Browsing by Subject "Laparoscopy"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 21
 • MISiCOL Task Force (2018)
  Aim: To investigate the rate of laparoscopic colectomies for colon cancer using registries and population based studies. To provide a position paper on mini-invasive (MIS) colon cancer surgery based on the opinion of experts leader in this field. Methods: A systematic review of the literature was conducted using PRISMA guidelines for the rate of laparoscopy in colon cancer. Moreover, Delphi methodology was used to reach consensus among 35 international experts in four study rounds. Consensus was defined as an agreement >= 75.0%. Domains of interest included nosology, essential technical/oncological requirements, outcomes and MIS training. Results: Forty-four studies from 42 articles were reviewed. Although it is still sub-optimal, the rate of MIS for colon cancer increased over the years and it is currently >50% in Korea, Netherlands, UK and Australia. The remaining European countries are un-investigated and presented lower rates with highest variations, ranging 7-35%. Using Delphi methodology, a laparoscopic colectomy was defined as a "colon resection performed using key-hole surgery independently from the type of anastomosis". The panel defined also the oncological requirements recognized essential for the procedure and agreed that when performed by experienced surgeons, it should be marked as best practice in guidelines, given the principles of oncologic surgery be respected (RO procedure, vessel ligation and mesocolon integrity). Conclusion: The rate of MIS colectomies for cancer in Europe should be further investigated. A panel of leaders in this field defined laparoscopic colectomy as a best practice procedure when performed by an experienced surgeon respecting the standards of surgical oncology. (C) 2018 Elsevier Ltd, BASO similar to The Association for Cancer Surgery, and the European Society of Surgical Oncology. All rights reserved.
 • Ten Broek, Richard P. G.; Krielen, Pepijn; Di Saverio, Salomone; Coccolini, Federico; Biffl, Walter L.; Ansaloni, Luca; Velmahos, George C.; Sartelli, Massimo; Fraga, Gustavo P.; Kelly, Michael D.; Moore, Frederick A.; Peitzman, Andrew B.; Leppaniemi, Ari; Moore, Ernest E.; Jeekel, Johannes; Kluger, Yoram; Sugrue, Michael; Balogh, Zsolt J.; Bendinelli, Cino; Civil, Ian; Coimbra, Raul; De Moya, Mark; Ferrada, Paula; Inaba, Kenji; Ivatury, Rao; Latifi, Rifat; Kashuk, Jeffry L.; Kirkpatrick, Andrew W.; Maier, Ron; Rizoli, Sandro; Sakakushev, Boris; Scalea, Thomas; Soreide, Kjetil; Weber, Dieter; Wani, Imtiaz; Abu-Zidan, Fikri M.; De'Angelis, Nicola; Piscioneri, Frank; Galante, Joseph M.; Catena, Fausto; van Goor, Harry (2018)
  Background: Adhesive small bowel obstruction (ASBO) is a common surgical emergency, causing high morbidity and even some mortality. The adhesions causing such bowel obstructions are typically the footprints of previous abdominal surgical procedures. The present paper presents a revised version of the Bologna guidelines to evidence-based diagnosis and treatment of ASBO. The working group has added paragraphs on prevention of ASBO and special patient groups. Methods: The guideline was written under the auspices of the World Society of Emergency Surgery by the ASBO working group. A systematic literature search was performed prior to the update of the guidelines to identify relevant new papers on epidemiology, diagnosis, and treatment of ASBO. Literature was critically appraised according to an evidence-based guideline development method. Final recommendations were approved by the workgroup, taking into account the level of evidence of the conclusion. Recommendations: Adhesion formation might be reduced by minimally invasive surgical techniques and the use of adhesion barriers. Non-operative treatment is effective in most patients with ASBO. Contraindications for non-operative treatment include peritonitis, strangulation, and ischemia. When the adhesive etiology of obstruction is unsure, or when contraindications for non-operative management might be present, CT is the diagnostic technique of choice. The principles of non-operative treatment are nil per os, naso-gastric, or long-tube decompression, and intravenous supplementation with fluids and electrolytes. When operative treatment is required, a laparoscopic approach may be beneficial for selected cases of simple ASBO. Younger patients have a higher lifetime risk for recurrent ASBO and might therefore benefit from application of adhesion barriers as both primary and secondary prevention. Discussion: This guideline presents recommendations that can be used by surgeons who treat patients with ASBO. Scientific evidence for some aspects of ASBO management is scarce, in particular aspects relating to special patient groups. Results of a randomized trial of laparoscopic versus open surgery for ASBO are awaited.
