Browsing by Subject "Periodontitis"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 27
 • Hernández, Marcela; Baeza, Mauricio; Räisänen, Ismo T.; Contreras, Johanna; Tervahartiala, Taina; Chaparro, Alejandra; Sorsa, Timo; Hernández-Ríos, Patricia (2021)
  Periodontitis is a host-mediated bacterial disease that affects the tooth attachment apparatus. Metalloproteinase-8 (MMP-8), a validated biomarker, could aid in clinical diagnosis. This study aimed to evaluate the diagnostic performance of active (a) MMP-8 immunotest versus total (t) MMP-8 ELISA for quantitative real-time diagnosis and assessment of periodontitis severity at the site level. Gingival crevicular fluid (GCF) was sampled from 30 healthy, 42 mild, and 59 severe periodontitis sites from thirty-one volunteers. MMP-8 concentrations were determined by time-resolved immunofluorometric assay (IFMA) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Statistical analysis was performed using the STATA package. Both active and total MMP-8-based methods discriminated among sites according to periodontal diagnosis and severity, with a positive correlation between the two tests (p < 0.001). (a) MMP-8 models showed the best performance in receiver operating characteristic (ROC) curves to discriminate between healthy and periodontitis sites (area under the curve [AUC] = 0.89), while (t) MMP-8 demonstrated a high diagnostic precision in the detection of mild from severe periodontitis sites (AUC ≥ 0.80). The use of (a) MMP-8 and (t) MMP-8 could represent a useful adjunctive tool for periodontitis diagnosis and severity. These results support the applicability of new point-of-care methods in the monitoring of high-risk periodontal patients.
 • Kyllönen, Meri (Helsingfors universitet, 2015)
  Parodontiitti on krooninen hampaan kiinnityskudossairaus, johon liitetyistä patogeeneistä yksi on Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Tutkielman tarkoituksena oli tutkia ientaskuista semikvantitatiivisesti määritettyjen serotyyppiä a ja b edustavien kantojen yhteyttä syljen kvantitatiivisten PCR tulosten kanssa. Lisäksi tutkittiin edellä mainittujen bakteerimäärien yhteyttä IgA- ja IgG-luokan A. actinomycetemcomitans vasta-aineisiin seerumissa, sekä näiden kaikkien laboratoriotulosten yhdistymistä kliinisiin ja radiologisiin parodontiittia kuvaaviin merkkeihin. Tutkielmaa varten analysoitiin 506 potilaasta koostuva Corogene-tutkimuksen osatutkimuksesta muodostettu Parogene-aineisto tilastotieteellisesti IMB SPSS Statistics 22-ohjelman avulla. Analyysin lopputuloksena havaittiin, että syljen kvantitatiivinen A. actinomycetemcomitans ja ientaskujen semikvantitatiivinen bakteerimääritys yhdistyvät vain heikosti kliinisiin parodontiittiparametereihin ja vain osittain toisiinsa. Sylkinäytteestä havaittu A. actinomycetemcomitans ei korreloinut minkään kliinisen parametrin kanssa, mutta nosti veren immunoglobuliinipitoisuuksia, kuten on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa. A. actinomycetemcomitansin rooli parodontiitissa on siis edelleen epäselvä, vaikka sillä on todettu olevan yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin.
 • Virtanen, Eunice; Nurmi, Tapio; Söder, Per-Östen; Airila-Månsson, Stella; Söder, Birgitta; Meurman, Jukka H. (BioMed Central, 2017)
  Abstract Background Periodontal disease associates with systemic diseases but corresponding links regarding apical periodontitis (AP) are not so clear. Hence our aim was to study association between AP and the prevalence of systemic diseases in a study population from Sweden. Methods The subjects were 150 patients from a randomly selected epidemiological sample of 1676 individuals. 120 accepted to participate and their basic and clinical examination data were available for these secondary analyses where dental radiographs were used to record signs for endodontic treatments and AP. Periapical Index and modified Total Dental Index scores were calculated from the x-rays to classify the severity of AP and dental infection burden, respectively. Demographic and hospital record data were collected from the Swedish National Statistics Center. T-test, chi-square and univariate analysis of covariance (ANCOVA) and regressions analyses were used for statistics. Results Of the 120 patients 41% had AP and 61% had received endodontic treatments of which 52% were radiographically unsatisfactory. AP patients were older and half of them were smokers. AP and periodontitis often appeared in the same patient (32.5%). From all hospital diagnoses, cardiovascular diseases (CVD) were most common, showing 20.4% prevalence in AP patients. Regression analyses, controlled for age, gender, income, smoking and periodontitis, showed AP to associate with CVD with odds ratio 3.83 (95% confidence interval 1.18–12.40; p = 0.025). Conclusions The results confirmed our hypothesis by showing that AP statistically associated with cardiovascular diseases. The finding that subjects with AP also often had periodontitis indicates an increased oral inflammatory burden.
