Browsing by Subject "Koulutus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Mäenpää, Olli (2009)
 • Mäenpää, Olli; Tuori, Kaarlo (2009)
 • Hidén, Mikael; Tuori, Kaarlo (2009)
 • Hidén, Mikael; Tuori, Kaarlo; Viljanen, Veli-Pekka (2009)
 • Thune, Mikael (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin miten HAUS kehittämiskeskus Oy:n (aiemmin Hallinnon kehittämiskeskus) järjestämän Uudistuja-koulutusohjelman läpikäyneet henkilöt kuvailivat sen vaikutuksia. Heiltä kysyttiin, onko koulutusohjelma vaikuttanut heidän asenteisiinsa, toimintatapoihinsa ja edustamiensa organisaatioidensa toimintaan, sekä miten hyödylliseksi he kokivat koulutuksen kokonaisuudessaan. Tutkimuksen tavoite oli kartoittaa ja luoda kokonaiskuvaa Uudistuja-koulutusohjelman vaikutuksista. Tutkimus on tehty toimeksiantoa koulutusohjelman toteuttaneelle asiantuntijaorganisaatiolle, HAUS Oy:lle. Aineisto koostuu yhdeksästä Uudistuja-koulutusohjelman läpikäyneen henkilön haastattelusta, jotka suoritettiin puolistrukturoituina virikehaastatteluina. Kaikki haastattelut toteutettiin 2020, syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Aineisto on analysoitu tutkimuksen teoreettiseen viitekehyksen Kirkpatrickin viitekehystä soveltaen, jolloin analyysitasot koostuvat asenteista, omasta toiminnasta, organisaatio toiminnasta sekä hyödyistä. Haastateltavat kertoivat Uudistuja-koulutusohjelman vaikuttaneen kattavasti heidän asenteisiinsa, mm. muuntuneiden näkökulmien, prosessien ja verkostojen liittyvien käsityksien myötä. Omaan toimintaan liittyviä muutoksia esiintyi mm. organisointi ja viestimistavoissa, sekä vaihtelevina toimintamalli - muutoksina. Organisaatio tason muutoksia edusti puolestaan toimintamallimuutokset, rakenteelliset muutokset sekä muuntuneet käytänteet tai asenteet liittyen organisaatioiden johtotason yhteistyöhön ja viestimistapoihin. Analyysitasoja yhdistävät esiintymät koostuivat muutoksista johtamis- ja toimintamalleissa, näkökulmissa, viestimistavoissa, sekä lisääntyneestä verkostoitumisesta ja yhteistyöstä. Tämän lisäksi haastateltavat kertoivat kehittyneensä laajasti, mm. laajentuneen itsetuntemuksen myötä. Kokonaisuudessaan on Uudistuja -koulutusohjelma vaikuttanut moniulotteisesti koulutettavien asenteisiin, toimintatapoihin sekä heidän edustamiensa organisaatioiden toimintaan. Haastateltavat kertoivat oppineensa kattavasti valtionhallinnon ja sen edustamien yksiköiden toiminnasta, sekä kehittyneensä omassa johtamistyössään.
 • Salonen, Mikko (2014)
  This country profile is part of a collective effort by the network members to map matching practices across Europe. If you find it useful and want to refer to it in your own work, please refer to it as ”Salonen, Mikko A.A. (2014), Matching Practices for Secondary Schools – Finland, matching-in-practice.eu, accessed [date]”.
 • Tuomola, Kati; Mäki-Kihniä, Nina (2019)
 • Perttilä, Juuso (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tapaturmat ovat merkittävä työkyvyttömyyttä ja hoitokuluja aiheuttava tekijä Suomessa. Suurin osa tapaturmista hoidetaan perusterveydenhuollon toimipisteissä, jotka ovat yleisiä vastavalmistuneiden lääkäreiden työpaikkoja. Helsingin yliopiston opetussuunnitelmauudistuksessa myös ortopedian ja traumatologian kurssi uudistuu. Tutkimuksessa tutkitaan, millaisia päivystystapaturmia lääkäri kohtaa perusterveydenhuollossa ja vastaako opetus päivystysten diagnoosiprofiilia. Aineistoa hyödynnetään jatkossa opetussuunnitelman painotuksia suunniteltaessa ortopedian ja taumatologian osalta. Tutkimus on rekisteritutkimus, jossa analysoitiin Helsingin perustason kirurgisten päivystysten käyntitiedot 11.10.2011 - 23.9.2014. Analyysi tehtiin hyödyntämällä Pegasos- ja Clinsoft -tietojärjestelmiä sekä Ecomed Analyzer -ohjelmistoa. Tietoja käsiteltiin taulukkolaskentaohjelman avulla. Tapaturmadiagnoosi oli kirjattu 52 764 käynnille. Potilaista 51,8 % oli miehiä ja potilaiden mediaani-ikä oli 46 vuotta. Vammoista 33,0 % oli haavoja, 29,4 % murtumia, 19,2 % ruhjevammoja ja 13,3 % nivelten sijoiltaanmenoja tai nyrjähdyksiä. Vammoista 29,8 % kirjattiin pään alueelle, 23,6 % polvinivelen alapuolelle ja 20,0 % käden/sormien alueelle. Yleisimpiä vammoja olivat pään haava (20,3 %), ranteen tai käden haava (8,0 %), kyynärvarren murtuma (6,4 %), ranteen tai käden murtuma (6,0 %) sekä nilkan sijoiltaanmeno tai nyrjähdys (5,8 %). Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusta tapaturmien osalta on syytä suunnata sen mukaan, millaisia vammoja lääkärit työssään kohtaa. Pääpainopisteen tulee kohdistua kevyempien vammojen arviointiin, diagnostiikkaan ja hoitoon, erityisesti pään, ranteen ja käden alueelle sekä polvitason alapuolelle. 195 sanaa
 • Korhonen, Sanni (Helsingin yliopisto, 2022)
  This master ́s thesis examines feminist pedagogy and its discourses, possibilities and its necessity. Feminist pedagogy takes into account the questions of feminist theory about gender and other inter- secting differences and their effects. As well as the presence of power in education and the localization of knowledge and experiences. Many experiences of discrimination and exclusion have been identified in education, and it also maintains societal structures, positions and hierarchies and inequality-producing practices. Teachers are in the same way inside these structures, so that opportunities for change in power are offered through dissent. Feminist pedagogy provides tools to think differently and ask new kinds of questions. I interviewed six teachers at different levels of education who utilized feminist pedagogy in their teaching. In addition, they all had academic studies in the course offerings of women's or gender studies and/or feminist pedagogy. The interview material was analyzed by discourse analysis methods. The study is influenced by the guidelines and conceptualizations of feminist research. Feminist pedagogy is described as a tool and a support for thought, from which one theorist was borrowed something and from another something else, adapting it to their own teaching needs and situation. It offers new perspectives and ways to address topics that are discouraged by power discourse. It takes the form of a counter-discourse that questions, criticizes, and seeks to change power relations and internalized norms and practices in education. The possibilities of feminist pedagogy were related to the kind of issues that were raised, but also to the ways in which they were dealt with. Opportunities also include failures, where a pre-planned situation takes an unpredictable direction and leads to inappropriate interaction situations from the teacher’s perspective. The possibilities of feminist pedagogy also provide avenues for distributing power more evenly in the classroom. It is needed to shake up the grievances in education, to take into account gender and other differences and their effects, and to create practices that produce hierarchies. It ́s also needed to question everything that is presented as neutral and non-political, when in reality power is intertwined with such a talk, but also with what is considered significant or important information.