn's disease. The use of immunosuppressant therapy was higher in IBD patients with two or more CDI episodes. C. difficile ribotype 027 increased the rates for rCDI in IBD patients but not in non-IBD-CDI patients. The prevalence of 027 ribotype and mortality rates did not differ significantly among the cohorts. None of the IBD patients underwent colectomy upon CDI.Conclusion: IBD patients are not more susceptible for rCDI than non-IBD patients. Predisposing factors for rCDI among IBD patients are associated with immunosuppressant treatments, colon affecting IBD and CDI caused by ribotype 027. CDI does not worsen the prognosis of IBD patients.
 • Castaneda, Anu E.; Tuulio-Henriksson, Annamari; Aronen, Eeva T.; Marttunen, Mauri; Kolho, Kaija-Leena (2013)
 • Toresson, L.; Steiner, J. M.; Razdan, P.; Spodsberg, E.; Olmedal, G.; Suchodolski, J. S.; Spillmann, T. (2018)
  The aim of this study was to compare the efficacies of parenteral and oral cobalamin supplementation protocols in dogs with chronic enteropathies and low cobalamin concentrations. It was hypothesised that both treatments would increase serum cobalamin concentrations significantly. Fifty-three dogs with chronic enteropathies and serum cobalamin concentrations <285 ng/L (reference interval 244-959 ng/L) were enrolled. Dogs were randomised to treatment with either daily oral cobalamin tablets (0.25-1.0 mg cyanocobalamin daily according to body weight) or parenteral cobalamin (0.4-1.2 mg hydroxycobalamin according to body weight). Serum cobalamin concentrations were analysed 28 +/- 5 days and 90 +/- 15 days after initiation of supplementation. After 28 days, all dogs had serum cobalamin concentrations within the reference interval or above. In the parenteral group (n = 26), median (range) cobalamin concentrations were 228 (150-285) ng/L at inclusion, 2107 (725-10,009) ng/L after 28 days and 877 (188-1267) ng/L after 90 days. In the oral group (n = 27), median (range) serum cobalamin concentrations were 245 (150-285) ng/L at inclusion, 975 (564-2385) ng/L after 28 days and 1244 (738-4999) ng/L after 90 days. In both groups, there were significant differences in serum cobalamin concentrations between baseline and 28 days, and between 28 days and 90 days (P <0.001). In conclusion, both parenteral and oral cobalamin supplementation effectively increase serum cobalamin concentrations in dogs with chronic enteropathies and low cobalamin concentrations. (C) 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 • Toresson, L.; Steiner, J. M.; Spodsberg, E.; Olmedal, G.; Suchodolski, J. S.; Lidbury, J. A.; Spillmann, T. (2019)
  The objective of this study was to compare the effects of parenteral (PE) versus oral (PO) cobalamin supplementation on serum methylmalonic acid (MMA) and homocysteine (HCY) concentrations in dogs with hypocobalaminaemia. Thirty-six dogs with serum cobalamin concentrations below 285 ng/L (reference interval (RI): 244-959 ng/L) were treated with PO (0.25-1.0 mg daily) or PE cobalamin (0.25-1.2 mg/injection) using a block-randomized schedule. Serum MMA and HCY concentrations were analysed at day 0, 28 and 90 after start of supplementation. There was no significant difference between the PO and PE group regarding serum MMA or HCY concentrations at any time point. Median (range, P comparing baseline and 28 days, P comparing 28 days and 90 days) serum MMA concentrations (nmol/L; RI 415-1193) were 932 (566-2468) in the PO and 943 (508-1900) in the PE group at baseline, respectively, 705 (386-1465, P
 • Hukkinen, Maria; Pakarinen, Mikko Petteri; Merras-Salmio, Laura; Koivusalo, Antti; Rintala, Risto; Kolho, Kaija-Leena (2016)
  Background: Fecal calprotectin (FC) correlates with endoscopic recurrence of Crohn's disease (CD) in adults but has not been studied among children postoperatively. We aimed to analyze whether FC relates with postoperative CD recurrence in children. Methods: Altogether 51 postoperative endoscopies and FC measurements from 22 patients having undergone surgery for CD at age Results: Ileocecal resection (n = 15), small bowel resection (n = 6), or left hemicolectomy (n = 1) was performed at median age of 15.1 (interquartile range 14.4-17.6) years. Following surgery, FC decreased significantly (659 vs. 103 mu g/g, p = 0.001). During median follow-up of 5.7 (4.2-7.7) years, either endoscopic or histological recurrence occurred in 17 patients (77%). FC > 139 mu g/g at time of endoscopy or FC increase of 79 mu g/g compared to first postoperative value was suggestive of endoscopic recurrence (Rutgeerts score i2-i4), while FC > 101 mu g/g or increase of 21 mu g/g indicated histological recurrence. Best accuracy for prediction of recurrence was obtained by combining FC at endoscopy and the postoperative increase of FC. The corresponding AUROC values were 0.74 (95% 0.58-0.89) for endoscopic recurrence whereas 0.81 (95% CI 0.67-0.95) for histological recurrence. Conclusion: FC is a useful surrogate marker of postoperative recurrence also in pediatric CD patients. (C) 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.