 • Virtanen, Eunice; Nurmi, Tapio; Soder, Per-Osten; Airila-Mansson, Stella; Soder, Birgitta; Meurman, Jukka H. (2017)
  Background: Periodontal disease associates with systemic diseases but corresponding links regarding apical periodontitis (AP) are not so clear. Hence our aim was to study association between AP and the prevalence of systemic diseases in a study population from Sweden. Methods: The subjects were 150 patients from a randomly selected epidemiological sample of 1676 individuals. 120 accepted to participate and their basic and clinical examination data were available for these secondary analyses where dental radiographs were used to record signs for endodontic treatments and AP. Periapical Index and modified Total Dental Index scores were calculated from the x-rays to classify the severity of AP and dental infection burden, respectively. Demographic and hospital record data were collected from the Swedish National Statistics Center. T-test, chi-square and univariate analysis of covariance (ANCOVA) and regressions analyses were used for statistics. Results: Of the 120 patients 41% had AP and 61% had received endodontic treatments of which 52% were radiographically unsatisfactory. AP patients were older and half of them were smokers. AP and periodontitis often appeared in the same patient (32.5%). From all hospital diagnoses, cardiovascular diseases (CVD) were most common, showing 20.4% prevalence in AP patients. Regression analyses, controlled for age, gender, income, smoking and periodontitis, showed AP to associate with CVD with odds ratio 3.83 (95% confidence interval 1.18-12.40; p = 0.025). Conclusions: The results confirmed our hypothesis by showing that AP statistically associated with cardiovascular diseases. The finding that subjects with AP also often had periodontitis indicates an increased oral inflammatory burden.
 • Palm, Frederick; Pussinen, Pirkko J.; Aigner, Annette; Becher, Heiko; Buggle, Florian; Bauer, Matthias F.; Grond-Ginsbach, Caspar; Safer, Anton; Urbanek, Christian; Grau, Armin J. (2016)
  Background and aims: Infectious diseases contribute to stroke risk, and are associated with socioeconomic status (SES). We tested the hypotheses that the aggregate burden of infections increases the risk of ischemic stroke (IS) and partly explains the association between low SES and ischemic stroke. Methods: In a case-control study with 470 ischemic stroke patients and 809 age- and sex-matched controls, randomly selected from the population, antibodies against the periodontal microbial agents Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis, against Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumoniae (IgA and IgG), and CagA-positive Helicobacter pylori (IgG) were assessed. Results: IgA seropositivity to two microbial agents was significantly associated with IS after adjustment for SES (OR 1.45 95% CI 1.01-2.08), but not in the fully adjusted model (OR 1.32 95% CI 0.86-2.02). By trend, cumulative IgA seropositivity was associated with stroke due to large vessel disease (LVD) after full adjustment (OR 1.88, 95% CI 0.96e3.69). Disadvantageous childhood SES was associated with higher cumulative seropositivity in univariable analyses, however, its strong impact on stroke risk was not influenced by seroepidemiological data in the multivariable model. The strong association between adulthood SES and stroke was rendered nonsignificant when factors of dental care were adjusted for. Conclusions: Infectious burden assessed with five microbial agents did not independently contribute to ischemic stroke consistently, but may contribute to stroke due to LVD. High infectious burden may not explain the association between childhood SES and stroke risk. Lifestyle factors that include dental negligence may contribute to the association between disadvantageous adulthood SES and stroke. (C) 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
