Browsing by Subject "Interventional radiology"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Granata, Claudio; Sorantin, Erich; Seuri, Raija; Owens, Catherine M. (2018)
    The recent European Council Directive 2013/59/EURATOM requires the establishment of diagnostic reference levels (DRLs) to optimise radiation dose in diagnostic and interventional radiology procedures. At the time this directive was enacted, just a few European countries had already set paediatric DRLs and many of these were outdated. For this reason, the European Commission launched a project addressing European Guidelines on Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging that was awarded to a consortium led by the European Society of Radiology with the collaboration of the European Society of Paediatric Radiology and other European stakeholders involved in the radiation protection of children. The main aims of this project were to establish European DRLs to be used by countries without their own national paediatric DRLs and to provide a consistent method to establish new DRLs in the future. These European guidelines have been very recently endorsed by the European Commission and published in issue N degrees 185 of the Radiation Protection series. The purpose of this article is to introduce these guidelines to the wide community of paediatric radiologists.
  • Tirri, Tomi (Helsingin yliopisto, 2017)
    Kuvantamista hyödyntävässä toimenpiteessä eli toimenpideradiologiassa on kliininen tarve määrittää potilaan tukos- tai vuototaipumusta. Ultraäänitoimenpiteissä vuotoriskiä ennakoidaan protrombiiniajan (PT) ja siitä johdetun International Ration (INR) avulla. Sydänpotilailla tukosriskiä pienennetään toimenpiteen aikana annostelemalla suonen- sisäisesti hepariinia, jolloin aktivoidulla hyytymisajalla (ACT) voidaan seurata hepariinin vaikutusta. Kannettavalla vierilaitteella voidaan verianalyysit suorittaa toimenpide- huoneessa,jolloin tulosviive pienenee. Tutkielmassa verifioitiin HUS-Kuvantamisen radiologian hankkima ITC Hemochron® Signature Elite-vierilaitteen kokoverianalyysit PT, INR ja aktivoitu partielli tromboplastiiniaika (APTT) vertaamalla laitteen antamia tuloksia laboratorion veriplasmaa käyttäviin analyysituloksiin. Laitteen aktivoidun hyytymisajan (ACT LR ja ACT+) tuloksia verrattiin laboratorion antifaktori X-aktiivisuuteen (anti-FXa). Tavoitteena oli selvittää potilasaineiston avulla soveltuuko ITC Hemochron® Signature Elite-vierilaite kliiniseen käyttöön toimenpideradiologiassa. Ultraäänitoimenpiteissä potilaita oli yhteensä 20 ja sydänpotilaita oli 15. Potilaita ei valikoitu vaan kaikki näyt- teiden keräyspäivinä tammikuussa ja huhtikuussa 2015 HUS-Kuvantaminen radiolo- giassa ulträäni- tai sydäntoimenpiteissä olleet potilaat otettiin mukaan. PT-mittauksissa ero laboratorion menetelmän ja Hemochron® Signature Elite PT:n välillä oli -5,5 sekuntia (-26,3 prosenttia) ja keskinäinen riippuvuus eli korrelaatio vähäinen (R=0,02). INR- mittauksissa ero oli 0,15 (15 prosenttia) ja korrelaatio vähäinen (R=0,1). APTT-mittauk- sissa ero oli 8,4 sekuntia (33,9 prosenttia) ja korrelaatio alhainen (R=0,33). ACT LR:lle ja ACT+:lle ei määritelty eroa, koska mittausasteikko eroaa laboratorion antiFXa:n kanssa. ACT LR:lle saatii korrelaatio oli 0,49 ja ja ACT+:lle 0,35.