Browsing by Subject "Internet-palvelu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kaartinen, Petrus (2000)
    Tutkimuksen kohteena oli Helsingin yliopiston Internet-palvelu ja sen käyttäjät. Tutkimus selvitti palvelun käyttöön liittyviä ongelmia ja tarpeita sekä yleensä palvelun määrää ja käyttötapoja. Syksyllä 1997 suoritettiin käyttäjäkysely, johon vastasi 805 Internet-palvelun käyttäjää. Kysely suoritettiin sekä paperi- että WWW-lomakkeella. Käyttäjäkyselyn lisäksi palvelua ja sen käyttäjiä tutkittiin järjestelmän automaattisesti keräämän aineiston avulla. Aineistoja analysoitiin pääasiassa ristiintaulukoimalla sekä yleisimpiä tunnuslukuja laskemalla. Mielenkiintoisimmat tulokset varmistettiin keskiarvo- tai chi2-testeillä. Tutkimus antaa selkeän kuvan palvelun käytöstä ja sen käyttäjistä. Palvelun käyttö lisääntyi tarkasteluajanjaksolla (5/97-12/98) tasaisesti. Esimerkiksi vuoden aikana (10/97-10/98) yhtäaikaisten käyttäjien määrä miltei kaksinkertaistui. Palvelun käyttöön ja käyttäjien mielipiteisiin vaikutti erityisen paljon lähipuheluiden hinnoittelussa tapahtunut muutos (11/97). Palvelun ahkerimmat käyttäjät olivat nuoria luonnontieteen miesopiskelijoita. Muut ryhmät, kuten naiset ja muiden alojen opiskelijat, kuitenkin kuroivat eroa tarkasteluajanjaksolla pienemmäksi. Suosituimmat Internet-palvelut olivat selkeästi sähköposti ja WWW. Esimerkiksi sähköpostia käytti yli 90 prosenttia vastaajista. Uutisryhmiä ja pääteyhteyttä Unix-koneisiin käytettiin seuraavaksi eniten, joskin yli puolet käyttäjistä eivät näitä palveluita käyttäneet lainkaan. Tutkimuksessa pohditaan kattavasti kyselyn suorittamista Internetin välityksellä. Internet on suhteellisen uusi viestintäympäristö ja sitä on alettu käyttämään tutkimusvälineenä yhä enemmän. Internetissä suoritettavan kyselyn selkeimmät edut perinteiseen postikyselyyn verrattuna ovat vastausten nopea saanti, kyselyn alhaiset kustannukset, vastaajan ja kyselyn laatijan vuorovaikutusmahdollisuus sekä vastausten helpompi koodaus. Internet-kyselyn suurin heikkous on vastausten epäluotettavuus. vastaajat eivät edusta tasapuolisesti kaikkia käyttäjäryhmiä. Tämäkin tutkimus osoitti, että huolimatta kohderyhmästä ja sen yleisestä Internetin käytöstä, paperikysely on edelleen luotettavin asynkronisen kyselyn muoto. Internetissä suoritettavaa kyselyä kannattaa kuitenkin sen huomattavien etujen vuoksi käyttää tukevana tai vertailevana kyselymuotona perinteisten kyselytapojen rinnalla.