 • Reinikainen, Sami (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tyypin 2 diabetes on merkittävä maailmanlaajuinen terveysriski ja sen yleisyys kasvaa jatkuvaa tahtia maailmalla. Suuri osa sairastaa diabetesta tietämättään. Diabeteksen aiheuttama systeeminen tulehdustila vaikuttaa haitallisesti ympäri kehoa. Diabeteksen ja suunterveyden yhteyttä on tutkittu paljon ja diabeteksen on osoitettu lisäävän parodontiitin, karieksen ja hammaspuutosten syntyä. Vaikutusmekanismit näiden välillä ovat kuitenkin vielä epäselvät. Tutkielman tavoitteena oli vertailla diabeetikkojen suunterveyttä muihin poikkileikkausasetelmassa. Tutkimusaineistona oli Helsingin kaupungilta kerätyt yli 29-vuotiaiden potilastiedot vuosilta 2001-2003. Suunterveyttä mitattiin hampaiden lukumäärällä, DMFS-indeksillä ja parodontologisilla toimenpiteillä. Lisäksi tarkasteluun otettiin mukaan diabeetikkojen yleisterveys sekä sosioekonominen asema. Tutkielman tulokset olivat samassa linjassa aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. Diabeetikkojen suun terveys oli selvästi huonompi muihin verrattuna ja diabetesta esiintyy enemmän alhaisemmissa sosioekonomisissa luokissa. Regressioanalyysissa diabeteksen esiintyvyyden riskiin olivat yhteydessä merkittävästi ikä, miessukupuoli, parodontiitti, korkea DMF-indeksi ja puuttuvat hampaat. Tyypin 2 diabetes on paljolti huonoista elämäntavoista johtuva sairaus, jonka vuoksi tutkielman tulosten perusteella ei voida olettaa, että näiden välillä olisi syy-yhteys. Tutkielmasta puuttui tiedot potilaiden painoindeksin, tupakoinnin, liikunnan ja ruokailutottumusten suhteen. Nämä tekijät ovat kaikki suuria diabeteksen riskitekijöitä. Tutkielma osoittaa kuitenkin selkeästi diabeetikkojen suurentuneen suunterveyden hoitotarpeen. Tyypin 2 diabetes on yhdistetty huonompaan omahoitoon ja täten olisikin tärkeää ohjeistaa diabeetikkoja suunterveyden tärkeydestä.
 • Tolvi, Morag; Korpi, Jarkko; Tjäderhane, Leo; Grönroos, Lisa; Blomgren, Karin (2021)
  Hammasperäinen poskiontelotulehdus määritellään paikalliseksi poskiontelon limakalvon paksuuntumiseksi, joka liittyy tulehtuneeseen tai laajasti hoidettuun hampaaseen tai suukirurgiseen toimenpiteeseen. Hammasperäinen syy saattaa olla taustalla 15 %:ssa poskiontelotulehduksista, erityisryhmien osalta jopa 40 %:ssa. Hampaan tukikudos- ja juurikanavatulehdukset aiheuttavat yli puolet hammasperäisistä poskiontelotulehduksista. Hammasperäiset tulehdukset ovat yleensä anaerobivoittoisia ja polymikrobisia. Tyypillisimmät oireet ovat toispuolinen märkäinen erite sekä tukkoisuus, paha maku tai haju, toispuolinen poskikipu tai -arkuus, liman valuminen nenänielusta, epämukava tunne kasvoissa tai ikenissä ja hammassärky. Kuvantamisessa käytetään panoraamakuvausta, intraoraalikuvia ja kartiokeilatietokonetomografiaa, joihin liittyy kuitenkin virhelähteitä. Hoito onnistuu, jos suun tulehdus hoidetaan. Hammashoidon lisäksi tarvitaan yleensä mikrobilääkehoito, usein poskiontelopunktio ja joskus sivuontelokirurgiaa.
