Browsing by Subject "Morphine"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-9 of 9
 • Kontinen, Vesa; Murtomäki, Juho (2018)
  Syöpäkipu tulee arvioida ja hoitaa viipymättä. Sen syy on pyrittävä selvittämään. Ensiavuksi tarvitaan yleensä vahvaa opioidia. Jos potilas ei pysty ottamaan lääkettä suun kautta, se on usein hyvä antaa laskimoon tai ihon alle. Mikäli kipu ei helpotu tavanomaisin keinoin, kannattaa konsultoida erikoistekniikoiden käytöstä. Myös esimerkiksi pelkoa, ahdistusta ja pahoinvointia tulee hoitaa tehokkaasti. Päivystykseen tuleville potilaille on pyrittävä järjestämään kontakti kotisairaalaan tai muuhun akuutin ¬syöpäkivun hoitoon erikoistuneeseen yksikköön.
 • Männistö, Ville; Åberg, Fredrik (2020)
  Kipulääkityksen valinta maksasairauden yhteydessä on vaativaa. Moni kipulääke metaboloituu maksan kautta ja saattaa aiheuttaa merkittäviä haittavaikutuksia. Jos potilaalla ei kuitenkaan ole akuuttia maksavauriota ja maksasairaus on kompensaatiossa, voidaan valtaosaa kipulääkkeistä käyttää ainakin lyhytaikaisesti. Parasetamolin käyttöä varotaan monesti turhaan, sillä sen käyttö pienennettyinä annoksina on yleensä turvallista, mikäli maksasairaus ei ole merkittävää eikä potilas käytä liikaa alkoholia tai kärsi aliravitsemuksesta. Sen sijaan tulehduskipulääkkeitä tulisi välttää muun muassa munuaisvaurion uhan ja verenvuotoriskin takia. Myös opioideja tulisi välttää tai käyttää pieninä annoksina harvoin annosvälein enkefalopatiariskin takia. Neuropaattisen kivun hyviä hoitovaihtoehtoja ovat trisykliset masennuslääkkeet, pregabaliini ja gabapentiini.
 • Qaderi, Ardashir; Omidi, Mansour; Pour-Aboughadareh, Alireza; Poczai, Péter; Shaghaghi, Javad; MehrAfarin, Ali; Nohooji, Majid Ghorbani; Etminan, Alireza (2019)
  In the present investigation, 72 accessions of the Iranian poppy (Papaver bracteatum Lindl.) were analyzed for genetic diversity and population structure using start codon targeted polymorphism (SCoT) and inter simple sequence repeat (ISSR) markers along with four important phytochemical traits to provide baseline knowledge for the Iranian poppy’s breeding and conservation plans. Twelve ISSR and thirteen SCoT primers generated a total of 98 and 186 fragments with a mean of 8.17 and 14.31 fragments per primer, respectively. Polymorphic information content for ISSR and SCoT primers ranged from 0.39 to 0.45 and 0.28 to 0.34, with the resolving power ranging from 21.61 to 3.97 and 13.08 to 28.02, respectively. Neighbour-joining (NJ) based clustering grouped 72 accessions into three main groups based on two markers studied (ISSR and SCoT) and the combined data (ISSR + SCoT), which associated with their eco-geographical regions. Population structure based analysis divided 72 accessions into 3 subpopulations using ISSR markers, when SCoT was used eight subpopulations were observed. However, when the combined data was used only three subpopulations were found, which corresponded to the grouping observed with the NJ method and these results were supported by principal coordinate analyses (PCoA). Phytochemical analysis revealed that plant capsule has higher total amounts of the alkaloids; thebaine, morphine and oripavine than stem tissues. Interestingly, for the geographical parameters, latitude showed a significant and positive correlation with thebaine extracted from both stem and capsules and the regression results confirmed these associations. Taken together, our results indicated that three populations Ploor, Eil-Teymoor and Anjomane due to their high contents of alkaloids like thebaine as well as the Taham population due to its high content of morphine and oripavine have a strong enough potency to be used in the pharmacy industry.
