Browsing by Subject "Laser Doppler"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Hankimaa, Suvi (Helsingin yliopisto, 2019)
    Tämän tutkielman kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli käydä kattavasti läpi Laser Doppler-mittaustekniikoiden käyttöä hammaslääketieteessä. Laser Doppler-tekniikoita on kahdenlaisia: Laser Doppler Flowmetry (LDF)- ja Laser Doppler Imaging (LDI)- tekniikat. LDF- mittaustekniikan etuna hammaslääketieteessä on fyysisen tekniikan pieni koko ja näin ulottuvuus suussa on LDI-kuvantamistekniikkaa parempi. LDF-tekniikalla saadaan tarkkoja numeerisia arvoja verenvirtauksesta pistemäisesti tutkittavasta kudoksesta. LDI-kuvantamistekniikka kerää pistemäisen informaation sijaan informaatiota laajemmalta alueelta ja useammasta kudoksesta samanaikaisesti. Tietokone tuottaa LDI-informaation perusteella kuvan, josta kudosperfuusiota pystytään havainnoimaan. Kirjallisuuskatsauksesta käy ilmi, että LDF-tekniikalla on tehty hammaslääketieteessä moninkertainen määrä tutkimusta LDI-tekniikkaan verrattuan. Tärkeimpänä LDF:n käyttökohteista mainittakoon hampaan vitaliteettimittaukset, jotka nykyisessä kliinisessä käytössä perustuvat lähinnä hampaan hermoston toimintaan. LDF-tekniikka vitaliteettimittauksena mittaa hampaan sisäistä verenkiertoa. LDF-vitaliteettimittaus sulkee pois potilaan subjektiiviset tuntemukset, joiden rekisteröintiin nykyiset kylmä- ja sähköärsykkemittaukset nojaavat. Tähän tutkielmaan sisältyi myös kliininen tutkimus, jossa pyrittiin selvittämään parodontiitti- ja diabetespotilaiden gingivan neurogeenisen aksonirefleksin voimakkuutta verrattuna terveeseen verrokkiryhmään. Neurogeeninen aksonirefleksi, eli ikenen hermostollinen tulehdusvaste, simuloitiin asettamalla kapsaisiiniärsyke koehenkilön ikenelle. Tulehdusvaste kuvannettiin LDI-tekniikalla. Tutkimuksessa todetaan, että parodontiitti- ja diabetespotilaiden verenvirtausvaste ikenen ärsytykselle on selkeästi heikentynyt terveeseen koehenkilöön verrattuna. Terveellä ihmisellä verenvirtaus ikenellä lisääntyy n. 177 %, kun parodontiitti- ja diabetespotilailla kudosperfuusio nousee vain 66-72 %. Tulokset viittaavat parodontiitti- ja diabetespotilaiden parodontiumin heikentyneeseen puolustusvasteeseen ulkoisia ärsykkeitä kohtaan, mikä saattaa olla osaselityksenä parodontiitin etenemiseen. Kliininen tutkimus aiheesta jatkuu professori Pentti Kemppaisen ja HLT/EHL Nina-Li Avellánin tutkimusryhmässä. Meneillään olevaa tutkimusta on esitelty alustavasti Apollonian Laserhammaslääketieteen jaoston iltaseminaarissa 9.2.2018 allekirjoittaneen HLK Suvi Hankimaan ja tämän tutkielman ohjaajan HLT, EHL Nina-Li Avellánin toimesta.
  • Settembre, N.; Kagayama, T.; Kauhanen, P.; Vikatmaa, P.; Inoue, Y.; Venermo, M. (2018)
    Background and Aim: The toe skin temperature in vascular patients can be low, making reliable toe pressure measurements difficult to obtain. The aim of this study was to evaluate the effect of heating on the toe pressure measurements. Materials and Methods: A total of 86 legs were examined. Brachial pressure and toe pressure were measured at rest in a supine position using a laser Doppler device that also measured skin temperature. After heating the toes for 5 min with a heating pad, we re-measured the toe pressure. Furthermore, after heating the skin to 40 degrees with the probe, toe pressures were measured a third time. Results: The mean toe skin temperature at the baseline measurement was 24.0 degrees C (standard deviation: 2.8). After heating the toes for 5 min with a warm heating pad, the skin temperature rose to a mean 27.8 degrees C (standard deviation: 2.8; p = 0.000). The mean toe pressure rose from 58.5 (standard deviation: 32) to 62 (standard deviation: 32) mmHg (p = 0.029). Furthermore, after the skin was heated up to 40 degrees C with the probe, the mean toe pressure in the third measurement was 71 (standard deviation: 34) mmHg (p = 0.000). The response to the heating varied greatly between the patients after the first heatingfrom -34 mmHg (toe pressure decreased from 74 to 40 mmHg) to +91 mmHg. When the toes were heated to 40 degrees C, the change in to toe pressure from the baseline varied between -28 and +103 mmHg. Conclusion: Our data indicate that there is a different response to the heating in different clinical situations and in patients with a different comorbidity.