 • Pussinen, Pirkko; Salminen, Aino; Pietiäinen, Milla; Paju, Susanna (2021)
  Terve suu kuuluu olennaisena osana kokonaisterveyteen. Suun tulehdukselliset sairaudet aiheuttavat ja ylläpitävät lievää tulehdusta, joka liittyy yleissairauksiin. Parodontiitissa epäsuotuisat bakteerit ja niiden virulenssitekijät leviävät muualle elimistöön etenkin verenkierron ja syljen välityksellä. Hampaiden ja ikenien hoito on tärkeää lapsuudesta lähtien niin hampaiden ja hyvän purentatoiminnan säilyttämiseksi kuin tulehduksiin liittyvien riskitekijöiden hallitsemiseksikin. Jatkuvasti lisääntyvä tutkimusnäyttö parodontiitin hoidon yleisterveydellisistä hyödyistä osoittaa, että sillä voidaan aikaansaada esimerkiksi parempi tyypin 2 diabeteksen hoitotasapaino tai matalampi verenpaine. Lääkärille näkyviä merkkejä suun tulehdussairauksista voivat olla pitkälle edennyt hammaspuutos, punoittavat ja turvonneet ikenet tai hampaisiin kertynyt plakki. Tällöin kannattaa muistuttaa potilasta säännöllisten hammaslääkärin tarkastusten tärkeydestä.
 • Liljestrand, John M.; Paju, Susanna; Pietiäinen, Milla; Buhlin, Kåre; Persson, G. Rutger; Nieminen, Markku S.; Sinisalo, Juha; Mäntylä, Päivi; Pussinen, Pirkko J. (2018)
 • Alfat, Bamo (Helsingin yliopisto, 2019)
  Parodontiitti eli hampaiden tuki- ja kiinnityskudossairaus ja nivelreuma ovat molemmat kroonisia tulehdussairauksia, joiden patologiset taudinkulut muistuttavat vahvasti toisiaan. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka nivelreuman hoitoon käytetyt biologiset lääkeainehoidot tehoavat samanaikaisesti potilaiden parodontiumiin ja mahdollisesti biofilmi välitteiseen parodontiittiin. Uudet spesifisesti vaikuttavat monoklonaalliset vasta-aineet ovat tuoneet moderniin lääketieteeseen tehokkaat ja tarkasti toimivat tavat hoitaa potilaiden monimuotoisia sairauksia. Nivelreuman sekä parodontiitin samantapaiset patogeeniset, etiologiat, yhteiskunnallisesti kalliit hoidot ja sairauksien vahvat yhteydet toisiinsa ovat isoja tekijöitä sille, miksi sairauksien yhtaikaista lääkehoitamista olisi syytä tutkia. Proinflammatoriset TNF-alfa-, IL-6- ja IL-1-sytokiinit ovat todistetusti osoittaneet isot roolinsa molempien tulehduksellisten sairauksien patologisissa prosesseissa. Täten esille nouseekin kysymys, että kuinka systeemisesti toteutetut biologiset lääkehoidot vastaavat sairauksien hoitoon. Lääkehoitojen kalliiden kulujen takia olisi järkevää ja yhteiskunnallisesti kannattavaa hyödyntää kyseisiä lääkeainehoitoja tehokkaan kohdistetusti sellaisille potilasryhmille, jotka hyötyisivät niistä kaikkein eniten. Näin potilaiden hoitomyöntyvyydet pitkille sekä raskaille hoidoille lisääntyisivät sekä tautien komplikaatioriskit vähentyisivät. Kaiken kaikkiaan pitkittäisprospektiiviset potilastutkimukset osoittivat tilastollisesti merkittäviä parannuksia nivelreumapotilaiden reumatologisissa - sekä parodontaallisissa parametreissa. Lääkeainehoidot osoittivat tehonsa nopeasti ja olivat muihin immunosuppressiivisiin lääkehoitoihin verrattuna tehokkaampia sekä paremmin siedettyjä. Täten biologiset lääkehoidot voisivat mahdollisesti tulevaisuudessa toimia osana parodontiitin hoitoa. Positiivisista tuloksista huolimatta on kuitenkin hyvä sanoa, että mittavampia tutkimuksia aiheesta tarvitaan lisää.
