Browsing by Subject "Physician's Role"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-9 of 9
 • Heikinheimo, Oskari; Gissler, Mika; Suhonen, Satu (2019)
  Laki edellyttää perustetta ennen 12. raskausviikkoa tehtävälle keskeytykselle, kahden lääkärin hyväksyntää naisen päätökselle sekä keskeytysten hoidon keskittämistä sairaaloihin. Nämä ¬vaatimukset ovat nykytilanteessa tarpeettomia ja ne pitäisi poistaa.
 • Seppälä, Laura; Nikkola, Eeva (2018)
  • Lapselle sepitetyssä tai aiheutetussa sairaudessa aikuinen pyrkii saamaan lapsen näyttämään todellista sairaammalta ja hankkimaan perusteetta tutkimuksia ja hoitoja. • Sepittämisessä oireet ovat väärin kuvattuja, liioiteltuja tai keksittyjä. • Aiheutetussa tilanteessa lapseen tai hänen näytteisiinsä on konkreettisesti kajottu. • Tällaista kaltoinkohtelua on vaikea tunnistaa. Pahimmillaan se johtaa vammautumiseen tai kuolemaan. • Lapsen auttaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Vakavimmat tapaukset ilmoitetaan lasten¬suojelulle, joskus myös poliisille.
 • Tervo, Markku; Koisaarai, Tapio; Tervo, Timo (2016)
 • Pentinmikko, Ada; Lämsä, Riikka (2019)
  Lähtökohdat Julkisen terveyspalvelujärjestelmän murros on haastanut lääkäreiden ammatillisen identiteetin. Suomessa on tehty lääkäreiden yhteiskuntasuhteesta vain vähän profession omia puhetapoja tarkastelevaa laadullista tutkimusta. Menetelmät Aineistona on 263 Lääkärilehden pääkirjoitusta, jotka on poimittu joka toiselta vuodelta ajanjaksolla 1980–2014. Ammattijärjestölehden ajatellaan heijastelevan ammattikunnan sisäistä keskustelua. Aineisto analysoitiin sisällön- ja diskurssianalyysin avulla. Tulokset Lääkäriprofession yhteiskuntasuhteesta puhutaan työtehtävien, työn ideologioiden ja työskentely¬olosuhteiden kautta. Työskentelyolosuhteisiin liittyvä puhe yleistyy ajanjakson 1980–2014 loppupuolella. Samalla työtehtäviä korostavat puhetavat vähenevät. Päätelmät Lääkärikunta näyttäisi omaksuneen työskentelyolosuhteita koskevan argumentaation osaksi ammatillisen yhteiskuntaroolin määrittelyä. Tämä heijastelee erityisesti perusterveydenhuollon haasteita lääkäreiden sitouttamisessa.
 • Koljonen, Virve; Väänänen, Ulla; Isoherranen, Kirsi (2017)
  Neljännen vuosikurssin Krooninen haava -seminaarissa kandi esitti kysymyksen: Määrääkö lääkäri, mitä haavanhoitotuotetta ¬käytetään? Tämä tulevan toimenkuvan rajoja luotsaava kysymys jäi askarruttamaan meitä luennoitsijoita, kokeneita haava-¬ammattilaisia.
 • Lehtonen, Lasse (2017)
  Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi kesällä 2017 terveyskeskuslääkärin kuolemantuottamuksesta ja ¬tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta päiväsakkoihin, kun hän ei ollut saanut suostutelluksi sydänoireista potilasta sairaalahoitoon ja potilas kuoli. Tapaus on herättänyt keskustelua siitä, missä kulkevat potilaan itsemääräämisoikeuden rajat suhteessa lääkärin vastuuseen.
 • Hallamaa, Jaana (2017)
  Hyvin toimivassa yhteiskunnassa lääkäriprofession perustellut näkemykset vaikuttavat päätöksentekoon, eikä sovittamattomia vastakkainasetteluja ammattikunnan ja lainsäädännön välille synny.