 • Rossen, Noortje G.; MacDonald, John K.; de Vries, Elisabeth M.; D'Haens, Geert R.; de Vos, Willem M.; Zoetendal, Erwin G.; Ponsioen, Cyriel Y. (2015)
  AIM: To study the clinical efficacy and safety of Fecal microbiota transplantation (FMT). We systematically reviewed FMT used as clinical therapy. METHODS: We searched MEDLINE, EMBASE, the Cochrane Library and Conference proceedings from inception to July, 2013. Treatment effect of FMT was calculated as the percentage of patients who achieved clinical improvement per patient category, on an intention-to-treat basis. RESULTS: We included 45 studies; 34 on Clostridium difficile-infection (CDI), 7 on inflammatory bowel disease, 1 on metabolic syndrome, 1 on constipation, 1 on pouchitis and 1 on irritable bowel syndrome (IBS). In CDI 90% resolution of diarrhea in 33 case series (n = 867) was reported, and 94% resolution of diarrhea after repeated FMT in a randomized controlled trial (RCT) (n = 16). In ulcerative colitis (UC) remission rates of 0% to 68% were found (n = 106). In Crohn's disease (CD) (n = 6), no benefit was observed. In IBS, 70% improvement of symptoms was found (n = 13). 100% Reversal of symptoms was observed in constipation (n = 3). In pouchitis, none of the patients (n = 8) achieved remission. One RCT showed significant improvement of insulin sensitivity in metabolic syndrome (n = 10). Serious adverse events were rare. CONCLUSION: FMT is highly effective in CDI, and holds promise in UC. As for CD, chronic constipation, pouchitis and IBS data are too limited to draw conclusions. FMT increases insulin sensitivity in metabolic syndrome.
 • Hämäläinen, Moona (Helsingin yliopisto, 2019)
  Suomessa tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyvyys on kasvussa. Yksi toissijaisista lääkkeistä sairauteen on biologinen lääke infliksimabi, joka on TNF-alfa-estäjä. TNF-alfa on tärkeä sytokiini tulehduksellisissa sairauksissa. Infliksimabista vain noin 1/3 saa hyvän hoitovasteen. 1/3 ei saa vastetta ollenkaan, ja 1/3 menettää saadun vasteen, eikä vastetta osata ennustaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä biomarkkereita geeniekspressioprofiileista RNA-sekvensoinnilla ja ymmärtää erilaisten lääkevasteiden eroja. Tutkielmassa tutkittiin 15 potilaan veren valkosolujen geeniekspressioita ennen (0vk) ja jälkeen (12vk) infliksimabihoidon, sekä verrattiin vasteensaajien ja ei-vasteensaajien geeniekspressioiden profiileja. RNA eristettiin näytteistä, sekvensoitiin ja analysoitiin Chipster-ohjelmalla. Ekspressiotasot erosivat merkitsevästi aikapisteiden välillä 17 geenin osalta, joista tärkein on DUSP2-geeni. DUSP2 laskee epäsuorasti interleukiini-17 pitoisuutta, jolloin tulehdusreaktio vaimenee. Verrattaessa vasteensaajien ja osittaisen vasteensaajien geeniekspressioprofiileja ennen ja jälkeen hoidon, ei selvää trendiä näkynyt geenien ilmentymisessä. Tutkimuksessa ei ollut mukana 12 viikon näytteitä ei-vasteensaajilla, joten siihen ei voitu verrata. Tässä tutkimuksessa ei löytynyt biomarkkeria infliksimabin hoitovasteen ennustamiselle, mutta saatiin tärkeää tietoa DUSP2-geenin aktiivisuudesta. Kaikilla infliksimabihoidon saaneilla DUSP2- geenin ekspressio nousi veressä.
