Browsing by Subject "Listeria"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Keto-Timonen, R.; Tolvanen, R; Lundén, J.; Korkeala, H. (2007)
  Contamination routes of Listeria monocytogenes were examined in a chilled food processing plant that produced ready-to-eat and ready-to-reheat meals during an 8-year period by amplified fragment length polymorphism (AFLP) analysis. A total of 319 L. monocytogenes isolates were recovered from raw materials (n=18), the environment (n=77), equipment (n=193), and products (n=31), and 18 different AFLP types were identified, five of which were repeatedly found to be persistent types. The three compartments (I to III) of the plant showed markedly different contamination statuses. Compartment I, which produced cooked meals, was heavily contaminated with three persistent AFLP types. AFLP type A1 dominated, and it comprised 93% of the isolates of the compartment. Compartment II, which produced uncooked chilled food, was contaminated with four persistent and five nonpersistent AFLP types. The equipment of compartment III, which produced cooked ready-to-reheat meals, was free of contamination. In compartments that produced cooked meals, the cleaning routines, product types, and lack of compartmentalization seemed to predispose production lines to persistent contamination. The most contaminated lines harbored L. monocytogenes in coolers, conveyors, and packing machines. Good compartmentalization limited the flow of L. monocytogenes into the postheat -treatment area and prevented the undesired movement of equipment and personnel, thus protecting the production lines from contamination. In compartment II, grated cheese was shown to cause product contamination. Therefore, special attention should be paid to continuous quality control of raw ingredients when uncooked ready-to-eat foods are produced. In compartment II, reconstruction of the production line resulted in reduced prevalence rates of L. monocytogenes and elimination of two persistent AFLP types.
 • Fraktman, Leea (Helsingfors universitet, 2016)
  Työn tarkoituksena on kuvata fasaanien kasvatusta, metsästystä ja käyttöä erityisesti Suomessa ja esittää olemassa olevaa tutkimustietoa zoonoottisten bakteerien esiintymistä fasaaneissa eri puolilla maailmaa. Työn kokeellisessa osuudessa selvitetään laboratorioanalyysein zoonoottisten bakteerien esiintymistä suomalaisissa tarhassa kasvatetuissa fasaaneissa. Tutkimus tuo esille uutta tietoa, koska Suomessa tapahtuvasta fasaanien kasvatuksesta ja lintujen tai kasvatustilojen lukumäärästä ei ole julkaistua ajantasaista tietoa saatavilla. Fasaanien kasvatukseen ja tarhaukseen ei myöskään ole virallista ohjetta. Patogeenisten bakteerien esiintyvyydestä ssuomalaisten fasaanien suolistossa ei ole aiempaa tutkimustietoa saatavilla. Zoonoottisten bakteerien kantajina fasaanit voivat aiheuttaa potentiaalisen riskin ympäristön kontaminoitumiselle ja ihmisten tautitartunnoille. Kokeet tehtiin fasaanien ulostenäytteistä, jotka otettiin 100 luonnosta metsästetyn tarhakasvatetun fasaanin suolistosta. Näytteistä tutkittiin yleisimpien elintarvikevälitteisten patogeenisten bakteerien esiintymistä. Tutkimuksen kohteena olivat shigatoksiinigeeniä (stx) kantava eli stx-positiivinen Escherichia coli -bakteeri (STEC), Salmonella spp. -bakteerit, Listeria spp. -bakteerit, Campylobacter spp. -bakteerit ja Yersinia spp. -bakteerit. Fasaanien ulostenäytteistä Salmonella- ja Yersinia-bakteerit osoitettiin sekä viljely- että reaaliaikaisella PCR-menetelmällä, Campylobacter- ja Listeria-bakteerit määritettiin vain viljelymenetelmällä ja STEC vain reaaliaikaisella polymeraasiketjureaktio eli PCR-menetelmällä. Näytteissä todettiin Salmonella spp. -, stx1-positiivisia Escherichia coli (STEC)-, Campylobacter jejuni -, Listeria monocytogenes -, Yersinia enterocolitica - ja Yersinia pseudotuberculosis -bakteereita. Eniten näytteissä esiintyi Campylobacter jejuni - ja Listeria monocytogenes -bakteereita, joiden esiintyvyys oli 10 %. Yersinia-suvun ail-positiivisia eli taudinaiheuttamiskykyisiä bakteereita todettiin 6 % näytteistä. Salmonella spp. -bakteerien prevalenssi oli 4 % ja stx1-positiivisten STEC-bakteerien 3 %. Tässä tutkimuksessa suomalaisten tarhassa kasvatettujen fasaanien ulostenäytteissä todettiin esiintyvän kaikkia tutkittuja zoonoottisia elintarvikevälitteisiä bakteerisukuja tai niiden DNA:ta (PCRmenetelmä). Koska fasaanin lihaa käytetään ihmisravinnoksi omaan käyttöön ja sitä voidaan myydä tarkastamattomana eteenpäin, on patogeenien kulkeutuminen ihmiseen ja zoonoottisen infektion puhkeaminen teoriassa mahdollista. Jatkotutkimuksia voitaisi tehdä fasaanien kanssa työskentelevien altistumisen ja sairastuvuuden selvittämiseksi ympäristön kontaminaation ja muiden eläinlajien tautiriskien kartoittamiseksi.