 • Nyberg, Rosa (Helsingfors universitet, 2016)
  Parodontiitti on biofilmi-infektio, joka rappeuttaa hampaan kiinnityskudosta ja voi hoitamattomana johtaa hampaan menetykseen. Lipopolysakkaridi on gram-negatiivisten bakteerien pinnalla esiintyvä molekyyli, jonka vuorovaikutus isäntäyksilön kanssa käynnistää isännän immuunivasteen. Parodontiitin ja lipopolysakkaridin yhteyttä systeemisiin sairauksiin on tutkittu runsaasti. Tämän tutkielman tarkoitus on kirjallisuuskatsauksen muodossa selventää lipopolysakkaridin paikallista merkitystä ihmisen parodontaalitulehduksessa. Kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyt tutkimukset valittiin PubMed-tietokannasta määrätyin hyväksymis- ja poissulkukriteerein. Kirjallisuuden perusteella lipopolysakkaridin rooli tulehduksessa on moninainen; se on osallisena tulehduksen käynnistymisessä ja tulehdusvälittäjäainetuotannossa sekä aktivoi isäntäyksilön omia soluja tuhoamaan ienkudosta. Hyväksymiskriteerit täyttävä tutkimusaineisto oli rajallinen ja jatkotutkimusta aiheesta tarvitaan, jotta lipopolysakkaridin paikallinen toimintamekanismi ihmisen parodontaalitulehduksessa ymmärretään kunnolla. Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että lipopolysakkaridi on huomattava tulehdusta edistävä, säätelevä ja kudostuhoa aiheuttava tekijä ihmisen parodontaalitulehduksessa.
 • Immonen, Tiia (Helsingin yliopisto, 2018)
  Matriksin metalloproteinaasi-8 on pääasiassa ihmisen yleisimpien valkosolujen eli neutrofiilien tuottama entsyymi. MMP-8 varastoidaan solunsisäisissä rakkuloissa ja se vaatii aktivaation toimiakseen. Sen tehtävänä on mahdollistaa neutrofiilien kulku tulehdusalueelle soluväliainetta muokkaamalla. Aktivoitu MMP-8 pilkkoo tyypin I kollageenia ja muita soluväliaineen rakenneosia. MMP-8 on mukana monissa fysiologisissa ja patologisissa prosesseissa, kuten haavan paranemisessa, sikiön kehityksessä, sekä monissa sairauksissa kuten parodontiitissa ja sydän- ja verisuonisairauksissa ja syövässä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää MMP-8:n molekyylibiologista taustaa, kuten rakennetta, toimintaa ja genetiikkaa sekä MMP-8:n hyödyntämistä diagnostiikassa. Tieteelliset artikkelit kirjallisuuskatsaukseen kerättiin PubMed – tietokannasta. MMP-8:n toiminnan ymmärtäminen on olennaista, sillä se on selkeä edistävä tekijä monissa vakavissa sairauksissa. Tieteellisiä tutkimuksia MMP-8:sta löytyy vuosikymmenien ajalta ja ne vahvistavat käsitystä MMP-8:n laaja-alaisesta toiminnasta. Molekyylin eritys ja aktivaatio on tarkasti säädeltyä ja rajoitettu lähinnä tulehdusalueille. MMP-8:n estäjänä voi toimia TIMP (tissue inhibitors of metalloproteinase) – proteiiniperheen lisäksi muun muassa tetrasykliini-ryhmään kuuluvat antibiootit, kuten doksisykliini. MMP-8:n genetiikan tutkimus on vasta aluillaan, mutta joitain yhteyksiä MMP-8:n geenin variaatioiden eli polymorfismien ja parodontiitin ja peri-implantiitin välillä on kyetty löytämään. Tutkijat ovatkin kiinnostuneet MMP-8:sta diagnostisena apuvälineenä, mutta lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan. MMP-8:aan liittyvää lisätutkimusta tarvitaan erityisesti, jotta elimistön eri nesteistä mitattavaa MMP-8-konsentraatiota voidaan soveltaa laajamittaisesti kliiniseen käyttöön eri tautitiloissa.
 • Meurman, Jukka H.; Ruokonen, Hellevi (2018)
  Riski sairastua parodontiittiin on yksilöllinen. Taudille altistavat puutteellinen suuhygienia, tupakointi ja huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes. Diagnosointi edellyttää hammaslääkärin kliinistä ja röntgenologista tutkimusta. Parodontiitin hoidossa on keskeistä hampaan pintojen ja syventyneiden ientaskujen mekaaninen puhdistus sekä tupakasta vieroittaminen. Hoitamaton tauti pahentaa ja ylläpitää elimistön subkliinistä systeemistä tulehdustilaa, joka vaikuttaa moniin yleissairauksiin.
