Browsing by Subject "Pandemics"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Laukkala, Tanja; Tuisku, Katinka; Junttila, Kristiina; Haravuori, Henna; Kujala, Anne; Haapa, Toni; Jylhä, Pekka (2020)
  COVID-19-pandemiapotilaiden hoito Suomessa on painottunut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelle. Kansainvälisessä kirjallisuudessa pandemiapotilaita ensilinjassa hoitavien kuormitus on korostunut muihin terveydenhuoltoalan ammattilaisiin verrattuna. Terveydenhuollon ammattilaisten työn lisäksi pandemia vaikuttaa monin tavoin myös henkilöstöalan ammattilaisten tehtäviin, koulutustarpeisiin ja henkilöstön sijoitusten suunnitteluun. Henkilöstön psykososiaaliset tukitoimet terveydenhuollossa on tärkeää rakentaa organisaation sisäisenä toimintana, jotta ne ovat sekä näyttöön perustuvia että toteuttamiskelpoisia.
 • Ristola, Matti (2021)
  • HIV-tartuntojen määrä on maailmanlaajuisesti pienentynyt sen jälkeen, kun hyvä hoitojärjestelmä ja lääkityksen rajoitukseton saatavuus ymmärrettiin olennaisiksi tartuntojen ehkäisyssä. • Tavoitteena on, että 90 % HIV-positiivisista on tietoisia tartunnastaan, tietoisista 90 % saa HIV-lääkitystä ja 90 % saa lääkityksellä hyvän hoitotuloksen. WHO ja Euroopan tartuntatautivirasto ECDC seuraavat aktiivisesti, miten tavoitteet toteutuvat. • HIV-epidemian aiheuttama työtaakka terveydenhuollolle on lisääntynyt ennusteen parantuessa, mutta tulevaisuudessa se vähenee, kunhan aktiivista työtä jatketaan.
 • Renko, Marjo; Nieminen, Tea; Tapiainen, Terhi (2020)
 • Mikkeli, Heikki (2020)
 • Häkkänen-Nyholm, Helinä; Lyytinen, Nina; Heinimaa, Markus; Heiskala, Mikko; Varis, Atte (2020)
  • Koronakriisissä työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten psyykkisen stressin ja sairastavuuden riski on huomattava. • Ulkomaisten tutkimusten mukaan psyykkiseen sairastavuuteen ovat voimakkaimmin yhteydessä huoli ja pelko tartunnasta, ns. etulinjassa työskenteleminen, epidemian alkuvaiheessa työskenteleminen ja kokemuksen puute. • Moraalisen vamman kokemus ja sen vaikutus psyykkiseen sairastavuuteen on huomioitava ongelmien ehkäisyssä. • Etänä toteutettavat psykoterapiat ja työnohjaukset mahdollistavat nopean avun saamisen psyykkisiin oireisiin.
 • Anttila, Veli-Jukka (2020)
  Kansainvälinen yhteistyö erittäin tarttuviin infektioihin varautumisessa on tiivistynyt.
 • Vapalahti, Olli; Julkunen, Ilkka (2020)
 • Granö, Niklas; Ala-Nikkola, Taina; Metsäranta, Kiki; Rintamäki, Teija; Repo, Tuija; Ameel, Maria (2021)
  Lähtökohdat : HUS Psykiatriassa siirryttiin COVID-19-pandemian kiihdyttyä maaliskuussa 2020 laajamittaisesti puhelin- ja videovälitteisiin etävastaanottoihin. Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden kokemuksia etävastaanottojen soveltuvuudesta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Menetelmät : HUS Psykiatrian avohoidon potilastyöhön osallistuvalta henkilökunnalta kartoitettiin sähköisellä kyselyllä etävastaanottojen kuormittavuutta. Osallistujia pyydettiin arvioimaan niiden soveltuvuutta erilaisten potilasryhmien hoidossa. Anonyymejä vastauksia saatiin 370. Tulokset : Potilasryhmittäin kokemukset puhelin- ja videovastaanottojen soveltuvuudesta erosivat jossain määrin toisistaan. Videovastaanotot arvioitiin kauttaaltaan puheluja soveltuvammiksi psykiatrisen hoidon eri osa-alueilla. Päätelmät : Psykiatrinen avohoito voi olla tulevaisuudessa laajemmin toteutettavissa etävastaanottojen avulla.
 • Lyytinen, Nina; Häkkänen-Nyholm, Helinä; Varis, Atte (2020)
  Koronavirustaudin taudinkuva, hoidon kuormittavuus, kansalaisten haasteet sopeutua poikkeustilaan ja julkinen keskustelu aiheuttavat haasteita vakavasti sairastuneita hoitavien psyykkiselle hyvin¬voinnille. Muutoinkin vaativaa työtä tekevä terveydenhuollon ammattilainen voi uupua, masentua tai sairastua.