Browsing by Subject "Precision Medicine"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-18 of 18
 • Skurnik, Mikael; Kiljunen, Saija (2016)
 • Laitinen, Tarja; Pitkäranta, Anne; Rautava, Päivi; Turpeinen, Miia; Vanninen, Esko (2020)
 • Kononen, Juha; Sundvall, Maria; Kontro, Mika; Rantala, Juha (2021)
  Syövän tutkimus- ja hoitomenetelmät kehittyvät jatkuvasti yksilöllistetympään suuntaan. Syynä ovat molekyyliprofiloinnin menetelmien kehitys, siitä saatava tieto ja geenidiagnostiikkaan perustuvat lääkkeet. Hoidon valitsemiseksi tarvitaan ja käytetään yhä useammin vastetta ennakoivia biomarkkereita. Potilaskohtaiset ex vivo -syöpämallit mahdollistavat tulevaisuudessa yksilöllistetyn, systeemibiologian periaatteita hyödyntävän syövänhoidon tutkimuksen, biomarkkereiden identifioinnin ja uusien hoitostrategioiden testaamisen. Ex vivo -mallien avulla voitaneen ohjata myös suoraan hoidon valintaa, luultavasti ensin hematologisissa syöpätaudeissa. Nestebiopsiasta tehtävä molekyyliprofilointi mahdollistaa ajantasaisen geenidiagnostiikan, jolloin hoitojen aiheuttamassa evoluutiopaineessa alati tapahtuva syövän muuntuminen voidaan huomata. Jotta syövän systeemibiologisen perustutkimuksen havaintoja päästään hyödyntämään potilastyössä, tarvitaan kliiniseen työhön niveltyvää yksilöllistä syövänhoidon tutkimusta, koulutusta ja osaamista.
 • Heliste, Juho; Elenius, Klaus; Niemi, Mikko; Elenius, Varpu (2016)
 • Seppälä, Toni; Meretoja, Tuomo (2019)
 • Juteau, Susanna; Koljonen, Virve; Kytölä, Soili (2019)
 • Porkka, Kimmo; Niemi, Mikko; Leppä, Elli; Västrik, Imre; Partanen, Jukka; Ihalainen, Jarkko; Jokiranta, Sakari; Pöllänen, Pasi (2017)
 • Jokiranta, Sakari; Hotakainen, Kristina; Salonen, Iiris; Pöllänen, Pasi; Hänninen, Kai-Petri; Forsström, Jari; Kunnamo, Ilkka (2017)
 • Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Bono, Petri (2016)
 • Kere, Juha (2019)
  Yleislääkärin vastaanotolla kysymys geenitestien käytöstä saattaa olla jo arkipäivää. Asiakkaiden kohtaaminen voi silti olla pulmallista, sillä testeihin saattaa liittyä voimakkaita uskomus- ja tunne¬latauksia.
 • Patomo, Joonatan (Helsingin yliopisto, 2022)
  Yksilöity lääketiede (personalized medicine, precision medicine) on lääketieteen suuntaus, jossa hoito räätälöidään potilaan ja hänen sairautensa tarkan tuntemuksen perusteella. Syövän hoidossa se liittyy läheisesti kohdennettuun hoitoon (targeted therapy), jolla tarkoitetaan syövälle ominaisten molekyylitason muutosten hyödyntämistä täsmälääkkeiden kohteena. Kohdennetun hoidon räätälöinnissä käytetään biomarkkereita, joiden avulla voidaan valita ne potilaat jotka hyötyvät tietystä täsmälääkkeestä. Mahasyöpä on heterogeeninen sairaus, jonka molekylaarisissa piirteissä on havaittu potentiaalia kohdennettuun hoitoon. Kliinisissä kokeissa täsmälääkkeet eivät pääsääntöisesti ole tehonneet toivotulla tavalla valikoimattomassa potilasjoukossa. Toisaalta mahasyövästä on löydetty useita mahdollisia biomarkkereita mutta niiden merkitys tunnetaan vaillinaisesti. Syöpäorganoidimalli on prekliininen syöpätutkimusmenetelmä, jossa potilaan kasvaimesta saatuja soluja voidaan kasvattaa ja tutkia laboratorio-olosuhteissa. Solut kasvavat kiinteässä väliaineessa muodostaen organoideiksi kutsuttuja rakenteita, jotka muistuttavat potilaan kasvainta pienoiskoossa. Lääketehoseulonta on syöpäorganoidimallin sovellus, jossa organoidien lääkevasteita tutkitaan samanaikaisesti suurella määrällä solunsalpaaja- tai täsmälääkkeitä. Kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin mahasyöpäorganoidimallin soveltuvuutta valikoitujen täsmälääkkeiden lääketehoseulontaan sekä lääkevasteita ennustavien biomarkkerien tutkimiseen. Tutkielmassa käsiteltiin mahasyövän molekylaarista luokittelua, valikoituja täsmälääkkeitä ja syöpäorganoidimallia. Biomarkkereita käsiteltiin kunkin aihepiirin kohdalla. Lisäksi tutkielmassa esitettiin yleisluontoinen katsaus mahasyövästä ja sen hoidosta. Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että lääketehoseulonta on osoitettu toimivaksi konseptiksi mahasyöpäorganoidimallissa. Organoideissa on kuvattu useita mahdollisina biomarkkereina toimivia muutoksia. Kirjallisuuden perusteella syöpäorganoidimalli soveltuu useiden, mutta ei kaikkien tarkasteltujen täsmälääkkeiden tutkimiseen.
 • Tenhunen, Olli; Turpeinen, Miia; Kurki, Pekka (2017)
 • Orte, Katri; Vainio, Paula; Mirtti, Tuomas; Taimen, Pekka; Arola, Johanna; Kallajoki, Markku (2021)
 • Santos-Cortez, R.L.P.; Bhutta, M.F.; Earl, J.P.; Hafrén, Lena; Jennings, M.; Mell, J.C.; Pichichero, M.E.; Ryan, A.F.; Tateossian, Hilda; Ehrlich, G.D. (2020)
  Objective: To review the most recent advances in human and bacterial genomics as applied to pathogenesis and clinical management of otitis media. Data sources: PubMed articles published since the last meeting in June 2015 up to June 2019. Review methods: A panel of experts in human and bacterial genomics of otitis media was formed. Each panel member reviewed the literature in their respective fields and wrote draft reviews. The reviews were shared with all panel members, and a merged draft was created. The panel met at the 20th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media in June 2019, discussed the review and refined the content. A final draft was made, circulated, and approved by the panel members. Conclusion: Trans-disciplinary approaches applying pan-omic technologies to identify human susceptibility to otitis media and to understand microbial population dynamics, patho-adaptation and virulence mechanisms are crucial to the development of novel, personalized therapeutics and prevention strategies for otitis media. Implications for practice: In the future otitis media prevention strategies may be augmented by mucosal immunization, combination vaccines targeting multiple pathogens, and modulation of the middle ear microbiome. Both treatment and vaccination may be tailored to an individual's otitis media phenotype as defined by molecular profiles obtained by using rapidly developing techniques in microbial and host genomics. © 2020 Elsevier B.V.
 • Palotie, Aarno; Ripatti, Samuli (2017)
 • Wartiovaara, Anu (2017)