 • Hanhijärvi, Leenukka (Helsingin yliopisto, 2021)
  Parodontiitti on plakkibakteereiden aiheuttama krooninen tulehdussairaus, jonka seurauksena hampaiden kiinnityskudos tuhoutuu palautumattomasti. Yhtenä parodontiitin ja systeemisten sairauksien yhteyttä selittävänä tekijänä pidetään molekyylijäljittelyä. Molekyylijäljittely on tulehdusta edistävä immunologinen prosessi, jossa vasta-aineet ristireagoivat isännästä peräisin olevien ja bakteerista alkuperää olevien epitooppien välillä. Tutkimuksissa on havaittu parodontiittipatogeenejä vastaan tuotettujen vasta-aineiden ristireagoivan isännän hapettuneiden LDL-proteiinien ja lämpösokkiproteiinien välillä. Tämän tutkielman tavoitteena oli käsitellä parodontiitin aiheuttamaa molekyylijäljittelyä selvittämällä neljän merkittävän parodontiittipatogeenin eli P. gingivaliksen, A. actinomycetemcomitansin, P. intermedian ja T. forsythian vasta-aineiden yhteyttä ristireagoiviin vasta-aineisiin. Aineistona käytettiin 506 potilaasta koostuvaa PAROGENE-aineistoa, joka on COROGENE-tutkimusaineiston alaotos. Tutkielmassa havaittiin korrelaatioita parodontiittipatogeenien ja ristireagoivien vasta-aineiden välillä, mikä tukee oletusta siitä, että molekyylijäljittelyä esiintyy parodontiitissa. Tutkimuksia aiheesta tarvittaisiin lisää, sillä parodontiitin vaikutuksista ihmisen yleisterveyteen molekyylijäljittelyn kautta tiedetään tällä hetkellä kohtalaisen vähän.
 • Räisänen, Ismo T.; Heikkinen, Anna Maria; Nwhator, Solomon O.; Umeizudike, Kehinde A.; Tervahartiala, Taina; Sorsa, Timo (2019)
  This study investigated the diagnostic utility of mouthrinse and saliva in aMMP-8 measurements to analyze patients' risk for active periodontal tissue destruction and progression of periodontal disease among 47 adolescents. Results show that measurements from mouthrinse produce better discrimination and should be used instead of saliva measurements. (C) 2019 Elsevier Inc. All rights reserved.
 • Aukio, Lasse (Helsingin yliopisto, 2017)
  Hammasimplantit ovat yleistyvä tapa puuttuvan hampaan korvaamiseen. Implantti-hoidon yleistyessä myös sen liitännäistaudit, perimukosiitti ja siitä kudostuhoa aiheut-tavampi tautimuoto, peri-implantiitti, yleistyvät. Taudit muistuttavat kliinisesesti ja hoitokäytännöiltään nk. pysyvien hampaiden vastaavia kiinnityskudossairauksa. Kui-tenkin peri-implantiitti vastaa hoitoon huonommin ja eroavaisuuksia on löydettävissä niin etiologialtaan kuin kliinisiltä ominaisuuksiltaan parodontiittiin verrattuna. Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä erityisesti peri-implantiitin patogeneesiin ja sel-vittää mahdollisten erojen merkitystä taudin ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoi-toon liittyen. Taudin ennaltaehkäisy on hankalaa, koska taudin varhaisasteen havaitsemiseen ei ole ollut hyvää mittaria. Pitkäkestoinen tutkimustyö on tuomassa tähän apua: biomarkke-reihin, erityisesti aktiiviseen MMP-8 muotoon perustuvat testit PerioSafe® ja vastaava ImplantSafe® vaikuttavat hyvin lupaavilta varhaisasteisen iensairauden erimuotojen tunnistamisessa. Molemmat testit ovat paraikaa rantautumassa Suomeen ja siten muu-tamien vuosien päästä laajasti kliinikoiden apuna niin iensairauksien varhaisdiagostii-kassa kuin hoidon seurannassa. Näin ollen on hienoa, että vihdoin ollaan saamassa konkreettisia apuvälineitä erityisesti implanttien kiinnittymiseen vaikuttavien kudosten terveyden tilan seurantaan.
