Browsing by Subject "Python"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Hirvonen, Henrik (Helsingin yliopisto, 2022)
  Työn alussa perehdytään lukuteorian merkitykseen sekä sen paikkaan Suomen koulujärjestelmässä. Opetuspaketin motivointina toimivat artikkelit ja tutkimukset lukuteorian opiskelemisen merkityksestä matemaattiselle ajattelemiselle. Motivointia lisäävät myös lukuteorian, salausjärjestelmien ja ohjelmoinnin välillä havaitut laaja-alaiset ja toisiaan täydentävät yhteydet. RSA-salausjärjestelmässä esiintyvät monet lukuteorian käsitteet, joita voidaan käsitellä ohjelmallisesti. Näiden syiden takia tämän työn aiheena on RSA-salausjärjestelmän avulla lukuteoriaan syventävä opetuspaketti. Opetuspaketti on tarkoitettu lukion pitkän matematiikan opiskelijalle, joka on entuudestaan opiskellut vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman moduulin MAA11 Algoritmit ja lukuteoria. Opetuspaketti kertaa ja syventää moduulissa MAA11 opittuja lukuteorian käsitteitä sekä esittelee uusina Eulerin φ-funktion (Eulerin phi-funktio), Eulerin teoreeman ja RSA-salausjärjestelmän. Opetuspakettiin kuuluvat teorian ja määritelmien lisäksi monet esimerkit, harjoitustehtävät, (Python-)ohjelmointitehtävät sekä esimerkkiratkaisut. Opetuspaketin tavoitteena on herättää opiskelijan mielenkiintoa lukuteoriaa ja ohjelmointia kohtaan RSA-salausjärjestelmän avulla. Lisäksi opetuspaketin tarkoituksena on laajentaa opiskelijoiden lukuteorian osaamista, syventää yleistä matemaattista ymmärtämistä sekä parantaa ohjelmoinnin taitoja.
 • Laaksonen, Antti; Erfving, Emilia (LUMA-keskus Suomi, 2020)
 • Vierros, Marja Kaisa; Henriksson, Erik Ilmari (2017)
  Greek documentary papyri form an important direct source for Ancient Greek. It has been exploited surprisingly little in Greek linguistics due to a lack of good tools for searching linguistic structures. This article presents a new tool and digital platform, “Sematia”, which enables transforming the digital texts available in TEI EpiDoc XML format to a format which can be morphologically and syntactically annotated (treebanked), and where the user can add new metadata concerning the text type, writer and handwriting of each act of writing. An important aspect in this process is to take into account the original surviving writing vs. the standardization of language and supplements made by the editors. This is performed by creating two different layers of the same text. The platform is in its early development phase. Ongoing and future developments, such as tagging linguistic variation phenomena as well as queries performed within Sematia, are discussed at the end of the article.
 • Vehmanen, Eero (Helsingfors universitet, 2017)
  Järjestelmän kykyä havainnoida ja käsitellä sen omia rakenteitaan ja mekanismejaan kutsutaan refleksiivisyydeksi. Vaikka ohjelmointikielet ovat sisältäneet refleksiivisyyttä tukevia piirteitä eli metapiirteitä jo vuosikymmeniä, refleksiivisyyden merkitys ohjelmistotuotannossa pysyi pitkään vaatimattomana. Paljon metapiirteitä sisältävien skriptikielten suosion kasvun myötä refleksiivisyyden merkitys on kasvanut auttaen ohjelmoijia luomaan joustavia, helposti ylläpidettäviä ja muokattavia ohjelmia. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ja vertaillaan kolmen suositun skriptikielen - Pythonin, Rubyn ja JavaScriptin - metapiirteitä, tarkoituksena löytää niiden hyötyjä, ongelmia ja käyttötapoja. Vertailua on tehty ratkaisemalla kaikilla kolmella kielellä kirjoittajan laatimia ohjelmointitehtäviä, jotka edustavat kirjallisuudessa ja tässä tutkielmassa esille tulleita refleksiivisyyden hyötyjä. Lisäksi metapiirteiden eroja esitellään havainnollistavan taulukon avulla. Python ja Ruby sisältävät suuren määrän hyödyllisiä metapiirteitä. Yksinkertaisempi JavaScript tarjoaa vähemmän metapiirteitä, mutta uudessa ECMAScript 6 -spesifikaatiossa määritelty refleksiivinen arkkitehtuuri parantaa kielen refleksiivisyyttä valtavasti.
 • Kruijswijk, Jules; van Emden, Robin; Parvinen, Petri; Kaptein, Maurits (2020)
  A large number of statistical decision problems in the social sciences and beyond can be framed as a (contextual) multi-armed bandit problem. However, it is notoriously hard to develop and evaluate policies that tackle these types of problems, and to use such policies in applied studies. To address this issue, this paper introduces StreamingBandit, a Python web application for developing and testing bandit policies in field studies. StreamingBandit can sequentially select treatments using (online) policies in real time. Once StreamingBandit is implemented in an applied context, different policies can be tested, altered, nested, and compared. StreamingBandit makes it easy to apply a multitude of bandit policies for sequential allocation in field experiments, and allows for the quick development and re-use of novel policies. In this article, we detail the implementation logic of StreamingBandit and provide several examples of its use.