 • Mattila, Anne; Mrena, Johanna; Kautiainen, Hannu; Nevantaus, Juha; Kellokumpu, Ilmo (2016)
  To examine the impact of day-care laparoscopic cholecystectomy (LC) with ultrasonic scissors dissection versus diathermy hook dissection method in a randomized setting. From April 2012 to September 2014, a total of 169 elective day-care patients were randomized to undergo either laparoscopic cholecystectomy with ultrasonic scissors using fundus-first approach (n = 88) or diathermy hook dissection starting from the triangle of Calot (n = 79). Main measures of outcome were operative time, same-day discharge and intraoperative complications. Secondary outcome measures were postoperative pain (numeric rating scale), postoperative nausea and vomiting (PONV), readmissions and 30-day morbidity. Median operative time was similar in the ultrasonic dissection and diathermy hook dissection groups (45 vs 45 min, p = 0.95). Same-day discharge was possible in 77 patients (87 %) in the ultrasonic dissection group and in 69 patients (87 %) in the diathermy group, p = 0.98. Intraoperative gallbladder perforations, mean intraoperative bleeding, postoperative pain and PONV at 1, 2 and 4 h (p = 0.78) did not differ significantly between the study groups. Day-care LC using either diathermy hook or ultrasonic dissection resulted in excellent same-day discharge in both groups (87 %). LC with ultrasonic dissection does not offer any clinical advantages compared to diathermy dissection.
 • Setälä, Marjaleena; Härkki, Päivi (2020)
  • Vatsaontelon endometrioosileikkaukset pystytään nykyisin tekemään tähystysleikkauksina. Tavoitteena on poistaa kaikki näkyvät pesäkkeet. • Toimenpide on joskus päiväkirurginen, joskus usean tunnin kestävä leikkaus, jossa saatetaan joutua operoimaan suolta tai virtsarakkoa. Tällöin tarvitaan kirurgin ja gynekologin yhteistyötä. • Pesäkkeiden poiston on todettu helpottavan kipua ja parantavan elämänlaatua merkitsevästi. • Leikkaushoitoa käytetään harvoin ensisijaisena hoitona endometrioosiin liittyvään lapsettomuuteen.
 • Ylävuo, Sanna (Helsingfors universitet, 2016)
  Endometrioosissa kohdun limakalvon kaltainen kudos kasvaa kohdun ulkopuolella. Tautia sairastaa noin 10 % hedelmällisessä iässä olevista naisista. Endometrioosi on yleisin lapsettomuutta aiheuttava tauti naisilla, sillä joka toinen lapsettomuudesta kärsivä nainen sairastaa endometrioosia. Tutkimuksen aineiston muodostavat Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmässä HYKS:ssa vuosina 2004-2012 rektovaginaalisen endometrioosin vuoksi leikatut potilaat. Tutkimus käsittää 128 fertiili-ikäistä naista, joille on tehty suoliresektio rektovaginaalisen endometrioosin vuoksi ja kohtu on tallella. Tietoja kerättiin kotiin lähetettävän kyselytutkimuksen ja sairaskertomusten avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää leikkausta edeltävää ja sen jälkeistä fertiliteettiä sekä mahdollista infertiliteettiä ja sen hoitoja, sillä aiemmin endometrioosipotilaiden leikkaushoidon jälkeistä fertiliteettiä ja lapsettomuushoitoja ei ole laajemmin tutkittu Suomessa. Tulosten mukaan suoliendometrioosipotilaille tehdään paljon lapsettomuushoitoja, mutta monet tulevat endometrioosista huolimatta raskaaksi. Kuitenkin vain vähän alle puolet suoliendometrioosipotilaista tulee raskaaksi spontaanisti. Suoliresektio näyttäisi parantavan raskaaksi tulemisen mahdollisuutta naisilla, joilla on löydetty endometrioosipesäkkeitä suolesta.
