Browsing by Subject "More, Thomas"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Kemppainen, Atte-Veikko (Helsingfors universitet, 2015)
    This thesis examines the literal debate between Thomas More (1478–1535) and William Tyndale (1494-1535) between 1528–1533. The main theme is authority and what Tyndale and More believe to be the highest authority concerning all matters of faith: The Scriptures, the Church or the King. After the historical background this thesis is divided into three analysis sections: In the first section we examine the need for English vernacular Scriptures and Tyndale’s translation of the New Testament (1525) and especially the meaning of ekklesia and presbyteros in English. In the second section we examine the foundation of the Church, infallibility of the Church, the relationship between written and unwritten word and the interpreting and defining of the Scriptures. In the third part we examine earthly authority and King Henry VIII’s divorce and Tyndale and More’s relationship with the king. The sources selected for this thesis are Tyndale’s The Obedience of a Christian man (1528), More’s A Dialogue Concerning Heresies (1529), Tyndale’s An Answer to Sir Thomas More’s Dialogue (1531) and More’s Confutation to Tyndale’s Answer (1532-33). The method applied to the sources is close reading. The sources are presented in chronological order in each of the subjects and Tyndale’s and More’s views are also compared to Erasmus Desiderius and Martin Luther. Erasmus and Christian humanism is a common theological context for Tyndale and More. Tyndale was influenced by Erasmus and More was a collaborator and a friend of Erasmus. Tyndale is compared to Luther in order to examine his dependence on the German reformer. As a result this thesis shows that the highest authority concerning all matters of faith for Tyndale is the Scriptures and for More the Church. Tyndale believes that all matters that we need to know about faith have been written down and there can be no unwritten tradition or doctrine that contradicts the Scriptures. However, More believes that since Christ promised to be with his Church it is guided by his word both written and unwritten.
  • Tervala, Sanna (Helsingfors universitet, 2014)
    Thomas More (1478–1535) oli englantilainen lakimies, kirjailija ja poliitikko, joka kävi kirjeenvaihtoa monien aikansa tunnetuimpien humanistien, kuten Erasmus Rotterdamilaisen (1466–1536), kanssa. Moren kirjeenvaihtoa on säilynyt kohtalaisesti ja se pitää sisällään virallisia kirjeitä, esseemuotoisia kirjeitä sekä kirjeitä ystäville ja perheenjäsenille. Tutkielmassa selvitetään millainen kirjeenvaihtoverkosto Morella oli ja keskitytään sen jälkeen erityisesti hänen ystävilleen kirjoittamiin kirjeisiinsä. Ystäville kirjoitetuista kirjeistä selvitetään ensin millaisia puhutteluja, tervehdyksiä ja hyvästejä More kirjeisiinsä liitti. Kirjeiden kirjoittamista sanelevat kullekin ajalle tyypilliset konventiot ja esimerkiksi tervehdykset voivat kertoa sekä osapuolten välisestä suhteesta että aikakauden fraseologiasta. Seuraavassa luvussa selvitetään millaisista aiheista More ystävilleen kirjoitti ja millaiset aiheet voidaan luokitella läheiseen ystävyyssuhteeseen kuuluviksi. Esimerkiksi avioliittoa ja perhe-elämää More käsitteli kirjeissään melko vähän, mutta säilyneet esimerkit kertovat usein luottamuksesta kirjeen vastaanottajaan. Koska 1400–1500-luvun humanistit käsittelivät ystävyyttä usein kirjoituksissaan, on ollut mielekästä selvittää miten More itse käsitteli ystävyyttä ja sen tunnusmerkkejä kirjeissään. Esimerkiksi kirjeessään John Coletille (1467–1519) vuonna 1504 hän listasi ystävänsä ominaisuuksia, jotka hän näki arvossapidettävinä. Samoihin ominaisuuksiin viitataan myös kirjeissä muille ystäville. Lopuksi selvitetään vielä miten ystävyyssuhteet ja Moren käsitys ystävyydestä kirjeiden perusteella muuttui, kun More oli elämänsä viimeiset neljätoista kuukautta vangittuna Towerin linnaan syytettynä maanpetoksesta. Näiden kysymysten kautta luodaan kuva siitä, mitä ja miten More kirjoitti ystävyydestä kirjeissään.