Browsing by Subject "Physical Fitness"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
  • Alakare, Janne; Strandberg, Timo (2020)
  • Kukkonen-Harjula, Katriina; Liira, Helena (2019)
    Lääkärillä on tärkeä tehtävä liikunnan ottamisessa puheeksi.
  • Piirilä, Päivi; Tikkanen, Heikki (2021)
    • Spiroergometriassa seurataan kliinisen kuormituskokeen aikana sydämen ja hengityksen toimintaa. • Kliinisissä spiroergometrioissa selvitetään yleisimmin, johtuuko oireisto sydämen vai keuhkojen toiminnan häiriöistä vai lihasperäisistä syistä. • Tutkimus mittaa erityisesti hapenkulutusta ja rasitukseen liittyvän lihasmetabolian aiheuttamia ¬muutoksia hengitykseen. • Toivomme tämän kirjoituksen selkeyttävän metaboliakynnysten nimityksiä.
  • Laine, Merja K.; Eriksson, Johan G.; Kujala, Urho; Sarna, Seppo (2016)
    Eetti­sesti ter­veellä poh­jalla oleva huippu-ur­heilu nuo­rena näyt­tää olevan yhtey­dessä keski­ver­to­väestöä ter­veempään ja ­lii­kun­nal­li­sempaan van­huuteen. Eri­tyisen suo­tuisa vai­kutus ­huip­pu-ur­hei­lulla on kardio­me­ta­bo­listen häi­riöiden esiin­ty­miseen.