Browsing by Subject "Larynx"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Mäkitie, Antti A.; Devaney, Kenneth O.; Baujat, Bertrand; Almangush, Alhadi; Ferlito, Alfio (2020)
    Laryngeal sarcomas constitute an extremely rare entity among head and neck malignancies. Furthermore, most of them are chondrosarcomas, and the osteogenic form remains a true rarity. In general, there is a lack of information on the characteristics of laryngeal osteosarcoma. Thus, we sought to critically review the existing world literature on laryngeal osteosarcoma in order to develop a more accurate clinicopathological profile of this malignancy. Laryngeal osteosarcoma has a predilection for elderly male patients, as 87% were male in the present series and the mean age was 62 years (range 32-80), and without a direct association with tobacco exposure. Osteosarcoma of the larynx is typically a highly malignant neoplasm that metastasizes early, has a propensity for hematogenous spread and also has a marked tendency to recur. Twelve (41%) out of the 29 cases in the present review with follow-up data had metastatic disease. The aspects that distinguish osteosarcoma from its differential diagnostic alternatives are discussed in this review.
  • Valente, Astrid (Helsingin yliopisto, 2021)
    Kondrosarkoomat ovat hyaliinirustosta lähtöisin olevia harvinaisia, pahanlaatuisia kasvaimia, jotka kehittyvät useimmiten aikuisväestölle. Pään ja kaulan alueella kasvaimen aiheuttama ensioire riippuu sijainnista; kurkunpäässä oireina ovat äänen käheys ja hengenahdistus, kun taas kallonsisäiset kasvaimet aiheuttavat aivohermo- oireita, kuten nielemisvaikeutta, kielen deviaatiota ja kaksoiskuvia. Standardihoito on kirurgia. Viiden vuoden tautispesifinen selviytyminen on 90 %, ja kymmenen vuoden 80 %. Tässä tutkielmassa selvitimme retrospektiivisesti potilasasiakirjoista vuosina 2000– 2020 Helsingin yliopistollisessa sairaalassa hoidettujen pään ja kaulan alueen kondrosarkoomapotilaiden hoitoon liittyviä pitkäaikaishaittoja. Tätä ei olla aikaisemmin kuvattu Suomessa. Lisäksi vertasimme potilasaineistoamme kansainvälisiin tutkimuksiin, ja saadut tulokset mukailevat aikaisempia löydöksiä. Potilasaineistoomme valikoitui yhteensä 37 kondrosarkoomapotilasta, jotka jaoimme kasvaimen sijainnin perusteella kolmeen alaryhmään: 1) kurkunpään, 2) kallon, ja 3) nenän ja sivuonteloiden sekä silmäkuopan alueisiin. Potilaiden ikä vaihteli 16–78 vuoden välillä (mediaani 56 vuotta) ja potilaista 11 oli naisia ja 26 miehiä. Potilaista 34:llä (92 %) oli tilastoitu kondrosarkooman hoitoon liittyviä pitkäaikaishaittoja. Haitat vaihtelivat äänen käheydestä pysyvään henkitorviavanteeseen ja nenänpoistoon. Vain kolmella (8 %) potilaalla ei ollut minkäänlaisia pitkäaikaishaittoja. Osalle potilaista oli pystytty tarjoamaan elämänlaatua parantavia toimenpiteitä, kuten äänihuulten täyttö ja kurkunpään rekonstruktio kylkirustosiirteellä. Tutkimus lisäsi tietoa pään ja kaulan alueen kondrosarkoomien hoidon pitkäaikaishaitoista ja seurauksista.