Browsing by Subject "Pain management"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Sturesson, L.; Lindstrom, V.; Castren, M.; Niemi-Murola, L.; Falk, A. -C. (2016)
    Background: Pain is one of the most common symptoms in the Emergency Department (ED) and is the cause of more than half of the visits to the ED. Several attempts to improve pain management have been done by using, for example, standards/guidelines and education. To our knowledge no one has investigated if and how different actions over a longitudinal period affect the frequency of pain documentation in the ED. Therefore the aim of this study was to describe the frequency of documented pain assessments in the ED. Method: A cross-sectional study during 2006-2012 was conducted. The care of patients with wrist/arm fractures or soft tissue injuries on upper extremities was evaluated. Result: Despite various actions our result shows that mandatory pain assessment in the patient's computerized medical record was the only successful intervention to improve the frequencies of documentation of pain assessment during care in the ED. During the study period, no documentation of reassessment of pain was found despite the fact that all patients received pain medication. Conclusion: To succeed in increasing the frequency of documented pain assessment, mandatory pain rating is a successful action. However, the re-evaluation of documented pain assessment was nonexisting. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
  • Strandman, Markku (Helsingin yliopisto, 2019)
    Tausta: Intranasaalinen, eli nenän limakalvon kautta tapahtuva lääkkeen annostelu on viime vuosina yleistynyt tapa annostella kipulääkkeitä akuutin kivun hoidossa. Intranasaalinen lääkkeenantotapa on vaihtoehto annostelulle suun kautta, lihakseen pistämällä, tai suonensisäisesti. Intranasaalisesti annettu lääke vaikuttaa nopeammin kuin lihakseen pistetty lääke. Intranasaalisen lääkkeen hyötysuhde ja imeytymisnopeus ovat paremmat kuin suun kautta annetulla lääkkeellä. Tämän systemaattisen katsauksen tavoitteena on selvittää intranasaalisen kipulääkityksen tehokkuutta kivun lievityksessä sekä haittavaikutusten vaikeutta ja yleisyyttä akuutin traumaperäisen kivun hoidossa. Menetelmät: Systemaattiseen katsaukseen valittiin kliiniset interventiotutkimukset intranasaalisesti annostellun kipulääkityksen vaikutuksesta akuutin kivun hoidossa ensihoidon toiminnassa ja sairaalan päivystyksessä. Alkuperäistutkimuksia haettiin Ovid MEDLINE ja Pubmed-tietokannoista. Tulokset: Haulla löydettiin 13 valintakriteerit täyttävää alkuperäistutkimusta. Intranasaalisesti annostelluilla opioidikipulääkkeillä saatiin aikaan kliinisesti merkittävä pisteiden lasku käytetyillä kipuasteikoilla. Tilastollisesti merkitsevää eroa kivunlievityksen tehokkuudessa ei ollut verrattuna kontrolliryhmiin, jotka saivat lääkkeitä toisilla antotavoilla, kuten suonensisäisesti tai lihakseen pistettynä. Intranasaalisesti annettujen opioidikipulääkkeiden haittavaikutukset olivat enimmäkseen lieviä. Haittavaikutuksia ei esiintynyt useammin kuin muillakaan lääkkeenantotavoilla. Intranasaalista lääkitystä saaneiden potilaiden kokemat haittatapahtumat eivät myöskään olleet vakavampia kuin suonensisäisesti tai lihakseen lääkettä saaneilla potilailla. Pohdinta: Opioidien intranasaalinen annostelu on hyvä vaihtoehto akuutin kivun hoidossa kun suoniyhteyttä ei ole riittävän nopeasti tai käytännöllisesti saatavilla. Intranasaalista kipulääkkeen annostelua on tutkittu eniten nuorilla pediatrisilla potilailla. Suurikokoisempien lapsipotilaiden ja aikuisten intranasaalisesta kivunhoidosta tarvitaan lisää tutkimusta.