 • Hämäläinen, Anssi-Petteri (Helsingfors universitet, 2010)
  IBD- ja reumasairaudet ovat elämänlaatua merkittävästi heikentäviä, kroonisia tulehduksellisia sairauksia, joiden keskivaikeiden ja vakavien muotojen hoidossa suoneen annettava biologinen TNF-alfa -tulehdustekijän vasta-aine infliksimabi (Remicade®) on vankassa asemassa. Infliksimabin hyvän tehon kääntöpuolena esiintyy yleisesti haittoja, joista infuusion aikana tai pian sen jälkeen ilmenevät allergistyyppiset reaktiot ovat hoitoa hankaloittava ja jopa vaarallinen alaluokka. Infuusioreaktioiden estoon ei nykyisellään ole todistettavasti tehokkaita keinoja. Parasetamoli ja setiritsiini osoittautuivat tässä käyttötarkoituksessa tehottomiksi. HUS:n Lasten ja nuorten sairaalassa aloitettiin 11.3.2009 hoitokokeilu asetosalisyylihapolla (ASA, Disperin®), annosteltuna painonmukaisesti per os, päämääränä selvittää prospektiivisesti ASA:n käyttömahdollisuudet infuusioreaktioiden ehkäisyssä. Tämän tutkielman aineisto kerättiin esilääkekokeilun alun ja 24.6.2010 välisellä ajalla (yhteensä 67 viikkoa) infliksimabi-infuusiossa Lasten ja nuorten sairaalan osasto 2:lla käyneiden IBD- ja reumapotilaiden asiakirjoista. Vain 1 (0,2 %) ASA:n kanssa annetuista infuusioista johti infuusioreaktioon kun aiemmin parasetamolin ja setiritsiinin kanssa todettiin 11 (2,9 %) reaktiota. GraphPad Prism 5 -ohjelmistolla tehdyn tilastoanalyysin perusteella tulokset osoittavat ASA:n olevan erittäin lupaava infuusioreaktioiden estolääke.
 • Voutilainen, Markku; Hutri-Kähönen, Nina; Tossavainen, Päivi; Sipponen, Taina; Pitkänen, Niina; Laitinen, Tomi; Jokinen, Eero; Rönnemaa, Tapani; Viikari, Jorma S. A.; Raitakari, Olli T.; Juonala, Markus (2018)
  Background and aims: Several genetic and environmental risk factors have been linked to chronic inflammatory bowel disease (IBD). The incidence of IBD has significantly increased in developed countries during last decades. The aim of the present study was to examine childhood risk factors for subsequent IBD diagnosis in a longitudinal cohort study of children and adolescents. Methods: A Finnish study population consisting of 3551 children and adolescents originally evaluated as part of the Cardiovascular Risk in Young Finns study in 1980. At baseline, participant BMI, insulin, lipid, C-reactive protein and blood pressure levels, socioeconomic position, dietary habits, and physical activity, were evaluated. In addition, information was gathered on rural residency, severe infections, breast feeding, parental smoking and birth weight. Subsequent IBD diagnosis status was evaluated based on nationwide registries on hospitalisations and drug imbursement decisions. Results: Altogether, 49 participants (1.4%) had IBD diagnosed during the 34 years of register follow-up, of which 31 had ulcerative colitis, 12 Crohn's disease and 6 undetermined colitis. In univariate analyses, significant correlations were observed between childhood HDL-cholesterol (risk ratio (95% CI) for 1-SD change (0.58 (0.42-0.79)) and CRP concentrations (1.20 (1.01-1.43)) with IBD. The inverse association between HDL-cholesterol and IBD remained significant (0.57 (0.39-0.82)) in a multivariable model including data on age, sex and CRP. In addition, a weighted genetic z-score of 71 single nucleotide polymorphisms associated with elevated HDL-cholesterol levels was significantly lower in IBD patients, p = 0.01). Conclusion: Low childhood HDL-cholesterol levels are associated with subsequent IBD diagnosis. In addition, a genetic risk score associated with low HDL-cholesterol levels predict later IBD suggesting that HDL-cholesterol metabolism might have a role in the pathogenesis of IBD. (C) 2018 Editrice Gastroenterologica Italiana S.r.l. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
