Browsing by Subject "Oral tongue squamous cell carcinoma"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Heikkinen, Ilkka (Helsingin yliopisto, 2018)
  Johdanto: : Sekuriini on proteiini, jolla on tärkeä merkitys solujen jakautumisessa. Sen pääasiallinen tehtävä on estää mitoosin aikana sisarkromatidien ennenaikainen irtoaminen toisistaan ennen kuin tumasukkulan muodostuminen on valmis. Sekuriini säätelee myös M-faasiin siirtymistä ja p53 proteiinin toimintaa, sekä osallistuu DNA:n korjausprosessiin. Sekuriinilla on todettu olevan merkittävä rooli myös useiden syöpien kehittymisessä. Tässä tutkimuksessa analysoimme sekuriinin tuotannon yhteyttä liikkuvan kielen levyepiteelikarsinoomapotilaiden ennusteeseen. Menetelmät: Tutkimusaineisto koostui 93 kielisyöpäpotilaasta, joiden diagnoosi sekä hoito toteutettiin Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa sekä Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1981-2005. Sekuriinituotannon määrää ja sijaintia syöpäkudoksessa tutkittiin immunohistokemiallisesti siten, että 52 potilaan tissue microarray (TMA) ja 41 potilaan kasvainresekaattien histologiset leikkeet värjättiin monoklonaalisella sekuriini vasta-aineella. Sekuriinin määrää arvioitiin prosentuaalisena osuutena positiivisesti sekuriinivasta-aineella värjäytyneistä syöpäsoluista suhteessa kaikkiin kentässä näkyviin syöpäsoluihin. Tilastollisista analyyseistä khiin neliö -testiä käytettiin eri muuttujien välisten riippuvuuksien vertailussa. Kaplan-Meier kuvaajaa, log-rank testiä ja Coxin suhteellisen vaaran mallia sovellettiin elinaika-analyysissä. Tilastolliset analyysit tehtiin IBM SPSS (versio 20.0) tilastoanalyysiohjelmistolla. Tulokset: Sekuriinin yliekspressio liittyi merkittävästi syövän erilaistumisasteeseen (P=0.03). Sekuriinia oli enemmän levinneisyysasteeltaan pidemmälle edenneissä syövissä (asteet III ja IV), mutta tämä yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Assosiaatiota ei myöskään löytynyt sekuriinin määrän ja kielisyöpäkuolleisuuden tai kielisyövän uusiutumisen välillä (P > 0.05). Johtopäätökset: Löydöksemme viittaavat siihen, että sekuriinin yliekspressiolla saattaa olla merkitystä kielisyövän etenemisessä, mutta sekuriini ei ennusta kielisyöpäpotilaan kuolleisuutta tautiin tai taudin uusiutumistaipumusta.
 • Heikkinen, Ilkka; Almangush, Alhadi; Hagström, Jaana; Bello, Ibrahim O.; Kauppila, Joonas H.; Mäkinen, Laura; Haglund, Caj; Nieminen, Pentti; Salo, Tuula; Leivo, Ilmo (2016)
  The proliferation marker, securin, is involved in the progression of many carcinomas. However, its expression in oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) has not been previously studied. We examined securin expression by immunohistochemistry in OTSCC. A total of 93 cases treated for OTSCC were included in this study. Expression of securin in OTSCC was studied by immunohistochemistry of tissue microarrays (52 cases) and routine tumor sections (41 cases). Securin overexpression is significantly associated with higher tumor grade (P = 0.03). Overexpression of securin was observed more frequently in advanced stages of OTSCC than in earlier stages but the difference was not statistically significant. These findings suggest that overexpression of securin in OTSCC may be important during progression of this cancer. No significant association was found between securin expression and the prognosis of OTSCC.
 • Salem, Abdelhakim; Almahmoudi, Rabeia; Listyarifah, Dyah; Siponen, Maria; Maaninka, Katariina Anna-Liisa; Al-Samadi, Ahmed; Salo, Tuula; Eklund, Kari K. (2017)
  Purpose: Recent reports indicate that histamine and its novel, high-affinity histamine H4 receptor (H4R) play a role in carcinogenesis, and thus H4R signalling has become a focus of increasing interest in the pathogenesis of many cancers. The roles of H4R in oral epithelial dysplasia (OED), and oral tongue squamous cell carcinomas (OTSCC) are unknown. The purpose of this study was to assess H4R expression in OTSCC patients and in cancer cell lines. Methods: Biopsies taken from OED, OTSCC, and healthy oral mucosa were studied by immunostaining. Primary human oral keratinocytes (HOKs) and two cancer cell lines (HSC-3 and SCC-25) were used for the in vitro studies. Quantitative real-time polymerase chain reaction was used to measure oncogene expression in the stimulated HOKs. Results: H4R-immunoreactivity was significantly reduced in OED and OTSCC samples, especially in the samples that had higher histopathological grades, which were also associated with noticeably increased mast cell counts. The presence of H4R in HSC-3 cells had clearly waned, in contrast to the HOKs. Gene expression data indicated that histamine-relevant inflammatory and environmental elements may participate in the regulation of some studied oncogenes. Conclusions: The results suggest a possible association between H4R and oral carcinogenesis. Furthermore, our findings raise a potential implication of histamine-mediated factors in the regulation of oncogenes, possibly via mast cells, as crucial components of tumor microenvironment. The identification of new elements that govern oral cancer development is highly important for the development of novel therapeutic approaches in OTSCC.
 • Korvala, Johanna; Jee, Kowan; Porkola, Emmi; Almangush, Alhadi; Mosakhani, Neda; Bitu, Carolina; Cervigne, Nilva K.; Zandonadi, Flavia S.; Meirelles, Gabriela V.; Paes Leme, Adriana Franco; Coletta, Ricardo D.; Leivo, Ilmo; Salo, Tuula (2017)
  Complex molecular pathways regulate cancer invasion. This study overviewed proteins and microRNAs (miRNAs) involved in oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) invasion. The human highly aggressive OTSCC cell line HSC-3 was examined in a 3D organotypic human leiomyoma model. Non-invasive and invasive cells were laser-captured and protein expression was analyzed using mass spectrometry-based proteomics and miRNA expression by microarray. In functional studies the 3D invasion assay was replicated after silencing candidate miRNAs, miR-498 and miR-940, in invasive OTSCC cell lines (HSC-3 and SCC-15). Cell migration, proliferation and viability were also studied in the silenced cells. In HSC-3 cells, 67 proteins and 53 miRNAs showed significant fold-changes between non-invasive vs. invasive cells. Pathway enrichment analyses allocated "Focal adhesion" and "ECM-receptor interaction" as most important for invasion. Significantly, in HSC-3 cells, miR-498 silencing decreased the invasion area and miR-940 silencing reduced invasion area and depth. Viability, proliferation and migration weren't significantly affected. In SCC-15 cells, down-regulation of miR-498 significantly reduced invasion and migration. This study shows HSC-3 specific miRNA and protein expression in invasion, and suggests that miR-498 and miR-940 affect invasion in vitro, the process being more influenced by mir-940 silencing in aggressive HSC-3 cells than in the less invasive SCC-15.