 • Blomqvist, Kim; Viisanen, Hanna; Ahlström, Fredrik H. G.; Jokinen, Viljami; Sidorova, Yulia A.; Suleymanova, Ilida; Rauhala, Pekka V.; Kalso, Eija A.; Lilius, Tuomas O. (2020)
  Morphine-3-glucuronide (M3G), the main metabolite of morphine, has been implicated in the development of tolerance and of opioid-induced hyperalgesia, both limiting the analgesic use of morphine. We evaluated the acute and chronic effects of M3G and morphine as well as development of antinociceptive cross-tolerance between morphine and M3G after intrathecal administration and assessed the expression of pain-associated neurotransmitter substance P in the spinal cord. Sprague-Dawley rats received intrathecal M3G or morphine twice daily for 6 days. Nociception and tactile allodynia were measured with von Frey filaments after acute and chronic treatments. Substance P levels in the dorsal horn of the spinal cord were determined by immunohistochemistry after 4-day treatments. Acute morphine caused antinociception as expected, whereas acute M3G caused tactile allodynia, as did both chronic M3G and morphine. Chronic M3G also induced antinociceptive cross-tolerance to morphine. M3G and morphine increased substance P levels similarly in the nociceptive laminae of the spinal cord. This study shows that chronic intrathecal M3G sensitises animals to mechanical stimulation and elevates substance P levels in the nociceptive laminae of the spinal cord. Chronic M3G also induces antinociceptive cross-tolerance to morphine. Thus, chronic M3G exposure might contribute to morphine-induced tolerance and opioid-induced hyperalgesia.
 • Blomqvist, Kim; Viisanen-Kuopila, Hanna; Ahlström, Fredrik; Jokinen, Viljami; Laitila, Jouko; Sidorova, Yulia; Suleymanova, Ilida; Rauhala, Pekka; Kalso, Eija; Lilius, Tuomas (Helsingin yliopisto, 2019)
  Morfiinin pääasiallisen metaboliitin, morfiini-3-glukuronidin (M3G), epäillään osallistuvan toleranssin ja opioidien aiheuttaman hyperalgesian (OIH) kehittymiseen, jotka rajoittavat morfiinin käyttöä kivun lievityksessä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää aiheuttaako intratekaalisesti (i.t.) annosteltu M3G ristitoleranssia morfiinille, sekä vaikuttaako se Substanssi P:n (SP) määrään selkäytimessä. Lisäksi tutkittiin morfiinin ja M3G:n jakautumista keskushermostossa ihon alaisen (s.c.) annostelun jälkeen. Spraque-Dawley rotille annosteltiin i.t. M3G:a (5 µg) tai morfiinia (15 µg) kahdesti vuorokaudessa, kuuden päivän ajan. Kuudentena ja seitsemäntenä päivänä tutkittaville ryhmille annettiin morfiinia (1.5 µg ja 5 µg), jolloin toleranssin kehittyminen määritettiin von Freyn filamenteilla. SP:n määrä selkäytimessä määritettiin immunohistokemiallisesti 4 päivän annostelun jälkeen. Morfiinin ja M3G:n pitoisuus seerumissa, likvorissa, aivoissa ja selkäytimessä määritettiin massaspektrometrilla 120 minuuttia morfiinin (10 mg kg–1) tai M3G:n (10 tai 30 mg kg–1) s.c. annostelun jälkeen. M3G herkisti eläimiä akuutin ja kroonisen i.t. annostelun jälkeen ja aiheutti ristitoleranssin morfiinille. Sekä M3G, että morfiini lisäsivät SP:n määrää selkäytimen takasarvessa. S.c. annostelun jälkeen morfiini jakautui tasaisesti eri näyteryhmien kesken. M3G:n pitoisuus aivoissa ja selkäytimessä oli pienempi, kuin likvorissa. M3G provosoi koe-eläimille hyperalgesian ja heikensi morfiinin vaikutusta kivun lievityksessä i.t. annostelun jälkeen mekanismeilla, joihin SP mahdollisesti osallistuu selkäytimen tasolla. Krooninen M3G altistus näyttää aiheuttavan OIH:a ja johtavan toleranssin kehittymiseen morfiinille ja mahdollisesti muillekin opioideille.