 • Piekkala, Maija; Hagström, Jaana; Tanskanen, Maarit; Rintala, Risto; Haglund, Caj; Kolho, Kaija-Leena (2013)
 • Rintamäki, Hanne; Salo, Harri M.; Vaarala, Outi; Kolho, Kaija-Leena (2010)
 • Puolanne, Anna-Maija; Kolho, Kaija-Leena; Alfthan, Henrik; Ristimäki, Ari; Mustonen, Harri; Färkkilä, Martti (2017)
  Fecal calprotectin is a reliable surrogate marker for inflammatory activity in inflammatory bowel disease (IBD). For the noninvasive monitoring of the activity of colonic inflammation, we validated a symptom index suitable for ulcerative colitis and colonic Crohn's disease. By combining the symptom index with a rapid semi-quantitative calprotectin test, we constructed a new activity index based on the highest AUCs, using histological remission as a reference. We also evaluated the correlation of the patient-reported influence of the IBD in the daily life, measured by a VAS, with the inflammation activity. The disease activity of 72 patients with IBD of the colon was determined by endoscopic activity scores (SES-CD/UCEIS). The patients provided stool samples for determination of calprotectin and filled in a questionnaire about their symptoms during the last week. The results of the symptom index demonstrated a statistically significant correlation with the rapid calprotectin test, histological inflammation activity, and the VAS. No correlations were found between the VAS and calprotectin or the histological inflammation activity. The sensitivity of the combination index to detect active inflammation was slightly superior to fecal calprotectin alone. The new symptom index and the combination index are simple, noninvasive means for distinguishing remission from active inflammation in colonic IBD. With the VAS, we can pick up patients who need psychosocial support because of the disease burden, even if their IBD is in remission.
 • De Simone, Belinda; Davies, Justin; Chouillard, Elie; Di Saverio, Salomone; Hoentjen, Frank; Tarasconi, Antonio; Sartelli, Massimo; Biffl, Walter L; Ansaloni, Luca; Coccolini, Federico; Chiarugi, Massimo; De’Angelis, Nicola; Moore, Ernest E; Kluger, Yoram; Abu-Zidan, Fikri; Sakakushev, Boris; Coimbra, Raul; Celentano, Valerio; Wani, Imtiaz; Pintar, Tadeja; Sganga, Gabriele; Di Carlo, Isidoro; Tartaglia, Dario; Pikoulis, Manos; Cardi, Maurizio; De Moya, Marc A; Leppaniemi, Ari; Kirkpatrick, Andrew; Agnoletti, Vanni; Poggioli, Gilberto; Carcoforo, Paolo; Baiocchi, Gian L; Catena, Fausto (BioMed Central, 2021)
  Abstract Background Despite the current therapeutic options for the treatment of inflammatory bowel disease, surgery is still frequently required in the emergency setting, although the number of cases performed seems to have decreased in recent years. The World Society of Emergency Surgery decided to debate in a consensus conference of experts, the main pertinent issues around the management of inflammatory bowel disease in the emergent situation, with the need to provide focused guidelines for acute care and emergency surgeons. Method A group of experienced surgeons and gastroenterologists were nominated to develop the topics assigned and answer the questions addressed by the Steering Committee of the project. Each expert followed a precise analysis and grading of the studies selected for review. Statements and recommendations were discussed and voted at the Consensus Conference of the 6th World Society of Emergency Surgery held in Nijmegen (The Netherlands) in June 2019. Conclusions Complicated inflammatory bowel disease requires a multidisciplinary approach because of the complexity of this patient group and disease spectrum in the emergency setting, with the aim of obtaining safe surgery with good functional outcomes and a decreasing stoma rate where appropriate.