Browsing by Subject "Radiography"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Löppönen, Tuija; Mäenpää, Helena; Peltonen, Jari; Ahonen, Matti; Kiviranta, Tuula (2018)
  Lähtökohdat Tutkimuksessa verrattiin Suomen CP-vammaisten lasten ja nuorten lonkkien seuranta¬käytäntöjä Ruotsissa kehitettyyn CPUP-ohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on ehkäistä lonkkien sijoiltaanmenoa varhaisella -konservatiivisella tai operatiivisella hoidolla. Menetelmät Valtakunnallisessa CP-hankkeessa kerättiin tiedot 362:sta alle 20-vuotiaasta potilaasta. ¬Tarkastelimme ¬erityisesti ensimmäistä lonkkaröntgenkuvaa ja lausuntoa, sekä selvitimme tehdyt kirurgiset ¬toimen¬piteet. ¬Selvitimme seurantakäytäntöjä myös kyselyllä lastenneurologian ylilääkäreille. Tulokset Lonkkaröntgenkuva oli otettu ainakin kerran 69 %:lta lapsista (n = 251), ensimmäisen kerran 0,2–15,2-¬vuotiaana. ¬CPUP-suosituksen mukaan lievimmissä liikuntavammoissa (GMFCS-luokka I) kuvausta ei tarvita rutiinin¬omaisesti. Kuitenkin 43 % tämän ryhmän lapsista oli kuvattu. Liikkumisen apuvälineitä käyttäville lapsille (GMFCS-luokat III–V) kuvausta suositellaan heti diagnoosin varmistuttua. Heistä 33 % oli kuvattu vasta yli 3-vuotiaana ja 6 oli jäänyt kuvaamatta. Päätelmät Lonkkien seuranta Suomessa poikkesi CPUP-ohjeistuksesta. Kansainvälisiin suosituksiin perustuva radiologinen seuranta mahdollistaa luksaatiokehityksen riittävän varhaisen toteamisen ja hoidon.
 • Sandelin, Henrik; Helkamaa, Teemu; Repo, Jussi; Aaltonen, Leena-Maija; Kinnunen, Marina; Roine, Risto P. (2019)
  Rannemurtuman diagnostiikan hallitseminen auttaa tunnistamaan epästabiilit murtumat ja helpottaa päätöstä hoitolinjasta.
 • Rautala, Elina Kristiina; Björkenheim, Pia Susanna; Laitinen, Merja Riitta (2017)
  This case report describes the radiographic and ultrasonographic findings of three surgically confirmed cases of mesenteric volvulus or intestinal torsion in dogs. In all three cases, ultrasonographic findings included segmental ileus and absent or markedly reduced peristalsis of the affected small intestine, and partial loss of wall layering with increased overall echogenicity of the intestinal wall, but with normal to mildly increased wall thickening. No blood flow was detected in the affected small intestinal wall when assessed with colour Doppler. A moderate amount of peritoneal effusion was also detected with hyperechoic omental and mesenteric fat tissue throughout the peritoneal cavity. Few reports describe ultrasonographic findings of small intestinal ischemia in small animals. In all three cases presented here, ultrasound was helpful in demonstrating typical intestinal wall changes and helped to obtain the correct diagnosis of ischemic disease of the small intestine.
 • Ilkko, Eero; Lehtovirta, Jukka; Uusitalo, Arja; Virtanen, Martti; Eronen, Marianne; Putaansuu, Terhi; Hartikainen, Kauko; Kähärä, Veikko; Svedström, Erkki (2016)
  On tärkeää, että koko maassa on käytössä yhteneväiset radiologiset nimikkeet ja koodisto. Kanta-arkiston käyttöönotto korostaa luokituksen merkitystä.