 • Muhonen, Taru (Helsingfors universitet, 2017)
  Epiduraalianalgesiaa käytetään runsaasti kolorektaalikirurgiassa, sillä sen on ajateltu nopeuttavan potilaan toipumista. Laparoskooppisten leikkausmenetelmien kehittyminen sekä erilaisten ERAS-protokollien hyödyntäminen on vähentänyt potilaiden kokemaa postoperatiivista kipua ja lyhentänyt sairaalahoidon kestoa. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään epiduraalianalgesian hyötyjä aikuispotilaiden kivunhoidossa laparoskooppisen kolorektaalikirurgian yhteydessä. Katsaukseen on otettu mukaan yhdeksän satunnaistettua alkuperäistutkimusta vuosilta 1999–2015, jotka on valittu mukaan tietokantahaun perusteella sekä artikkeleihin tutustumisen jälkeen. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella epiduraalianalgesia tarjoaa tehokkaan kivunlievityksen, mutta ei lyhennä sairaalahoidon kestoa. Sen haitat, kuten hypotensio ja virtsaretentio, voivat jopa hidastaa potilaan toipumista. Leikkausmenetelmien muuttuessa vähemmän kajoaviksi epiduraalianalgesian hyödyt voivat jäädä vähäisiksi, jolloin muilla kivunhoitomenetelmillä voidaan päästä yhtä hyviin tuloksiin.
 • Jokinen, Ewa; Mikkola, Tomi S.; Härkki, Päivi (2021)
  Gynekologisen kirurgian muutokset ovat vaikuttaneet erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen niin, että tavanomainen oppipoikamalli ei enää yksinään takaa riittävää koulutusta. Teknologian kehittyminen tarjoaa työkaluja leikkauskoulutukseen sähköisten teoriamateriaalien ja simulaattoreiden muodossa. Internetpohjaisten teoriamateriaalien on todettu soveltuvan myös kirurgian opetukseen, ja erilaisten simulaattoreiden avulla opitaan sekä kirurgisia perustaitoja että toimenpidetaitoja, jotka ovat siirrettävissä leikkaussaliin. Simulaattorikoulutuksen sisällyttäminen luontevaksi osaksi kirurgista koulutusta on ollut hidasta. Tärkein syy tähän on suositeltujen harjoitusohjelmien ja harjoittelulle varatun ajan puute. Erikoislääkärikoulutusuudistusta koskeva asetus on tullut voimaan 1.2.2020, ja koulutus määritellään siinä osaamisperustaiseksi. Tämä vaatii koulutukseen suunnitelmallisuutta, koulutuskokonaisuuksien järjestelmällisyyttä, osaamisen seurantaa ja arviointia.
 • Hietaniemi, Henriikka; Ilonen, Ilkka K.; Järvinen, Tommi; Kauppi, Juha; Andersson, Saana Elli-Maria; Sintonen, Harri; Räsänen, Jari (2020)
  Background Computed tomography (CT) is widely used in the diagnosis of giant paraesophageal hernias (GPEH) but has not been utilised systematically for follow-up. We performed a cross-sectional observational study to assess mid-term outcomes of elective laparoscopic GPEH repair. The primary objective of the study was to evaluate the radiological hernia recurrence rate by CT and to determine its association with current symptoms and quality of life. Methods All non-emergent laparoscopic GPEH repairs between 2010 to 2015 were identified from hospital medical records. Each patient was offered non-contrast CT and sent questionnaires for disease-specific symptoms and health-related quality of life. Results The inclusion criteria were met by 165 patients (74% female, mean age 67 years). Total recurrence rate was 29.3%. Major recurrent hernia (> 5 cm) was revealed by CT in 4 patients (4.3%). Radiological findings did not correlate with symptom-related quality of life. Perioperative mortality occurred in 1 patient (0.6%). Complications were reported in 27 patients (16.4%). Conclusions Successful laparoscopic repair of GPEH requires both expertise and experience. It appears to lead to effective symptom relief with high patient satisfaction. However, small radiological recurrences are common but do not affect postoperative symptom-related patient wellbeing.
