Browsing by Subject "Reoperation"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Hirvonen, Tuomas; Siironen, Jari; Marjamaa, Johan; Niemelä, Mika; Koski-Palkén, Anniina (2020)
    Background Context Anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) procedures is thought to lead to accelerated degeneration of the adjacent cervical discs and in some cases can be symptomatic (adjacent segment disease, or ASD). The occurrence of ASD is of particular interest when treating young individuals, as the cumulative disease burden may become increasingly significant during their expectedly long lifetime. However, the overall impact of a surgical intervention on the lifetime prognosis of ASD remains unclear. Purpose Our goal was to study the long-term outcomes of ACDF surgery among those members of the young adult population who have been operated on between the ages of 18 and 40. Study design Retrospective study. Patient Sample All patients between 18 and 40 years of age at the time of surgery who underwent ACDF due to degenerative cervical disorders at Helsinki University Hospital between the years of 1990 and 2005 (476 patients). Outcome Measures Cervical reoperation rate, satisfaction with the surgery, employment status, Neck Disability Index (NDI) Methods We retrospectively analyzed the medical records of all patients between 18 and 40 years of age at the time of surgery who underwent ACDF due to degenerative cervical disorders at Helsinki University Hospital between the years of 1990 and 2005. We sent questionnaires to all available patients at the end of the follow-up (median 17.5 years) to assess their current neck symptoms, general situations, and levels of satisfaction with the surgery. Furthermore, we compared the results for different types of ACDF surgeries (i.e., discectomy only versus synthetic cage or bone autograft implantation for fusion) in propensity-score-matched groups. Results Of the 476 patients who were included in the study, surgery was performed in 72% of the cases due to intervertebral disc herniation and in 28% due to spondylotic changes. The total reoperation rate during the entire follow-up (median 17.5 years) was 24%, and 19.5% if early reoperations (
  • Lipasti, Aino (Helsingin yliopisto, 2018)
    Nilkkamurtuma on yksi yleisimmistä leikkaushoitoa vaativista murtumista työikäisessä väestössä. Nilkkamurtumien leikkaushoitoon hoitoon liittyy paljon komplikaatioita ja yleisin ongelma on leikkauksen jälkeinen infektio. Lisäksi osa nilkkamurtumista päätyy uusintaleikkaukseen murtuman paranemisvaiheessa todetun virheasennon takia. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää tavallisimmat syyt sekä mahdolliset riskitekijät asennon pettämisen takia myöhäiseen nilkkamurtuman uusintaleikkaukseen päätyneillä potilailla. Tutkimusaineoston muodostivat kaikki Töölön sairaalassa vuosina 2002-2012 leikkauksellisesti hoidetut 5071 nilkkamurtumapotilasta. Tästä potilasjoukosta seuloimme ne potilaat, joiden nilkka jouduttiin uusintaleikkaamaan ensimmäisen postoperatiivisen viikon jälkeen murtuman asennon heikkenemisen takia. Aineistosta poissuljettiin sellaiset uusintaleikkaukseen päätyneet potilaat, joilla asennon pettämiseen altistava virheasento oli jo nähtävillä heti ensimmäisessä leikkauksen jälkeisessä röntgenkuvassa. Lopullinen tutkimusaineisto koostui 32 uusintaleikatusta potilaasta, ja näille potilaille valittiin kontrolleiksi 150 ilman uusintaleikkausta parantunutta nilkkamurtumapotilasta. Kaikkien tapaus- ja kontrollipotilaiden potilastiedot ja röntgenkuvat käytiin yksitellen läpi, löydökset taulukoitiin, ja löydösten perusteella analysoitiin kattava määrä uusintaleikkaukselle altistavia potilas-, murtuma- ja leikkauskohtaisia riskitekijöitä. Tämän tutkimuksen valossa potilaskohtaiset tekijät eivät näytä altistavan myöhäiselle uusintaleikkaukselle. Murtumakohtaisista tekijöistä Weber C –luokan murtumat päätyivät todennäköisemmin uusintaleikkaukseen. Myös ne potilaat päätyivät todennäköisemmin uusintaleikkaukseen, joilla murtumaleikkaus oli kestänyt yli 90 minuuttia, ja joilla oli jouduttu käyttämään syndemoosiruuvia nilkkamurtuman tukevoittamiseksi. Yleisimmät syyt myöhäiselle uusintaleikkaustarpeelle olivat syndesmoosin asennon pettäminen ja sisäkehräsluun murtuman asennon pettäminen. Uusintaleikkauksella virheasento saatiin korjattua 78%:lla potilasta, mutta vain 69%: myöhäiseen uusintaleikkaukseen päätyneistä potilaista palasi vammaa edeltävälle toimintatasolle. Uusintaleikatuilla potilailla oli merkittävästi enemmän nilkkavammaan hoitoon liittyviä komplikaatiota kuin kontrollipotilailla. Tutkimuksen perusteella Weber C tyypin murtuma, tarve syndesmoosin fiksaatiolle ja pitkittynyt leikkausaika altistavat nilkkamurtumaa myöhäiselle uusintaleikkaustarpeelle. Uusintaleikkauksiin liittyy kohonnut syvän infektion riski ja lisäksi uusintaleikatut nilkkamurtumapotilaat vaativat pidemmän sairaalahoitojakson. Tutkimuksen perusteella vaikeammat nilkkamurtumat tulisi keskittää kokeneille kirurgeille. Jos nilkkamurtuman kohdalla joudutaan myöhäiseen uusintaleikkaukseen, tulee infektioiden ehkäisyyn kiinnittää erityistä huomiota.
  • Aaltonen, Gisele; Carpelan-Holmström, Monika; Keränen, Ilona; Lepistö, Anna (2018)
    To compare recurrence frequency and location between different types of bowel resections in Crohn's disease patients. This was a retrospective study of consecutive patients undergoing bowel resection for Crohn's disease between 2006 and 2016. Type of primary operation was recorded and grouped as ileocolic resection, small bowel resection, segmental colon resection with colocolic anastomosis or colorectal anastomosis, colectomy with ileorectal anastomosis, or end stoma operation. Binary logistic regression was used to compare surgical recurrence frequency between groups. We also investigated how Crohn's disease location at reoperations was related to the primary bowel resection type. Altogether, 218 patients with a median follow-up of 4.7 years were included in our study. Reoperation was performed in 42 (19.3%) patients. The risk of reoperation using the ileocolic resection group as reference was the following: small bowel resection (odds ratio (OR) 2.95, 95% confidence interval (CI) 1.01-8.66; P = 0.049), segmental colon resection with colocolic or colorectal anastomosis (OR 6.20, 95% CI 2.04-18.87; P = 0.001), colectomy with ileorectal anastomosis (OR 26.57, 95% CI 2.59-273.01; P = 0.006), and end stoma operation (OR 4.62, 95% CI 1.90-11.26; P = 0.001). In case of surgical recurrence, the reoperation type and location correlated with the primary bowel resection type. Reoperation frequency in Crohn's disease is lower after ileocolic resection than after other types of bowel resections. Surgical recurrence in Crohn's disease tends to maintain the disease location of the primary operation. One third of Crohn's patients undergoing an end stoma operation will still need new bowel resections due to recurrence.