 • Piippo, Ossi (Helsingin yliopisto, 2020)
  Gabapentinoidi pregabaliini on ahdistuneisuuden, neuropaattisen kivun ja epilepsian hoidossa käytetty lääke, jolla voisi yhdistetyn analgeettisen ja anksiolyyttisen vaikutuksen vuoksi olla käyttöä opioidiriippuvuuden vieroitukseen tähtäävässä hoitoprotokollassa oireiden lievittämisessä. Sen nopea vaikutus ja vähäiset farmakokineettiset yhteisvaikutukset tekevät siitä kliinisesti helppokäyttöisen, mutta laajempaa kliinistä käyttöä on kuitenkin rajoittanut väärinkäytön mahdollisuus ja opiaatinkäyttäjien kuolemantapaukset, joissa pregabaliini on ollut usein mukana. Tutkimme pregabaliinin ja morfiinin yhteisen käytön vaikutusta palkitsevuuteen, riippuvuuteen ja opioidivieroitusoireiden hoitoon hiirien käyttäytymismalleilla, joihin tutkielmassani keskityn. Lisäksi ryhmämme suoritti hiirillä neurofysiologisia kokeita neuroplastisiteetin tutkimiseksi, ja järjesti kliinisen pilottikokeen pregabaliinin käytöstä heroiinin vieroitushoidossa. Tutkimme akuutin pregabaliininkäytön palkitsevuutta sekä pregabaliini-esilääkityksen vaikutusta akuutin morfiininkäytön palkitsevuuteen seuraamalla näiden aiheuttamia psykomotorisia vaikutuksia ja suonensisäistä itseannostelua. Tutkimme pregabaliini-esilääkityksen vaikutusta naloksonilla provosoituihin morfiinin vieroitussoireisiin. Lisäksi tutkimme aiemman kroonisen morfiinialtistuksen vaikutusta pregabaliinin palkitsevuuteen ehdollistetulla paikkapreferenssillä ja itseannostelulla. Pregabaliini yksin ei aiheuttanut kiihtynyttä liikkumista tai pitänyt yllä itseannostelua, mikä viittaisi siihen että pregabaliini ei itsessään aiheuta palkitsevuutta, mutta esilääkitys sillä osittain esti morfiinia aiheuttamasta näitä. Esilääkitys pregabaliinilla vaimensi myös morfiinivieroitusoireita. Aiempi krooninen morfiinialtistus ei aiheuttanut pregabaliinin paikkaehdollistumista tai itseannostelua. Tulosten perusteella pregabaliinilla olisi potentiaalia opioidivieroitushoidossa käyttämiseen kontrolloidussa sairaalaympäristössä, mistä kliinisessä pilotissa saimmekin lupaavia alustavia tuloksia.
 • Wester, Niklas; Etula, Jarkko; Lilius, Tuomas; Sainio, Sami; Laurila, Tomi; Koskinen, Jari (2018)
  We investigated the effect of anodic treatment of titanium/tetrahedral amorphous carbon electrodes on the electrochemical detection of morphine and paracetamol. The anodic treatment caused both oxidation of the carbon and, more importantly, exposure and oxidation of the underlying Ti layer. This treatment anodically shifted the oxidation potential of paracetamol while that of morphine remained unaffected. The resulting electrode also showed better selectivity than a ta-C electrode without Ti. After anodic treatment at 2.5 V, selective detection of morphine with a physiologically meaningful detection limit of 9.8 nM and a linear range of 0.1-10 mu M was obtained in the presence of 100 mu M paracetamol.
 • Ahonen, Tiina J.; Rinne, Maiju; Grutschreiber, Peter; Mätlik, Kert; Airavaara, Mikko; Schaarschmidt, Dieter; Lang, Heinrich; Reiss, David; Xhaard, Henri; Gaveriaux-Ruff, Claire; Yli-Kauhaluoma, Jari; Moreira, Vania M. (2018)
  Despite extensive years of research, the direct oxidation of the 7,8-double bond of opioids has so far received little attention and knowledge about the effects of this modification on activity at the different opioid receptors is scarce. We herein report that potassium permanganate supported on iron(II) sulfate heptahydrate can be used as a convenient oxidant in the one-step, heterogeneous conversion of Delta(7.8)-opioids to the corresponding 7 beta-hydroxy-8-ketones. Details of the reaction mechanism are given and the effects of the substituent at position 6 of several opioids on the reaction outcome is discussed. The opioid hydroxy ketones prepared are antagonists at the mu- and delta-opioid receptors. Docking simulations and detailed structure-activity analysis revealed that the presence of the 7 beta-hydroxy-8-ketone functionality in the prepared compounds can be used to gain activity towards the delta opioid receptor. The 7 beta-hydroxy-8-ketones prepared with this method can also be regarded as versatile intermediates for the synthesis of other opioids of interest. (C) 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.