 • Hietaniemi, Henriikka; Ilonen, Ilkka; Järvinen, Tommi; Kauppi, Juha; Andersson, Saana; Sintonen, Harri; Räsänen, Jari (BioMed Central, 2020)
  Abstract Background Computed tomography (CT) is widely used in the diagnosis of giant paraesophageal hernias (GPEH) but has not been utilised systematically for follow-up. We performed a cross-sectional observational study to assess mid-term outcomes of elective laparoscopic GPEH repair. The primary objective of the study was to evaluate the radiological hernia recurrence rate by CT and to determine its association with current symptoms and quality of life. Methods All non-emergent laparoscopic GPEH repairs between 2010 to 2015 were identified from hospital medical records. Each patient was offered non-contrast CT and sent questionnaires for disease-specific symptoms and health-related quality of life. Results The inclusion criteria were met by 165 patients (74% female, mean age 67 years). Total recurrence rate was 29.3%. Major recurrent hernia (> 5 cm) was revealed by CT in 4 patients (4.3%). Radiological findings did not correlate with symptom-related quality of life. Perioperative mortality occurred in 1 patient (0.6%). Complications were reported in 27 patients (16.4%). Conclusions Successful laparoscopic repair of GPEH requires both expertise and experience. It appears to lead to effective symptom relief with high patient satisfaction. However, small radiological recurrences are common but do not affect postoperative symptom-related patient wellbeing.
 • Aspinen, Samuli; Karkkainen, Jari; Harju, Jukka; Juvonen, Petri; Kokki, Hannu; Eskelinen, Matti (2017)
  The assessment of the quality of life (QoL) in minilaparotomy cholecystectomy (MC) versus laparoscopic cholecystectomy (LC) with the ultrasonic dissection in both groups has not been addressed earlier. Initially, 109 patients with non-complicated symptomatic gallstone disease were randomized to undergo either MC (n = 59) or LC (n = 50). RAND-36 survey was conducted preoperatively and at 4 weeks and 6 months postoperatively. The end point of our study was to determine differences in health status in MC versus LC groups. QoL improved significantly in both groups, and the recovery was similar in the two groups, except from the higher score in 'health change' subscale at 4 weeks in MC group [MC score 75.0 (25.0) vs. LC score 56.5 (23.2), p = 0.008]. The MC and LC groups combined, RAND-36 scores increased significantly in 'physical functioning' [combined mean (SD) preoperative score 80.5 (23.9) vs. 6-month postoperative score 86.5 (21.7), p = 0.015], 'vitality' [64.5 (19.2) vs. 73.5 (18.3), p = 0.001], 'health change' [43.0 (21.6) vs. 74.6 (25.4), p = 0.0001] and 'bodily pain' scores [57.7 (26.3) vs. 75.5 (25.5), p = 0.001], respectively. Four RAND-36 domains indicated statistically significant health status differences in comparing the preoperative and postoperative RAND-36 scores in LC and MC groups combined. Four RAND-36 domains indicated a significant positive change in QoL after cholecystectomy.
