Browsing by Subject "Muscle Weakness"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Palmio, Johanna; Laaksovirta, Hannu (2017)
  •Amyotrofiseen lateraaliskleroosiin (ALS) liittyy monia erityisongelmia, jotka vaativat moniammatillista ¬arviointia ja hoitoa. •Samanaikaista kognitiivista heikentymistä esiintyy useammin kuin aiemmin on ymmärretty. •Yleisin taustalla oleva geenivirhe, C9ORF72-geenin toistojaksomutaatio, löytyi vuonna 2011. •Vaikka taudin kulkuun vaikuttavia lääkityksiä ei rilutsolia lukuun ottamatta ole, potilaan moniin oireisiin voidaan antaa helpotusta.
 • Leskinen, Liisa (Helsingin yliopisto, 2021)
  Kaularangan radikulopatia -oireyhtymälle (CRS) tyypilliseen oirekuvaan kuuluu niskakipu sekä yläraajan dermatomeilla esiintyvät säteilyoireet kuten parestesia, säteilykipu, voimaheikkous ja refleksipuutokset. ACDF (Anterior Cervical Discectomy and Fusion) on CRS:n operatiivisista hoitomenetelmistä käytetyin. FACADE-tutkimus (Finnish trial on Practices of Anterior Cervical Decompression and Fusion) pyrkii selvittämään, onko leikkauspäivänä kotiutuvien ja osastolle toipumaan jäävien potilaiden välillä eroa toipumisnopeudessa. Tämän tutkielman ensimmäisenä osatavoitteena oli laatia FACADE-tutkimuksen valintarekisteri. Toisena osatavoitteena oli selvittää voimaheikkousoireen yleisyyttä ja laatua ACDF-leikkaukseen menevillä CRS-potilailla sekä leikkauksen vaikutusta voimaheikkousoireen ennusteeseen. Tutkimusotos koostui FACADE-tutkimuksen aikana HUS:n neurokirurgialla ACDF-menetelmällä leikatusta 710 potilaasta. Aineisto kerättiin retrospektiivisesti potilastietojärjestelmästä. Leikkaushoidon vaikuttavuutta kuvaavat laatuparametrit Neck Disability Index (NDI) sekä niskan alueen ja yläraajan kivun osalta Visual Analogical Scale (VAS) kerättiin BCB-selkä-laatu-rekisteristä. Rinnakkaisryhmään kuuluvista potilaista 84,2%:lle löytyi syy FACADE-tutkimuksesta ulosjäämiseen. NDI-luku pieneni rinnakkaisryhmässä leikkauksen myötä 39,3%, VAS-niska pieneni 42,2% ja VAS-yläraaja 43,0%. Voimaheikkousoireen esiintyvyys aineistossamme oli 40,3%. Voimaheikkoudessa tapahtui paranemista keskimäärin 40,5%: lla potilaista. Voima parani keskimäärin 0,95 astetta manuaalisella lihastestauksella mitattuna. Voimaheikkouspotilaiden laatuparametreissä tapahtui leikkauksen myötä keskimäärin enemmän paranemista verrattuna FACADE:n rinnakkaisryhmän potilaisiin. Tietojen saatavuus potilastietojärjestelmästä ja BCB-selkä-laaturekisteristä osoittautui huonoksi. Vain neljäsosalla potilaista oli saatavilla pre- ja postoperatiivinen NDI, ja viidesosalla molemmat VAS-luvut. Voimaheikkouden pre- ja postoperatiivinen aste oli kirjattu potilastietojärjestelmään numeerisesti vain 5,8%:ssa tapauksista. Huono tietojen saatavuus ja tutkimuksen retrospektiivinen luonne huomioon ottaen tämän tutkielman tulokset ovat suuntaa antavia ja aihetta tulisi jatkossa tutkia prospektiivisin menetelmin luotettavampien tulosten saamiseksi. (222 sanaa)
 • Saarela, Mika; Lassila, Riitta; Laitinen, Mika (2023)
  Iäkäs nainen tuotiin sairaalapäivystykseen viikon kuluttua kaihileikkauksesta, kun oikea käsi ja jalka tuntuivat kömpelöiltä.
 • Strandberg, Timo; Pitkälä, Kaisu; Sipilä, Sarianna (2021)
  • Sarkopenia tarkoittaa etenevää yleistynyttä lihasmassan ja -voiman vähenemistä. Se ei ole ikään sidottu, mutta se on tavallisempi vanhalla iällä. • Patofysiologia on monimutkainen ja etiologia moninainen. Tehokas ehkäisy edellyttää elämänaikaisia toimia. • Sarkopenia lisää merkittävien kliinisten tapahtumien riskiä, mm. kaatumisia, toimintakyvyn ¬heikentymistä ja gerastenian kehittymistä. • Toistaiseksi paras hoito koostuu lihasvoimaharjoitusten ja ravitsemushoidon yhdistämisestä. ¬Spesifisiä lääkehoitomahdollisuuksia tutkitaan.
 • Hästbacka, Johanna (2022)
  • Vaikeaan COVID-19-tautiin liittyy toimintakykyyn ja elämänlaatuun vaikuttavia jälkioireita, joista erityisesti uupumus ja hengitysoireet ovat yleisiä. Tehohoidon jälkeen esiintyy myös mielenterveysongelmia. • Hengityslaitehoidossa olleille potilaille voi jäädä restriktiivinen hengitystoiminnan vajaus ja diffuusiokapasiteetin heikentymä. Myös lihasheikkous on tavallista ja vaikuttaa suorituskykyyn. • Jälkioireissa tapahtuu korjaantumista. • Tehohoidon aikana hoitoon liittyviä haittoja pyritään minimoimaan. Hoidon jälkeen on tärkeää tunnistaa kuntoutusta ja tukea tarvitsevat potilaat.
 • Hetemäki, Iivo (2017)
 • Seppä-Moilanen, Maija; Isohanni, Pirjo; Lönnqvist, Tuula (2019)