 • Koskela, Ella (Helsingin yliopisto, 2022)
  Parodontiitin ja kohonneen sydän- ja verisuonitautiriskin välillä on havaittu selvä assosiaatio, joka ei selity ainoastaan yhteisten riskitekijöiden perusteella. Kroonisen matala-asteisen systeemisen tulehduksen on havaittu lisäävän riskiä sydän- ja verisuonitaudeille, joista sepelvaltimotauti on yleisin. Parodontiitti ja sen patogeenit voivat aiheuttaa matala-asteista systeemistä tulehdusta parodontiumin solujen tuottamien tulehdusvälittäjäaineiden, kokonaisten bakteereiden tai bakteerien osien päästessä verenkiertoon. Aiemmassa tutkimuksessa on selvitetty neljän parodontopatogeenin Aggregatibacter actinomycetemcomitansin, Porphyromonas gingivaliksen, Prevotella intermedian ja Tannerella forsythian esiintyminen ja määrät sylkinäytteissä, sekä niiden ja sepelvaltimotaudin välistä yhteyttä. Merkittävistä parodontopatogeeneista Treponema denticolan osalta asiaa ei vielä tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko syljestä havaittavan T. denticolan ja sepelvaltimotaudin välillä assosiaatio. Tutkimuksessa hyödynnettiin Parogene-tutkimuksen yhteydessä kerättyjä suun terveystietoja ja sylkinäytteitä. Näytteitä oli kerätty 506 kappaletta, joista tätä tutkimusta varten oli käytettävissä 491 kappaletta. Sylkinäytteistä määritettiin T. denticolan esiintyminen ja sen pitoisuus käyttämällä reaaliaikaista kvantitatiivista polymeraasiketjureaktiota (qPCR). Tulokset yhdistettiin Corogene-tutkimuksessa kerättyyn dataan tutkimuspopulaation sydänterveydestä. Tutkimuspopulaatiosta (n = 491) 178 (36,3 %) potilaalla oli stabiili sepelvaltimotauti, 165 (33,6 %) potilaalla akuutti sepelvaltimotautikohtaus ja 118 (24,0 %) potilaalla ei ollut havaittu merkittäviä ahtaumia sepelvaltimoissa. Tulosten tilastolliseen analyysiin käytettiin SPSS-ohjelmistoa. Ryhmien välisiä eroja tutkittiin khiin neliö- ja Mann-Whitney U -testillä. Sylkinäytteistä 171 (34,8 %) oli positiivisia T. denticolan osalta. Suurimmassa osassa positiivisista näytteistä syljen T. denticola -pitoisuus oli pieni. Tilastollisissa analyyseissä ei havaittu assosiaatiota T. denticolan ja sepelvaltimotaudin välillä. Myöskään bakteeritasoissa ei havaittu merkittävää eroa terveiden ja sepelvaltimotautia sairastavien välillä. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, ettei syljestä havaittava T. denticola ole merkittävä sepelvaltimotaudin riskitekijä.
 • Räisänen, Ismo T.; Umeizudike, Kehinde A.; Pärnänen, Pirjo; Heikkilä, Pia; Tervahartiala, Taina; Nwhator, Solomon O.; Grigoriadis, Andreas; Sakellari, Dimitra; Sorsa, Timo (2020)
  Periodontal disease is a chronic multifactorial infectious and inflammatory disease associated with several chronic systemic diseases, such as diabetes, cardiovascular diseases (CVD), chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, Alzheimer's disease and so on. These same systemic diseases have been associated with severe COVID-19 infections. Several recent studies have suggested hypotheses for the potential association between periodontal disease and severe COVID-19. Periodontal disease is also one of the most prevalent diseases globally. All this supports the importance of good oral health, also in the COVID-19 era. Thus, new strategies and approaches to identify patients at risk of periodontal disease could be beneficial to enhance secondary prevention, especially if targeted to COVID-19 risk groups. Diagnostic biomarkers for periodontal disease have been researched extensively. Potential biomarkers in oral fluid with currently available rapid non-invasive point-of-care technology, such as aMMP-8, could help to extend screening and identification of patients at risk for periodontal disease also to situations and places where professional dental expertise and equipment are limited or unavailable. i.e., nursing and care homes, and rural and distant places. The oral fluid point-of-care technologies could also be useful in the hands of medical professionals (diabetes, CVD, etc.) to identify patients at risk for undiagnosed periodontal disease and to refer them to a dentist for examination and evaluation. Finally, if there is a causality between periodontal disease and severe COVID-19 infections, these point-of-care oral fluid biomarker technologies could possibly also help in the assessment of the risk of deterioration and complications.
