Browsing by Subject "Mental Health Services"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Stenberg, Jan-Henry (2021)
 • Huikko, Eeva; Lämsä, Riikka; Santalahti, Päivi; Torniainen-Holm, Minna; Kovanen, Leena; Vuori, Miika; Tuulio-Henriksson, Annamari (2020)
  JOHDANTO. Kuvaamme, millaisena lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä Suomessa näyttäytyy koulu- ja neuvolalääkäreiden näkökulmasta. MENETELMÄT. Laadullisessa poikittaistutkimuksessa 17 eri sairaanhoitopiirin 17 kunnan neuvola- ja koululääkäriä vastasi puolistrukturoidussa haastattelussa lasten mielenterveyspalvelujärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Vastausten sisältö koodattiin sisällönanalyyttisellä menetelmällä ja järjesteltiin teemoittain. TULOKSET. Perustasolla tehty yhteistyö ja lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon jalkautuva toiminta koettiin useimmin myönteisiksi. Perustason kykyä hoitaa tarvetta vastaavasti ja yhdenvertaisesti lasten lieviä ja keskivaikeita psyykkisiä häiriöitä ei pidetty riittävänä. PÄÄTELMÄT. Palvelujärjestelmän valmiutta lasten psyykkisten häiriöiden tunnistamiseen on kehitetty tuloksellisesti. Kehittämistyötä tulisi jatkaa edistämällä perustason hoitomahdollisuuksia ja näyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttöönottoa.
 • Stenberg, Jan-Henry; Blanco Sequeiros, Sanna; Holi, Matti; Kampman, Olli; Kieseppä, Tuula; Korkeila, Jyrki; Mäki, Pirjo; Wahlbeck, Kristian; Joffe, Grigori; Häll, Pasi; Joutsenniemi, Kaisla (2016)
  Psykologisia etähoitoja voidaan antaa reaaliaikaisesti tai toisaalta ajasta riippumatta. Erilaisia etähoitoja on moniin eri häiriöihin ja monet niistä ovat tutkitusti tehokkaita. Hoitojen lisäksi on toimivia mielenterveyden edistämisen, kriisiauttamisen ja itsemurhien ehkäisyn menetelmiä. Tekniikan ja tiedonlouhinnan kehitys tuo yhä merkittävämpiä apuvälineitä mielenterveyden häiriöiden hoitoon.
 • Wahlbeck, Kristian; Sailas, Eila; Haaramo, Peija; Vastamäki, Marjut; Joffe, Grigori (2017)
  Psykiatrian sairaansijojen vähetessä mielenterveyskuntoutujille suunnatut asumispalvelut ovat lisääntyneet. Aineisto ja menetelmät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kunnissa tehtiin v. 2012 ja 2014 selvitys aikuisväestön ¬mielenterveys- ja päihdepalveluista ESMS-R-työkalulla (European Service Mapping Schedule, revised). Tulokset Psykiatrian sairaansijat vähenivät kahdessa vuodessa 15 % ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ¬lisääntyivät 4 %. Päihdekuntoutujien asumispalvelut lisääntyivät 67 %. Julkisten tuottajien osuus ¬mielen¬terveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista kasvoi. Ympärivuorokautisten paikkojen yhteismäärä vaihteli suuresti sairaanhoitoalueittain. Psykiatrian sairaansijojen määrän ja mielenterveyskuntoutujien ¬asumispalvelujen ¬paikkamäärän väliltä ei löytynyt yhteyttä. Asumispalveluissa oli lievää siirtymistä vähemmän tuettuihin ¬asumis¬muotoihin ja kohti kotiin tuotua tukea. Päätelmät Palvelujen järjestäminen on kehittynyt valtakunnallisten linjausten mukaisesti laitosmaisista olosuhteista tuettuun asumiseen. Ympärivuorokautisten paikkojen alueellinen vaihtelu sekä psykiatrian sairaansijojen ja asumispalvelujen paikkamäärän väliltä puuttuva yhteys kuitenkin viittaavat siihen, ettei palvelukokonaisuus ole kehittynyt ohjatusti. Ryhmämuotoisia asumispalveluja painotettaessa on vaara, ettei aito itsenäinen asuminen lisäänny, vaan hoiva siirtyy osastoilta asumispalveluihin.
 • Saarni, Suoma; Stenberg, Jan-Henry; Holi, Matti (2020)
 • Seppänen, Allan; Lauerma, Hannu (2022)
 • Lehti, Venla; Antas, Benita; Kärnä, Teemu; Tuisku, Katinka (2016)