Browsing by Subject "Physical Examination"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-9 of 9
 • Vuorio, Alpo; Laukkala, Tanja; Hartikainen, Juha; Kovanen, Petri; Leino, Tuomo; Moilanen, Jukka; Mäkelä, Jyrki P.; Skyttä, Jarmo; Mäntysaari, Matti (2018)
 • Ibounig, Thomas; Lähdeoja, Tuomas; Paloneva, Juha (2018)
 • Kerkkonen, Anna; Merenmies, Jussi; Kortekangas-Savolainen, Outi; Jääskeläinen, Juhani; Kulmala, Petri; Jääskeläinen, Jarmo (2020)
  Lääketieteen perusopetuksen tärkeä tavoite on antaa opiskelijalle hyvät käytännön valmiudet toimia lääkärin tehtävissä. Suurin osa ylimpien vuosikurssien opiskelijoista työskentelee kesäaikana lääkärinä. Pyysimme kesätöissä olleita kahden ylimmän vuosikurssin opiskelijoita arvioimaan työelämävalmiuksiaan ja antamaan ehdotuksia perusopetuksen kehittämiseksi. Onnistumisia oli koettu ammattihenkilöstön välisen yhteistyön, potilas-lääkärivuorovaikutuksen ja potilaan haastattelemisen osa-alueilla. Heikoimmin oli onnistuttu toimenpiteissä, diagnoosin löytämisessä ja potilaan tutkimisessa. Perusopetusta toivottiin tapauslähtöisemmäksi ja enemmän perusterveydenhuollossa tarvittavaa osaamista painottavaksi. Ohjaavaa yksilöllistä palautetta ja toimenpideopetusta haluttiin lisää. Toivelistalla oli myös lausuntojen laatimisen opetusta, lääkehoidon erityiskysymysten huomiointia, moniammatillisen yhteistyön harjoittelua ja lääkäriksi kasvamisen tukemista.
 • Virtanen, Kaisa (2020)
  Olkalisäke-solisluunivelen (AC-nivel) sijoiltaanmeno on melko yleinen solisluun vamma. Se syntyy tavallisimmin kaatumisen seurauksena, kun vammaenergia tulee hartian ylätakaosaan olkapäätä eteen- ja sisäänpäin kiertäen. Vamma voidaan diagnosoida hyvän kliinisen tutkimuksen ja röntgenkuvien avulla. Vamma luokitellaan Rockwoodin luokituksen mukaisesti kuuteen eri tyyppiin solisluun ulkopään sijainnin ja pehmytkudosvamman arvioidun vakavuuden mukaan. Hoito määräytyy potilaan vaatimustason ja vamman vakavuuden perusteella. Tyypin I, II ja III vammoja voidaan hoitaa konservatiivisesti yläraajan tilapäisellä lepuuttamisella kantositeessä ja varhaisella kuntoutuksella. Tyyppien IV, V ja VI vammoja voidaan hoitaa konservatiivisesti tai leikkauksella. Leikkausmenetelmiä on kymmeniä, eikä yhtä parasta menetelmää tiedetä. Leikkauksen tavoitteena on normaalin anatomian ja yläraajan toiminnan palauttaminen.
 • Ihalainen, Hanna (2020)
  Suurin osa rinnan erityksen taustalla olevista syistä on hyvänlaatuisia. Patologinen, lisätutkimuksia aiheuttava erite on yksipuoleista, seroosista tai veristä. Kirurgin konsultaatiota tarvitaan, mikäli kuvantamalla todetaan rintatiehyen sisäinen kasvain tai rintasyöpä tai jos tilanne jää epäselväksi. Maidoneritys miehillä, murrosikäisillä ja lapsilla on selvitettävä pikaisesti ja tarvittaessa endokrinologia konsultoiden, mutta naisilla se on hyvänlaatuinen ilmiö. Rinnan eritykseen liittyvät konsultaatiot osoitetaan rintakirurgille, ei gynekologille. Rintaerityksen syy on harvoin rintasyöpä, mutta taustalla voi olla jokin muu hoitoa vaativa tila.
 • Korjamo, Riina (2020)
  - Seksuaalirikosten uhrien tutkimukset keskittyvät yliopistosairaaloiden yhteydessä toimiviin Seri-tukikeskuksiin ja pienempiin ”satelliittikeskuksiin” keskussairaaloissa. - Seri-tukikeskuksessa seksuaaliväkivallan uhri saa tarvitsemansa oikeuslääketieteellisen tutkimuksen, lääketieteellisen hoidon ja psykososiaalisen tuen samasta paikasta riippumatta siitä, onko hän tehnyt rikosilmoituksen. - Oikeuslääketieteellinen tutkimus näytteenottoineen voidaan tehdä seitsemän vuorokauden ajan tapahtuman jälkeen, mutta parhaat näytteet saadaan kolmen vuorokauden kuluessa.
 • Lindström, Irmeli; Karvala, Kirsi; Karjalainen, Jussi; Kilpeläinen, Maritta; Piirilä, Päivi; Sauni, Riitta; Tuomisto, Leena E.; Suojalehto, Hille (2019)
  Työterveyshuollossa tehdään alku- ja määräaikaistarkastuksia työntekijöille, jotka altistuvat hengitysteitse astmaa aiheuttaville tekijöille. Keskeistä on selvittää hengitystieoireet. Oireettomille tehdään vain harvoin spirometria ja allergiatutkimukset. Spirometriaan liitetään aina bronkodilataatiokoe. Jos epäillään ammattitautia, potilas lähetetään tutkimuksiin Työterveyslaitokselle tai erikoissairaanhoitoon.
 • Poutanen, Tuija; Hiippala, Anita (2018)
  Sydänperäiset äkkikuolemat ovat lapsilla harvinaisia. Jos lapsi liikkuu liikuntasuosituksen mukaan, liikunnan määrä voi olla yhtä suuri kuin kilpaurheiluvalmennuksessa. Esitiedot ja tutkimuslöydökset riittävät sydänsairauden seulomiseksi. EKG:tä ei suositella seulontaluonteiseen käyttöön. Suomessa on kouluterveydenhuollossa kattava terveystarkastusjärjestelmä, jossa sydänterveystarkastus voidaan toteuttaa kaikille lapsille.
 • Eronen, Marianne; Lauhio, Anneli; Suomela, Jarkko (2018)
  Anamneesin kertaus : 12-vuotias poika ohjattiin tutkimuksiin rytmihäiriötuntemuksen vuoksi. Sydämen muljahtelu on pakottanut keskeyttämään jalkapallon pelaamisen, mutta tuntemuksen mentyä ohi hän on palannut kentälle.