 • Petain, Sami; Kasnak, Gokhan; Firatli, Erhan; Tervahartiala, Taina; Gürsoy, Ulvi K.; Sorsa, Timo (2021)
  Background and Aims: Chymotrypsin-like-proteinase of Treponema denticola (Td-CTLP) can stimulate the protein expression and activation of matrix metalloproteinase (MMP)-8 (or collagenase-2), a potent tissue destructive enzyme from gingival cells in vitro. The aims of this study were 1) to demonstrate the proMMP-8 (or latent MMP-8) activation by Td-CTLP in vitro and 2) to detect Td-CTLP and MMP-8 protein levels in the tissue samples of peri-implantitis and periodontitis patients. Materials and Methods: proMMP-8 activation by Td-CTLP was analyzed by immunoblots. Tissue specimens were collected from 38 systemically healthy and non-smoking patients; 14 of whom had moderate to severe periodontitis, 10 of whom were suffering from peri-implantitis, and finally 14 of whom showed no sign of periodontal inflammation nor radiological bone decay (control group). The immune-expression levels of MMP-8 and Td-CTLP in the epithelium and the connective tissue were analyzed immunohistochemically. A pixel color-intensity analyze was performed with ImageJ software (version 1.46c; Rasband WS, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) to obtain a comparable numeral score for each patient's epithelium and connective tissue MMP-8 and Td-CTLP enzyme level. Results: Td-CTLP activated proMMP-8 in vitro by converting the 70 75 kDa proMMP-8 to 65 kDa active MMP-8. Also, lower molecular size 25 50 kDa parts of MMP-8 were formed. There was no statistically significant difference between the study groups in terms of their MMP-8 and Td-CTLP levels in the epithelium or in the connective tissue. Conclusion: Regarding the limits of this study, it can thus be said that the Td-CTLP enzyme can activate the host proMMP-8 enzyme. Tissue protein levels of MMP-8 and Td-CTLP do not seem to be changed in peri-implantitis and in periodontitis.
 • Äyräväinen, Leena; Leirisalo-Repo, Marjatta; Kuuliala, Antti; Ahola, Kirsi; Koivuniemi, Riitta; Meurman, Jukka H.; Heikkinen, Anna Maria (2017)
  Objectives To investigate the association between rheumatoid arthritis (RA) and periodontitis with special emphasis on the role of antirheumatic drugs in periodontal health. Design Prospective follow-up study. Patients with early untreated RA and chronic active RA were examined at baseline and 16months later. Controls were examined once. Settings and participants The study was conducted in Finland from September 2005 to May 2014 at the Helsinki University Hospital. Overall, 124 participants were recruited for dental and medical examinations: 53 were patients with early disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) na1ve RA (ERA), 28 were patients with chronic RA (CRA) with insufficient response to conventional DMARDs. After baseline examination, patients with ERA started treatment with synthetic DMARDs and patients with CRA with biological DMARDs. Controls were 43 age-matched, gender-matched and community-matched participants. Outcome measures Degree of periodontitis (defined according to the Center for Disease Control and Prevention and the American Academy of Periodontology). Prevalence of periodontal bacteria (analysed from plaque samples), clinical rheumatological status by Disease Activity Score, 28-joint count (DAS28), function by Health Assessment Questionnaire (HAQ) and treatment response by European League Against Rheumatism (EULAR) criteria. Results Moderate periodontitis was present in 67.3% of patients with ERA, 64.3% of patients with CRA and 39.5% of control participants (p=0.001). Further, patients with RA had significantly more periodontal findings compared with controls, recorded with common periodontal indexes. In the re-examination, patients with RA still showed poor periodontal health in spite of treatment with DMARDs after baseline examination. The prevalence of Porphyromonas gingivalis was higher in patients with ERA with periodontal probing depth 4mm compared with patients with CRA and controls. Antirheumatic medication did not seem to affect the results. Conclusions Moderate periodontitis was more frequent in patients with RA than in controls. Patients with ERA and CRA exhibited poorer periodontal health parameters when compared with controls. There was no association between antirheumatic treatment and periodontal parameters.