 • De Simone, Belinda; Abu-Zidan, Fikri M.; Gumbs, Andrew A.; Chouillard, Elie; Di Saverio, Salomone; Sartelli, Massimo; Coccolini, Federico; Ansaloni, Luca; Collins, Toby; Kluger, Yoram; Moore, Ernest E.; Litvin, Andrej; Leppaniemi, Ari; Mascagni, Pietro; Milone, Luca; Piccoli, Micaela; Abu-Hilal, Mohamed; Sugrue, Michael; Biffl, Walter L.; Catena, Fausto (2022)
  Aim We aimed to evaluate the knowledge, attitude, and practices in the application of AI in the emergency setting among international acute care and emergency surgeons. Methods An online questionnaire composed of 30 multiple choice and open-ended questions was sent to the members of the World Society of Emergency Surgery between 29th May and 28th August 2021. The questionnaire was developed by a panel of 11 international experts and approved by the WSES steering committee. Results 200 participants answered the survey, 32 were females (16%). 172 (86%) surgeons thought that AI will improve acute care surgery. Fifty surgeons (25%) were trained, robotic surgeons and can perform it. Only 19 (9.5%) were currently performing it. 126 (63%) surgeons do not have a robotic system in their institution, and for those who have it, it was mainly used for elective surgery. Only 100 surgeons (50%) were able to define different AI terminology. Participants thought that AI is useful to support training and education (61.5%), perioperative decision making (59.5%), and surgical vision (53%) in emergency surgery. There was no statistically significant difference between males and females in ability, interest in training or expectations of AI (p values 0.91, 0.82, and 0.28, respectively, Mann-Whitney U test). Ability was significantly correlated with interest and expectations (p < 0.0001 Pearson rank correlation, rho 0.42 and 0.47, respectively) but not with experience (p = 0.9, rho - 0.01). Conclusions The implementation of artificial intelligence in the emergency and trauma setting is still in an early phase. The support of emergency and trauma surgeons is essential for the progress of AI in their setting which can be augmented by proper research and training programs in this area.
 • Ahonen-Siirtola, Mirella; Nevala, Terhi; Vironen, Jaana; Kössi, Jyrki; Pinta, Tarja; Niemeläinen, Susanna; Keränen, Ulla; Ward, Jaana; Vento, Pälvi; Karvonen, Jukka; Ohtonen, Pasi; Mäkelä, Jyrki; Rautio, Tero (2020)
  Purpose Laparoscopic incisional ventral hernia repair (LIVHR) is often followed by seroma formation, bulging and failure to restore abdominal wall function. These outcomes are risk factors for hernia recurrence, chronic pain and poor quality of life (QoL). We aimed to evaluate whether LIVHR combined with defect closure (hybrid) follows as a diminished seroma formation and thereby has a lower rate of hernia recurrence and chronic pain compared to standard LIVHR. Methods This study is a multicentre randomised controlled clinical trial. From November 2012 to May 2015, 193 patients undergoing LIVHR for primary incisional hernia with fascial defect size from 2 to 7 cm were recruited in 11 Finnish hospitals. Patients were randomised to either a laparoscopic (LG) or a hybrid (HG) repair group. The main outcome measure was hernia recurrence, evaluated clinically and radiologically at a 1-year follow-up visit. At the same time, chronic pain scores and QoL were also measured. Results At the 1-year-control visit, we found no difference in hernia recurrence between the study groups. Altogether, 11 recurrent hernias were found in ultrasound examination, producing a recurrence rate of 6.4%. Of these recurrences, 6 (6.7%) were in the LG group and 5 (6.1%) were in the HG group (p > 0.90). The visual analogue scores for pain were low in both groups; the mean visual analogue scale (VAS) was 1.5 in LG and 1.4 in HG (p = 0.50). QoL improved significantly comparing preoperative status to 1 year after operation in both groups since the bodily pain score increased by 7.8 points (p <0.001) and physical functioning by 4.3 points (p = 0.014). Conclusion Long-term follow-up is needed to demonstrate the potential advantage of a hybrid operation with fascial defect closure. Both techniques had low hernia recurrence rates 1 year after operation. LIVHR reduces chronic pain and physical impairment and improves QoL. Trial Registry: Clinical trial number NCT02542085.
