Browsing by Subject "SALT"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Sitar, Simona; Aseyev, Vladimir; Zagar, Ema; Kogej, Ksenija (2019)
  Dynamic and static light scattering measurements were performed on isotactic and atactic forms of poly (methacrylic acid), iPMA and aPMA, respectively, in order to perform a wide survey of their molecular properties and chain dynamics in water as functions of tacticity, degree of neutralization, alpha(N), and salt concentration, c(s). The molecular parameters of PMA chains were analyzed at low alpha(N) and chain dynamics (diffusion coefficients and in this connection the polyelectrolyte slow mode behavior) at higher alpha(N). The data revealed that both PMAs form microgel-like aggregates with a core-shell structure at low alpha(N) ( = 0 and 0.25 for aPMA and iPMA, respectively). The distribution of the hydrophilic and hydrophobic functional groups within the aggregates and their compactness depended considerably on chain tacticity and for aPMA also on c(s). Further, the effect of c(s) on the polyelectrolyte slow diffusion coefficient, D-s, of partly (0.25
 • Tamminen, Tapani (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tässä pro gradu -työssäni tutkin ulkopoliittisesti keskeisten suomalaisten poliitikkojen näkemyksiä liennytyksestä sekä liennytyksen kehittymistä supervaltojen ja Euroopan näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat, miten eri toimijat käyttivät termiä liennytys ja mitä he varsinaisesti tarkoittivat puhuessaan siitä. Miten ja miksi käsitykset liennytyksestä erosivat toisistaan ja miten ne muuttuivat tutkimusajanjaksona? Tutkimukseni aikarajauksen aloituspisteenä on Helsingin vuoden 1975 ETY-konferenssi ja päätöspisteenä Afganistanin miehitys vuodenvaihteessa 1979–1980. Näkökulmani on sekä aatehistoriallinen että käsitehistoriallinen, sillä poliittisten tapahtumien sijasta keskityn ensisijaisesti itse termin käyttöön, esiintymiseen ja merkitykseen kussakin kontekstissa ja osana toimijoiden omaa ajatusmaailmaa. Tutkimukseni keskeisimmän lähdemateriaalin muodostaa Suomen ulkoasiainministeriön arkistossa sijaitseva ministeriön poliittisen osaston muistiosarja. Tämän lisäksi olen hyödyntänyt Urho Kekkosen arkiston eri aineistoja, Urho Kekkosen julkaistuja puheita ja kirjoituksia sekä Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja-julkaisuja. Tulkintoja muodostaessani olen käyttänyt vertailupohjana liennytystä koskevaa aikakauden kirjallisuutta, sekä yhdysvaltalaisia ja saksalaisia lähteitä. Suomalaisille liennytys merkitsi ETYK:in kautta siirtymää pois kylmästä sodasta ja olosuhteiden normalisoitumista Euroopassa, mutta vastakkainasettelun tunnustettiin jatkuvan. Vaikka liennytystä tulkittiin myös supervaltojen suhteiden näkökulmasta, liennytyksen tärkein ulottuvuus suomalaisille oli sen eurooppalaisessa ulottuvuudessa. Siinä missä länsimaisessa liennytyskäsityksessä ihmisyksilö oli keskiössä, suomalaisille liennytys oli ensisijaisesti valtioiden välinen ilmiö, koska pohjimmiltaan liennytys merkitsi parempaa turvallisuustilannetta ja vapaampaa ulkopoliittista liikkumatilaa YYA-sopimuksen kautta Neuvostoliittoon sidoksissa olleelle Suomelle. Olosuhteen ohella liennytyksen nähtiin merkitsevän kylmästä sodasta poikkeavaa kanssakäymisen muotoa, jolla itä ja länsi olivat järjestäneet suhteensa. Sotilaallisen liennytyksen edetessä hitaasti suomalaiset alkoivat erityisesti vuodesta 1977 lähtien kiinnittää yhä enemmän huomiota myös aseidenriisuntaan osana liennytysprosessia. Perinteisesti epäonnistuneeksi tuomittu Belgradin kokous oli kuitenkin loppujen lopuksi suomalaisille helpotus, sillä pohjimmiltaan se turvasi liennytyksen jatkuvuuden, eikä presidentti Kekkosen ulkopoliittista perintöä, ETYK:iä, olisi voinut tuomiota epäonnistuneeksi. Liennytyksen ollessa vahvimmillaan suomalaiset esittivät näkemyksiä liennytyksen ulottamisesta Euroopan ulkopuolelle ja globaalin pohjoisen ja etelän välisiin suhteisiin. Liennytys haluttiin nähdä yleismaailmallisena. Kuitenkin mitä kireämmiksi idän ja lännen väliset suhteet kehittyivät 1970-luvun lopulla, sitä ponnekkaammin suomalaiset puhuivat liennytyksestä ainoana vaihtoehtona tai mahdollisuutena. Liennytyksestä tuli siten itsetarkoitus, koska käytännössä toisena vaihtoehtona ollut paluu kylmään sotaan olisi tarkoittanut suomalaisille ulkopoliittisen liikkumatilan kaventumista. Suomalais-länsisaksalaisten suhteiden tiivistyessä myös länsisaksalaiset ajatukset liennytyksestä levisivät suomalaisten käyttöön, jopa Kekkoselle asti. Liennytyksen merkitys eurooppalaisena ilmiönä ja Suomen asemalla tärkeänä olosuhteena korostuu erityisesti siinä, että vuoden 1980 alussa Eurooppa haluttiin eristää ulkopuolisilta epävakautta aiheuttavilta tekijöiltä.
