Browsing by Subject "Preventability"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Kauppila, Mirjam; Backman, Janne; Niemi, Mikko; Lapatto-Reiniluoto, Outi (Helsingin yliopisto, 2020)
    Forskningens syfte var att utreda vilka egenskaper läkemedelsbiverkningar på sjukhusjouren har. Patientjournaler från 1600 jourbesök i Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus lästes igenom retrospektalt och eventuella biverkningar identifierades. Vi tog i beaktande patientens egenskaper samt orsakssamband mellan sjukdomar, läkemedelsintag och biverkningar. Vidare definierade vi biverkningarnas svårighetsgrad och preventabilitet samt farmakogenetikens roll i fallen. Sammanlagt identifierade vi 125 fall där en eller flera biverkningar förekom, vilket motsvarar 7,8% av fallen. Läkemedlen som orsakade flest bivekningar var varfarin, acetylsalicylsyra, apixaban och docetaxel, medan de vanligaste biverkningarna var blödning samt neutropeni och/eller allvarlig infektion. Endast två fall kunde möjligen ha förebyggts med hjälp av farmakogenetiska tester med hänsyn till Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines. Antitromboter och cytostatika orsakade flest biverkningar bland ATC läkemedelsklasserna. Enligt en tidigare studie från samma universitetssjukhus är samma ATC klasser bakom flest dödsfall orsakade av läkemedel. Dessa biverkningar är svåra att förebygga, då riskerna och nyttan av dessa läkemedel har utvärderats genomförligt. (150 ord av 150)
  • Kauppila, Mirjam; Backman, Janne T.; Niemi, Mikko; Lapatto-Reiniluoto, Outi (2021)
    Purpose To investigate the characteristics of ADRs in patients admitting at the emergency room of a tertiary hospital. Methods We collected the patient records of 1600 emergency room visits of a university hospital in 2018. The patient files were studied retrospectively and all possible ADRs were identified and registered. Patient characteristics, drugs associated with ADRs, causality, severity, preventability, and the role of pharmacogenetics were assessed. Results There were 125 cases with ADRs, resulting in a 7.8% overall incidence among emergency visits. The incidence was greatest in visits among elderly patients, reaching 14% (men) to 19% (women) in the 80-89 years age group. The most common causative drugs were warfarin, acetylsalicylic acid (ASA), apixaban, and docetaxel, and the most common ADRs were bleedings and neutropenia and/or severe infections. Only two of the cases might have been prevented by pharmacogenetic testing, as advised in Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines. Conclusion The same ATC classes, antithrombotics and cytostatics, were involved in ADRs causing university clinic hospitalizations as those identified previously in drug-related hospital fatalities. It seems difficult to prevent these events totally, as the treatments are vitally important and their risk-benefit-relationships have been considered thoroughly, and as pharmacogenetic testing could have been useful in only few cases.