 • Hackenberg, T.; Mentula, P.; Leppaniemi, A.; Sallinen, V. (2017)
  Background and Aims: The laparoscopic approach has been increasingly used to treat adhesive small-bowel obstruction. The aim of this study was to compare the outcomes of a laparoscopic versus an open approach for adhesive small-bowel obstruction. Material and Methods: Data were retrospectively collected on patients who had surgery for adhesive small-bowel obstruction at a single academic center between January 2010 and December 2012. Patients with a contraindication for the laparoscopic approach were excluded. A propensity score was used to match patients in the laparoscopic and open surgery groups based on their preoperative parameters. Results: A total of 25 patients underwent laparoscopic adhesiolysis and 67 patients open adhesiolysis. The open adhesiolysis group had more suspected bowel strangulations and more previous abdominal surgeries than the laparoscopic adhesiolysis group. Severe complication rate (Clavien-Dindo 3 or higher) was 0% in the laparoscopic adhesiolysis group versus 14% in the open adhesiolysis group (p = 0.052). Twenty-five propensity score-matched patients from the open adhesiolysis group were similar to laparoscopic adhesiolysis group patients with regard to their preoperative parameters. Length of hospital stay was shorter in the laparoscopic adhesiolysis group compared to the propensity score-matched open adhesiolysis group (6.0 vs 10.0 days, p = 0.037), but no differences were found in severe complications between the laparoscopic adhesiolysis and propensity score-matched open adhesiolysis groups (0% vs 4%, p = 0.31). Conclusion: Patients selected to be operated by the open approach had higher preoperative morbidity than the ones selected for the laparoscopic approach. After matching for this disparity, the laparoscopic approach was associated with a shorter length of hospital stay without differences in complications. The laparoscopic approach may be a preferable approach in selected patients.
 • Sallinen, Ville; Mentula, Panu (2017)
 • Juuti, Anne; Salminen, Paulina (2019)
 • Kellokumpu, Ilmo; Voutilainen, Markku; Haglund, Caj; Färkkilä, Martti Antero; Roberts, Peter J.; Kautiainen, Hannu (2013)
 • De'Angelis, Nicola; Marchegiani, Francesco; Schena, Carlo Alberto; Khan, Jim; Agnoletti, Vanni; Ansaloni, Luca; Barria Rodriguez, Ana Gabriela; Pietro Bianchi, Paolo; Biffl, Walter; Bravi, Francesca; Ceccarelli, Graziano; Ceresoli, Marco; Chiara, Osvaldo; Chirica, Mircea; Cobianchi, Lorenzo; Coccolini, Federico; Coimbra, Raul; Cotsoglou, Christian; D'Hondt, Mathieu; Damaskos, Dimitris; De Simone, Belinda; Di Saverio, Salomone; Diana, Michele; Espin-Basany, Eloy; Fichtner-Feigl, Stefan; Fugazzola, Paola; Gavriilidis, Paschalis; Gronnier, Caroline; Kashuk, Jeffry; Kirkpatrick, Andrew W.; Ammendola, Michele; Kouwenhoven, Ewout A.; Laurent, Alexis; Leppäniemi, Ari; Lesurtel, Mickael; Memeo, Riccardo; Milone, Marco; Moore, Ernest; Pararas, Nikolaos; Peitzmann, Andrew; Pessaux, Patrick; Picetti, Edoardo; Pikoulis, Manos; Pisano, Michele; Ris, Frederic; Robison, Tyler; Sartelli, Massimo; Shelat, Vishal G.; Spinoglio, Giuseppe; Sugrue, Michael; Tan, Edward; Van Eetvelde, Ellen; Kluger, Yoram; Weber, Dieter; Catena, Fausto (2023)
  Background Minimally invasive surgery (MIS), including laparoscopic and robotic approaches, is widely adopted in elective digestive surgery, but selectively used for surgical emergencies. The present position paper summarizes the available evidence concerning the learning curve to achieve proficiency in emergency MIS and provides five expert opinion statements, which may form the basis for developing standardized curricula and training programs in emergency MIS. Methods This position paper was conducted according to the World Society of Emergency Surgery methodology. A steering committee and an international expert panel were involved in the critical appraisal of the literature and the development of the consensus statements. Results Thirteen studies regarding the learning curve in emergency MIS were selected. All but one study considered laparoscopic appendectomy. Only one study reported on emergency robotic surgery. In most of the studies, proficiency was achieved after an average of 30 procedures (range: 20-107) depending on the initial surgeon's experience. High heterogeneity was noted in the way the learning curve was assessed. The experts claim that further studies investigating learning curve processes in emergency MIS are needed. The emergency surgeon curriculum should include a progressive and adequate training based on simulation, supervised clinical practice (proctoring), and surgical fellowships. The results should be evaluated by adopting a credentialing system to ensure quality standards. Surgical proficiency should be maintained with a minimum caseload and constantly evaluated. Moreover, the training process should involve the entire surgical team to facilitate the surgeon's proficiency. Conclusions Limited evidence exists concerning the learning process in laparoscopic and robotic emergency surgery. The proposed statements should be seen as a preliminary guide for the surgical community while stressing the need for further research.