 • Pöntinen, Anna; Aalto-Araneda, Mariella; Lindström, Miia; Korkeala, Hannu (2017)
  Listeria monocytogenes is one of the most heat-resistant non-sporeforming food-borne pathogens and poses a notable risk to food safety, particularly when mild heat treatments are used in food processing and preparation. While general heat stress properties and response mechanisms of L. monocytogenes have been described, accessory mechanisms providing particular L. monocytogenes strains with the advantage of enhanced heat resistance are unknown. Here, we report plasmidmediated heat resistance of L. monocytogenes for the first time. This resistance is mediated by the ATP-dependent protease ClpL. We tested the survival of two wildtype L. monocytogenes strains-both of serotype 1/2c, sequence type ST9, and high sequence identity-at high temperatures and compared their genome composition in order to identify genetic mechanisms involved in their heat survival phenotype. L. monocytogenes AT3E was more heat resistant (0.0 CFU/ml log(10) reduction) than strain AL4E (1.4 CFU/ml log(10) reduction) after heating at 55 degrees C for 40 min. A prominent difference in the genome compositions of the two strains was a 58-kb plasmid (pLM58) harbored by the heat-resistant AT3E strain, suggesting plasmid-mediated heat resistance. Indeed, plasmid curing resulted in significantly decreased heat resistance (1.1 CFU/ml log(10) reduction) at 55 degrees C. pLM58 harbored a 2,115-bp open reading frame annotated as an ATP-dependent protease (ClpL)-encoding clpL gene. Introducing the clpL gene into a natively heat-sensitive L. monocytogenes strain (1.2 CFU/ml log(10) reduction) significantly increased the heat resistance of the recipient strain (0.4 CFU/ml log(10) reduction) at 55 degrees C. Plasmid-borne ClpL is thus a potential predictor of elevated heat resistance in L. monocytogenes. IMPORTANCE Listeria monocytogenes is a dangerous food pathogen causing the severe illness listeriosis that has a high mortality rate in immunocompromised individuals. Although destroyed by pasteurization, L. monocytogenes is among the most heat-resistant non-spore-forming bacteria. This poses a risk to food safety, as listeriosis is commonly associated with ready-to-eat foods that are consumed without thorough heating. However, L. monocytogenes strains differ in their ability to survive high temperatures, and comprehensive understanding of the genetic mechanisms underlying these differences is still limited. Whole-genome-sequence analysis and phenotypic characterization allowed us to identify a novel plasmid, designated pLM58, and a plasmid-borne ATP-dependent protease (ClpL), which mediated heat resistance in L. monocytogenes. As the first report on plasmid-mediated heat resistance in L. monocytogenes, our study sheds light on the accessory genetic mechanisms rendering certain L. monocytogenes strains particularly capable of surviving high temperatures-with plasmid-borne ClpL being a potential predictor of elevated heat resistance.
 • Asikainen, Else (Helsingfors universitet, 1991)
  Tämä syventävien opintojen tutkielma sisältää kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusosan. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään Listeria monocytogenes esiintymistä eri eläinlajeissa ja ihmisessä sekä luonnossa. Katsauksessa perehdytään lyhyesti listerioosin yleisimpiin ilmenemismuotoihin eri tyyppisillä eläinlajeilla ja eri ikäisillä eläimillä. Eri aikoina vallinneita käsityksiä Listeria -infektion tartuntateistä ja bakteerin taudinaiheutuskyvystä tuodaan esille tutustuttaessa muiden tutkijoiden löydöksin. Kirjallisuusosassa käsitellään myös; bakteerin eristämisen historiaa ja bakteerille tyypillisiä biokemiallisia reaktioita. Tutkimusosan tarkoituksena oli kartoittaa Listeria monocytogenesin esiintyminen suomalaisessa lemmikkieläinpopulaatiossa ja pohtia millaisen tartuntariskin lemmikkieläimet muodostavat ihmiselle. Yhtä laajaa tutkimusta ei ole aikaisemmin julkaistu missään maassa. Näytteitä tutkittiin yhteensä 320 kappaletta, koirista 297 ja kissoista 23. Kaksi tutkituista ulostenäytteistä oli positiivisia (0,6 %), molemmat näistä koirista otettuja näytteitä. Lisäksi eristettiin viisi Listeria innocua -kantaa, neljä koirista ja yksi kissasta. Saatua tulosta verrattiin kirjallisuudessa esiintyviin arvoihin ja todettiin niiden olevan vertailukelpoisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Tutkimuksessa pohdittiin myös kahden eri rikastusmenetelmän käyttöä; kylmärikastusta ja selektiivistä (LEB l+ll) rikastusmenetelmää.
