Browsing by Subject "Ortodoksinen kirkko"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
  • Mäenpää, Olli; Tuori, Kaarlo (2009)
  • Jyränki, Antero; Tuori, Kaarlo; Pellonpää, Matti; Hidén, Mikael (2009)
  • Koskela, Minna (Helsingin yliopisto, 2020)
    Tarkastelen tutkielmassani miten kalliit signaalit esiintyvät ortodoksisessa liturgiassa, sekä minkälaista rituaalista kieltä niihin liittyy. Vastatessani tutkimuskysymykseen tarkastelen ensin rituaalisuuden sisältöä ja hahmotan aineiston pohjalta teemoja. Tarkastelemani teemat ovat kalleus, pyhyys, vaivannäkö, sekä kehollisuus. Kalliiksi signaaleiksi voidaan tulkita sellainen rituaalinen toiminta tai elehdintä, jonka tarkoituksena on viestittää muille ryhmän jäsenille erityisestä vaivannäöstä, tärkeydestä tai sitoumuksesta ja näin motivoida heitä yhteistoimintaan. Kalliit signaalit voivat selittää, miksi aikaa uhrataan niin paljon rituaaliseen toimintaan, joka muutoin ei vaikuta sisältävän selkeää funktiota. Aineistona on osallistuvan havainnoinnin keinoin kerättyä aineistoa keväältä 2020 ja neljä youtube-videota ortodoksisesta uskonnollisesta elämästä. Havainnointiaineisto on kerätty Helsingin Uspenskin katedraalin ja Tikkurilan ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksissa. Tutkimusmetodini on etnografia ja aineistoja analysoin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Teoreettisena viitekehyksenä on kalliiden signaalien käsite ja Amotz Zahavin signalointiteoria. Zahavin teoriassa keskiössä ovat yksilöt, sekä heidän välisensä signalointi, joka usein on rituaalista ja toisinaan myös vaativaa. Tällainen signalointi kykenee herättämään vastaanottajassa halun yhteistyöhön ja voi vahvistaa yksilöiden siteitä toisiinsa, selkeyttää hierarkiaa ryhmissä, sekä tukea selviytymisen päämääriä. Aineiston pohjalta voidaan sanoa, että ortodoksiset jumalanpalvelukset tarjoavat areenan rituaaliselle viestinnälle, joka puolestaan vahvistaa ryhmähenkeä. Voidaan myös päätellä, että yksilöt hyödyntävät jumalanpalveluksia, koska ne tarjoavat heille mahdollisuuden osoittaa julkisesti olevansa sitoutuneita yhteisöön ja sen taustalla olevaan suurempaan valtarakenteeseen.
  • Viljanen, Veli-Pekka; Mäenpää, Olli; Hidén, Mikael; Tuori, Kaarlo (2008)