 • Kilpio, Olga; Härkki, Päivi S. M.; Mentula, Maarit J.; Jokela, Ritva M.; Pakarinen, Paivi I. (2017)
  Objective: In laparoscopic adnexal surgery the conventional method of removing a mass from the abdominal cavity in Finland is through a 10-mm-wide lateral abdominal port. The larger the lateral trocar, the greater the risk of pain, complications and delayed recovery. Here, we assumed that adnexal mass removal through a 10-mm umbilical port together with 5-mm side trocars would decrease the postoperative need of analgesics when compared with removal through a 10-mm lateral abdominal port. Study design: Women scheduled for laparoscopic surgery of a benign adnexal mass were invited to participate. The participants were randomized into two groups: removal via the transumbilical (TO) (n = 21) or lateral transabdominal (TA) (n= 21) route. General anesthesia and use of local anesthetics were standardized. The amount of postoperative opioid (oxycodone) and visual analog scale (VAS) scores for pain were the primary outcome measures. Secondary outcome measures were nausea/vomiting (VAS evaluation), time to discharge, peri- and postoperative complications, surgeons' opinions of the alternative methods and patients' satisfaction, evaluated via a questionnaire sent six months postoperatively. Results: There were no significant differences in the use of opioids or median pain-VAS scores between the groups during the first 24 h postoperatively. However, in the TU group the amount of women with very low pain-VAS scores (0-1) during the whole 12-h follow-up time was significantly greater than in the TA group (4 vs. 0 women p=0.04). The amounts of nausea and vomiting, and median times to discharge were similar in both groups. There were no major complications. Conclusions: Both transumbilical and transabdominal routes of abdominal mass removal during laparoscopy were feasible and safe. However, the transumbilical route resulted in more women with very low pain-VAS scores. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
 • De Simone, Belinda; Davies, Justin; Chouillard, Elie; Di Saverio, Salomone; Hoentjen, Frank; Tarasconi, Antonio; Sartelli, Massimo; Biffl, Walter L; Ansaloni, Luca; Coccolini, Federico; Chiarugi, Massimo; De’Angelis, Nicola; Moore, Ernest E; Kluger, Yoram; Abu-Zidan, Fikri; Sakakushev, Boris; Coimbra, Raul; Celentano, Valerio; Wani, Imtiaz; Pintar, Tadeja; Sganga, Gabriele; Di Carlo, Isidoro; Tartaglia, Dario; Pikoulis, Manos; Cardi, Maurizio; De Moya, Marc A; Leppäniemi, Ari; Kirkpatrick, Andrew; Agnoletti, Vanni; Poggioli, Gilberto; Carcoforo, Paolo; Baiocchi, Gian L; Catena, Fausto (BioMed Central, 2021)
  Abstract Background Despite the current therapeutic options for the treatment of inflammatory bowel disease, surgery is still frequently required in the emergency setting, although the number of cases performed seems to have decreased in recent years. The World Society of Emergency Surgery decided to debate in a consensus conference of experts, the main pertinent issues around the management of inflammatory bowel disease in the emergent situation, with the need to provide focused guidelines for acute care and emergency surgeons. Method A group of experienced surgeons and gastroenterologists were nominated to develop the topics assigned and answer the questions addressed by the Steering Committee of the project. Each expert followed a precise analysis and grading of the studies selected for review. Statements and recommendations were discussed and voted at the Consensus Conference of the 6th World Society of Emergency Surgery held in Nijmegen (The Netherlands) in June 2019. Conclusions Complicated inflammatory bowel disease requires a multidisciplinary approach because of the complexity of this patient group and disease spectrum in the emergency setting, with the aim of obtaining safe surgery with good functional outcomes and a decreasing stoma rate where appropriate.