Browsing by Subject "Keski-Aasia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Katsui, Hisayo (2005)
    This study focused on political approach of civic activism in the field of disability. The political approach refers to rights-oriented approach that challenges existing unequal power structure so that ultimate goal of equality is fulfilled. This approach was elaborated through a project investigation of a Finnish disabled people's organisation in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. In order to understand this organisational reality, its background context, namely daily experiences of disabled people in Central Asia, was also scrutinised. The aims were to clarify vulnerability creation mechanism, complex reality of the Finnish intervention in Central Asia and possibility of the political approach in Central Asia. Final goal was that this thesis, including its process, both academically and practically contributes to the disability movement and their equality. Basic qualitative methodology with deep, personal interviews and observation was applied. Perspective of disabled people was central. Data analysis applied similar method as qualitative content analysis and was made with disability theories: social and political models of disability. The main findings are three-folded. Firstly, the study clarified the main factors of the vulnerability creation mechanism that makes and reinforces the deviant role of disabled people in Central Asia. This clarification proves that disability is a human construction not only in Western countries but also in ex-socialist countries. That is, West-oriented social model of disability makes sense in these countries. Secondly, heterogeneity of disabled people became clear despite of the existence of the social mechanism. Having acknowledged the multiplicity, fighting against disability needs multiple approaches firstly to deal with the multiple layers of the mechanism, secondly to deal also with other discrimination against sex, age, ethnic origin etc. and thirdly to meet needs of individuals. Thirdly, implications toward equality were elaborated. This study found out that political approach can play a role in localised manner in Central Asia. It is important for all actors in the society to realise that even a small change can make a difference. Especially active role of disabled people to make a difference with the political approach was highlighted after they are aware of their rights and ownership.
  • Jaarva, Meeri-Maria (2000)
    Tutkimuksessa tarkastellaan ympäristöturvallisuutta, erityisesti ympäristöperäisiä konflikteja, tapaustutkimuksen avulla. Aineistona on käytetty tieteellisen kirjallisuuden lisäksi sanoma- ja aikakauslehtiä sekä asiakirjoja. Teoreettinen perusta on erityisesti kylmän sodan jälkeen kehittynyt uudenlainen, laajempi turvallisuuskäsitys. Laajan turvallisuuskäsityksen kannattajat ovat kritisoineet erityisesti realismia ja uusrealismia vain valtioiden välisiin sotilaallisiin uhkiin keskittymisestä ja halunneet laajentaa turvallisuuskäsitteen alaa kattamaan myös mm. taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä uhkia. Näin siis myös ympäristökysymykset on turvallistettu eli otettu mukaan turvallisuusagendalle. Työssä on käytetty hyväksi Thomas F. Homer-Dixonin tutkimuksia ympäristöperäisistä konflikteista ja jaoteltu ne hänen mukaansa niukkuuskonflikteiksi, deprivaatiokonflikteiksi ja identiteettikonflikteiksi. Konfliktit on myös jaoteltu osapuolien mukaan valtioiden välisiksi, valtion ja ryhmän välisiksi ja ryhmien välisiksi. Veden ja konfliktien monitahoista suhdetta on tutkittu kuuden esimerkkitapauksen avulla. Esimerkeistä valtioiden väliset konfliktit ovat olleet poliittisia, kun taas väkivaltaiset konfliktit ovat olleet valtion sisäisiä, minkä myös Homer-Dixon on tutkimuksissaan todennut. Tutkimuksen päähuomio on ollut Keski-Aasian (Kazakstan, Uzbekistan, Tadzhikistan, Turkmenistan ja Kirgisia) vesikriisissä ja siitä aiheutuvissa konflikteissa. Veden ehtyminen ja saastuminen, jonka pahin seuraus on Aral-järven kuivuminen on todellinen ongelma ja nopea väestönkasvu lisää veden tarvetta jatkuvasti. Yhtenä pääsyynä Keski-Aasian vesipulaan on puuvillanviljely, johon erityisesti neuvostoajalla rohkaistiin. Liikakastelu on yleinen ongelma ja vesikriisin ratkaisemiseksi onkin erityisesti tehostettava veden käyttöä ja siirryttävä vähemmän vettä vaativiin viljelykasveihin. Vesiresurssit ovat myös epätasaisesti jakautuneet maiden välillä ja alavirran valtioiden riippuvuus ylävirran valtioista veden saannin turvaamiseksi voi johtaa konflikteihin maiden välillä. Keski-Aasian maat ovat kuitenkin myös tehneet yhteistyötä veden hallinnoinnissa. Suurempi konfliktipotentiaali liittyykin valtioiden sisäisiin konflikteihin, erityisesti silloin, kun korkea väestötiheys, sosioekonomiset ongelmat ja eri väestöryhmien väliset olemassaolevat konfliktit yhdistyvät kiistoihin veden ja maan jakamisesta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että heikot valtiot ovat haavoittuvaisempia väkivaltaisille ympäristöperäisille konflikteille kuin vahvat valtiot. Vahvassa valtiossa niin vertikaalinen legitimiteetti (kansalaisten ja päättäjien välillä) kuin horisontaalinenkin legitimiteetti (eri kansanosien välillä) on turvattu. Niinpä konfliktien väkivaltaistumisen estämiseksi on tärkeää vesiniukkuuden ratkaisemisen lisäksi pyrkiä konfliktiherkän yhteiskuntarakenteen muuttamiseen. Keski-Aasiassa huomio tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää demokratisoitumiseen, taloudelliseen tasa-arvoon sekä eri etnisten ryhmien ja klaanien välisten ristiriitojen vähentämiseksi.