 • Woivalin, Emma (Helsingin yliopisto, 2020)
  Työn tavoitteena oli selvittää metsästetyn sorsanlihan elintarvikehygieenistä laatua mikrobien kokonaispesäkeluvun ja Escherichia coli -bakteerimäärän avulla, sekä kartoittaa sorsissa esiintyvien elintarvikevälitteisten patogeenien esiintyvyyttä. Kirjallisuuskatsaus tutustuu sinisorsaan lintulajina sekä sorsan metsästykseen yleisellä tasolla. Kokeellisessa osassa tutkittiin metsästettyjen sorsien pintasivelynäytteitä. Ruhonäytteistä todettiin aerobisten bakteerien kokonaismäärän keskiarvo 3,5 log10 pmy/cm2 ja E. colin 1,2 log10 pmy/cm2. Tutkimuksessa eristettiin Listeria monocytogenes bakteeria 13 %:ssa näytteistä ja Yersinia enterocoliticabakteeria 3 %:ssa näytteistä. Näytteistä 9 % oli PCR:llä Campylobakteeri-positiivisia ja kaikki olivat Salmonella negatiivisia. Sorsanlihan hygieeninen laatu osoittautui hyväksi tai kohtalaiseksi. Näytteiden välillä esiintyi vaihtelua. Tutkimus osoittaa, että sorsanliha voi sisältää myös ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja, mistä syystä ruhon käsittelyn ja lihan valmistuksen hyvät hygieniakäytännöt tulisi muistaa sekä ammatti- että kotikeittiöissä.
 • Duru, Ilhan C; Bucur, Florentina I; Andreevskaya, Margarita; Ylinen, Anne; Crauwels, Peter; Grigore-Gurgu, Leontina; Nikparvar, Bahareh; Rode, Tone M; Laine, Pia; Paulin, Lars; Løvdal, Trond; Riedel, Christian U; Bar, Nadav; Borda, Daniela; Nicolau, Anca I; Auvinen, Petri (BioMed Central, 2021)
  Abstract Objectives The study aims to generate the whole genome sequence of L. monocytogenes strain S2542 and to compare it to the genomes of strains RO15 and ScottA. In addition, we aimed to compare gene expression profiles of L. monocytogenes strains S2542, ScottA and RO15 after high-pressure processing (HPP) using ddPCR. Results The whole genome sequence of L. monocytogenes S2542 indicates that this strain belongs to serotype 4b, in contrast to the previously reported serotype 1/2a. Strain S2542 appears to be more susceptible to the treatment at 400 MPa compared to RO15 and ScottA strains. In contrast to RO15 and ScottA strains, viable cell counts of strain S2542 were below the limit of detection after HPP (400 MPa/8 min) when stored at 8 °C for 24 and 48 h. The transcriptional response of all three strains to HPP was not significantly different.
 • Duru, Ilhan Cem; Bucur, Florentina Ionela; Andreevskaya, Margarita; Ylinen, Anne; Crauwels, Peter; Grigore-Gurgu, Leontina; Nikparvar, Bahareh; Rode, Tone Mari; Laine, Pia; Paulin, Lars; Løvdal, Trond; Riedel, Christian U.; Bar, Nadav; Borda, Daniela; Nicolau, Anca Ioana; Auvinen, Petri (2021)
  Objectives The study aims to generate the whole genome sequence of L. monocytogenes strain S2542 and to compare it to the genomes of strains RO15 and ScottA. In addition, we aimed to compare gene expression profiles of L. monocytogenes strains S2542, ScottA and RO15 after high-pressure processing (HPP) using ddPCR. Results The whole genome sequence of L. monocytogenes S2542 indicates that this strain belongs to serotype 4b, in contrast to the previously reported serotype 1/2a. Strain S2542 appears to be more susceptible to the treatment at 400 MPa compared to RO15 and ScottA strains. In contrast to RO15 and ScottA strains, viable cell counts of strain S2542 were below the limit of detection after HPP (400 MPa/8 min) when stored at 8 degrees C for 24 and 48 h. The transcriptional response of all three strains to HPP was not significantly different.