Browsing by Subject "Intrauterine Devices"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Korjamo, Riina (2019)
    Kapseleita ja kierukoita tulisi suositella raskaudenkeskeytystä hakevalle naiselle keskeytyksen jälkeiseksi ehkäisyksi, koska ne ovat menetelmistä tehokkaimpia. Kaikkien ehkäisymenetelmien käyttö voidaan aloittaa välittömästi kirurgisen keskeytyksen yhteydessä. Kun keskeytys on lääkkeellinen, pilleri-, rengas-, laastari- ja kapseliehkäisy voidaan aloittaa keskeytyksen alkaessa. Raskauden keskeytyminen tulee varmistaa ennen kierukkaehkäisyn aloitusta.
  • Heikinheimo, Oskari (2017)
  • Kaislasuo, Janina; Suhonen, Satu; Heikinheimo, Oskari (2016)
    Kie­rukka on pitkä­vai­kut­teinen ehkäi­sy­muoto, jon­ka te­hoon käyt­täjän vir­heet tai unoh­dukset ei­vät vai­kuta. Ikä tai synnyt­tä­neisyys ei­vät vai­kuta kieruk­kaeh­käisyn sopi­vuuteen tai turval­li­suuteen. Kie­rukkaa käyt­tävät nai­set ovat yleensä tyyty­väisiä ehkäi­sy­me­ne­tel­määnsä. Varmis­ta­malla kie­rukan help­po saa­tavuus voi­daan merkit­tä­västi vä­hentää suunnit­te­le­mat­tomia ras­kauksia.
  • Kaislasuo, Janina; Heikinheimo, Oskari; Suhonen, Satu (2016)