Browsing by Subject "Krasnaja Plesen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Romanovich, Roman (Helsingin yliopisto, 2019)
    Tutkielman tavoitteena on ymmärtää, mitä venäjänkieliset kirosanat ja kirosanalekseemit tarkoittavat ja miten niitä käytetään erilaisissa arkielämän tilanteissa. Tutkielmassa tarkastellaan, miten nämä kirosanat ja lekseemit ovat kehittyneet historian aikana ja miten tietyt tahot ja ihmiset eri aikakausina ovat suhtautuneet niihin. Tärkeimpänä tehtävänä on selvittää millaisissa rooleissa ja tilanteissa näitä sanoja on ollut tapana käyttää. Näiden teemojen tarkastelu tapahtuu kolmen kuuluisan venäläisen bändin avulla: “Leningrad”, “Sektor Gaza” ja “Krasnaja Plesen”. Työssä tarkastellaan, millaisessa merkityksessä kirosanoja on käytetty edellä mainittujen bändien lauluissa. Tutkielman aineisto koostuu edellä mainittujen bändien laulujen sanoista, erilaisten tutkijoiden kirjoittamista teoksista, Gordonin tv-ohjelmasta “Vuoropuhelu”, Venäjän rikoslainsäädännön pykälistä sekä sanakirjoista. Tutkielma koostuu kahdeksasta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa perehdytään tutkielman aiheeseen ja rakenteeseen ja yritetään selvittää, mitkä ovat sen pääkohdat. Toisessa luvussa lukijalle kerrotaan kirosanojen määritelmästä ja luokittelusta. Seuraavassa luvussa tutustutaan läheisesti kirosanojen alkuperään, historiaan, sekä nykytilanteeseen. Luvun tarkoituksena on antaa lukijalle tarpeellinen tieto venäjänkielisten kirosanojen kehityksestä ja nykytilanteesta. Luvussa neljä käydään läpi kirosanojen toimintoja. Luvut viisi ja kuusi ovat tutkielman ydin, ja niissä kirosanojen tarkastelu johtaa niiden merkityksen ja käyttötarkoituksen selvittämiseen erilaisissa tilanteissa, joka tapahtuu luokittelun sekä laulujen sanojen pohjalta tapahtuvan analyysin avulla. Luku seitsemän sisältää lukujen viisi ja kuusi pohjalta tehdyt johtopäätökset. Lopuksi on vielä yhteenveto eli luku kahdeksan, jossa mm. kerrotaan kenelle kyseisestä työstä voisi olla hyötyä.