 • Teikari, Jonna; Vicentini Popin, Rafael; Hou, Shengwei; Wahlsten, Matti; Hess, Wolfgang R.; Sivonen, Kaarina (2019)
  The Baltic Sea is a shallow basin of brackish water in which the spatial salinity gradient is one of the most important factors contributing to species distribution. The Baltic Sea is infamous for its annual cyanobacterial blooms comprised of Nodularia spumigena, Aphanizomenon spp., and Dolichospermum spp. that cause harm, especially for recreational users. To broaden our knowledge of the cyanobacterial adaptation strategies for brackish water environments, we sequenced the entire genome of Dolichospermum sp. UHCC 0315, a species occurring not only in freshwater environments but also in brackish water. Comparative genomics analyses revealed a close association with Dolichospermum sp. UHCC 0090 isolated from a lake in Finland. The genome closure of Dolichospermum sp. UHCC 0315 unraveled a mixture of two subtypes in the original culture, and subtypes exhibited distinct buoyancy phenotypes. Salinity less than 3 g L−1 NaCl enabled proper growth of Dolichospermum sp. UHCC 0315, whereas growth was arrested at moderate salinity (6 g L−1 NaCl). The concentrations of toxins, microcystins, increased at moderate salinity, whereas RNA sequencing data implied that Dolichospermum remodeled its primary metabolism in unfavorable high salinity. Based on our results, the predicted salinity decrease in the Baltic Sea may favor toxic blooms of Dolichospermum spp.
 • Norris, S. J.; Brooks, I. M.; Moat, B. I.; Yelland, M. J.; de Leeuw, G.; Pascal, R. W.; Brooks, B. (2013)
 • EFSA Panel Dietetic Products Nutr (2018)
  Following an application from Flan-Biotech GmbH, submitted for authorisation of a health claim pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006 via the Competent Authority of Germany, the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) was asked to deliver an opinion on the scientific substantiation of a health claim related to Symbiosal((R)), lowering of blood pressure and reduced risk of hypertension. The Panel considers that the food, Symbiosal((R)), which is the subject of the health claim, and the food, table salt, which Symbiosal((R)) should replace, are sufficiently characterised. Lowering of blood pressure is a beneficial physiological effect. Increased blood pressure is a risk factor for hypertension. In weighing the evidence, the Panel took into account that one human study with some methodological limitations showed an effect of Symbiosal((R)) on blood pressure in the context of a self-selected diet with a maximum of 3 g/day added salt. The Panel also took into account that no other human studies in which these results have been replicated were provided, that the animal studies did not support the results of the human study, that no evidence was provided in support of a mechanism by which Symbiosal((R)) could induce a decrease in blood pressure upon oral consumption as compared to table salt in vivo in humans, and the low biological plausibility of the effect observed in the human intervention study. The Panel concludes that a cause and effect relationship has not been established between the consumption of Symbiosal((R)) and lowering of blood pressure. (C) 2018 European Food Safety Authority. EFSA Journal published by John Wiley and Sons Ltd on behalf of European Food Safety Authority.
 • FinnDiane Study Grp; Hägg-Holmberg, Stefanie; Dahlström, Emma H.; Forsblom, Carol M.; Harjutsalo, Valma; Liebkind, Ron; Putaala, Jukka; Tatlisumak, Turgut; Groop, Per-Henrik; Thorn, Lena M. (2019)
  Background: Hypertension is one of the strongest risk factors for stroke in the general population, while systolic blood pressure has been shown to independently increase the risk of stroke in type 1 diabetes. The aim of this study was to elucidate the association between different blood pressure variables and risk of stroke in type 1 diabetes, and to explore potential nonlinearity of this relationship. Methods: We included 4105 individuals with type 1 diabetes without stroke at baseline, participating in the nationwide Finnish Diabetic Nephropathy Study. Mean age at baseline was 37.411.9years, median duration of diabetes 20.9 (interquartile range 11.5-30.4) years, and 52% were men. Office systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were measured. Based on these pulse pressure (PP) and mean arterial pressure (MAP) were calculated. Strokes were classified based on medical and autopsy records, as well as neuroimaging. Cox proportional hazard models were performed to study how the different blood pressure variables affected the risk of stroke and its subtypes.ResultsDuring median follow-up time of 11.9 (9.21-13.9) years, 202 (5%) individuals suffered an incident stroke; 145 (72%) were ischemic and 57 (28%) hemorrhagic. SBP, DBP, PP, and MAP all independently increased the risk of any stroke. SBP, PP, and MAP increased the risk of ischemic stroke, while SBP, DBP, and MAP increased the risk of hemorrhagic stroke. SBP was strongly associated with stroke with a hazard ratio of 1.20 (1.11-1.29)/10mmHg. When variables were modeled using restricted cubic splines, the risk of stroke increased linearly for SBP, MAP, and PP, and non-linearly for DBP. Conclusions: The different blood pressure variables are all independently associated with increased risk of stroke in individuals with type 1 diabetes. The risk of stroke, ischemic stroke, and hemorrhagic stroke increases linearly at blood pressure levels less than the current recommended treatment guidelines.