 • Rosenblatt, Alana Jayne; Lappalainen, Anu Katriina; James, Nina Alice; Webster, Natalie Siu Ling; Caraguel, Charles Gregoire Benedict (2018)
  BackgroundThe Dachshund is a chondrodystrophic breed of dog predisposed to premature degeneration and calcification, and subsequent herniation, of intervertebral discs (IVDs). This condition is heritable in Dachshunds and breeding candidates are screened for radiographically detectable intervertebral disc calcification (RDIDC), a feature of advanced disc degeneration and a prognostic factor for clinical disease. RDIDC scoring has been previously shown to be consistent within scorers; however, strong scorer effect (subjectivity) was also reported. The aim of this study was to estimate the within- and between-scorer agreement (repeatability and reproducibility, respectively) of computed tomography (CT) scanning and magnetic resonance imaging (MRI) for scoring IVD calcification, and to compare these modalities with radiographic scoring.ResultsTwenty-one Dachshund dogs were screened for IVD calcification using the three imaging modalities. Three scorers scored each case twice, independently. Repeatability was highest for radiography (95.4%), and significantly higher than for CT (90.4%) but not MRI (93.8%). Reproducibility was also highest for radiography (92.9%), but not significantly higher than for CT or MRI (89.4% and 86.4%, respectively). Overall, CT scored IVDs differently than radiography and MRI (64.8% and 62.7% agreement, respectively), while radiography and MRI scored more similarly (85.7% agreement).ConclusionsDespite high precision for radiography, previous evidence of scorer subjectivity was confirmed, which was not generally observed with CT and MRI. The increased consistency of radiography may be related to prior scorer experience with the modality and RDIDC scoring. This study does not support replacing radiography with CT or MRI to screen for heritable IVD calcification in breeding Dachshunds; however, evaluation of dog-level precision and the accuracy of each modality is recommended.
 • Rosenblatt, Alana J; Lappalainen, Anu K; James, Nina A; Webster, Natalie S L; Caraguel, Charles G B (BioMed Central, 2018)
  Abstract Background The Dachshund is a chondrodystrophic breed of dog predisposed to premature degeneration and calcification, and subsequent herniation, of intervertebral discs (IVDs). This condition is heritable in Dachshunds and breeding candidates are screened for radiographically detectable intervertebral disc calcification (RDIDC), a feature of advanced disc degeneration and a prognostic factor for clinical disease. RDIDC scoring has been previously shown to be consistent within scorers; however, strong scorer effect (subjectivity) was also reported. The aim of this study was to estimate the within- and between-scorer agreement (repeatability and reproducibility, respectively) of computed tomography (CT) scanning and magnetic resonance imaging (MRI) for scoring IVD calcification, and to compare these modalities with radiographic scoring. Results Twenty-one Dachshund dogs were screened for IVD calcification using the three imaging modalities. Three scorers scored each case twice, independently. Repeatability was highest for radiography (95.4%), and significantly higher than for CT (90.4%) but not MRI (93.8%). Reproducibility was also highest for radiography (92.9%), but not significantly higher than for CT or MRI (89.4% and 86.4%, respectively). Overall, CT scored IVDs differently than radiography and MRI (64.8% and 62.7% agreement, respectively), while radiography and MRI scored more similarly (85.7% agreement). Conclusions Despite high precision for radiography, previous evidence of scorer subjectivity was confirmed, which was not generally observed with CT and MRI. The increased consistency of radiography may be related to prior scorer experience with the modality and RDIDC scoring. This study does not support replacing radiography with CT or MRI to screen for heritable IVD calcification in breeding Dachshunds; however, evaluation of dog-level precision and the accuracy of each modality is recommended.
 • Parviainen, Helka; Sallinen, Ville (2017)
 • Lammert, Kirsti (Helsingfors universitet, 2015)
  X-rays of hands are used to evaluate a child's bone age. The BoneXpert program has automated bone age evaluation. BoneXpert has been validated in several different populations and for different races. The purpose of this study is to validate BoneXpert bone age rating for the Finnish majority population. A sampling of 400 hand x-rays of healthy Finnish children was collected. The chronological age of these children was compared to the Greulich and Pyle bone age given by BoneXpert for these images. The mean difference of these values was 0.079 years, for females 0.13, for males 0.028. These values are smaller than previous studies have found that have validated BoneXpert. In conclusion BoneXpert gives valid values for Finnish children's bone age.