Browsing by Subject "SMS"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Poutanen, Julia (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia aikuisten ja nuorten kielenkäytön välisiä eroja ranskankielisessä tekstiviestiaineistossa. Eroja tutkitaan luomalla koneoppimista hyödyntävä automaattinen luokittelija, joka kykenee erottelemaan aikuisten ja nuorten tekstiviestit toisistaan. Työssä tarkastellaan luokittelijan antamia tuloksia ja pyritään selvittämään, miten luokittelijan toimintaa voidaan parantaa kielenkäytöstä saatujen tietojen valossa esimerkiksi tutkielmassa määritellyillä piirteillä (engl. feature). Teoriaosassa käsitellään tekstiviestikielen piirteiden lisäksi iän ja kielenkäytön välistä suhdetta sekä kieliteknologialle ja korpuslingvistiikalle tärkeitä käsitteitä. Menetelmänä käytetystä tilastollisesta luokittelijasta esitellään siihen liittyvä olennainen teoria sekä muita tutkielman kannalta tärkeitä käsitteitä. Tutkielman aineisto on kerätty Montpellier’ssä, Ranskassa vuonna 2011, ja se koostuu silloiseen tutkimukseen osallistuneiden lähettämistä tekstiviesteistä. Tekstiviestejä on yhteensä 88 000, ja niistä noin 70 000 käytetään tutkielmassa. Analyysissä keskitytään sekä kielellisiin että teknisiin piirteisiin: tarkastelun kohteina ovat täten sekä malli että aineiston kielelliset piirteet. Tutkimustuloksista selviää, että luokittelija toimii varsin hyvin tekstiviestien erottelussa, mutta tutkielmassa erikseen määritellyt piirteet eivät paranna merkittävästi luokittelijan toimintaa. Piirteistä voidaan kuitenkin tehdä joitakin johtopäätöksiä: tekstiviesteille on tyypillistä keskustelunomainen kielenkäyttö viestin lähettäjän ja vastaanottajan välillä sekä puhekieli. Analysoitujen viestien perusteella voidaan nähdä, että tekstiviestikielen ominaispiirteisiin kuuluvat ääntämistä ja foneettista muotoa heijastavat sanamuodot ja että tekstiviesti muodostanee oman rekisterinsä ranskan kielessä.
  • Heino, Matti T J; Knittle, Keegan; Haukkala, Ari; Vasankari, Tommi; Hankonen, Nelli (BioMed Central, 2018)
    Abstract Background Literature on persuasion suggests compliance increases when requests are accompanied with a reason (i.e. the “because-heuristic”). The reliability of outcomes in physical activity research is dependent on sufficient accelerometer wear-time. This study tested whether SMS reminders—especially those that provided a rationale—are associated with increased accelerometer wear-time. Methods We conducted a within-trial partially randomised controlled trial during baseline data collection in a school-based physical activity intervention trial. Of 375 participants (mean age = 18.1), 280 (75%) opted to receive daily SMS reminders to wear their accelerometers. These 280 participants were then randomised to receive either succinct reminders or reminders including a rationale. Data was analyzed across groups using both frequentist and Bayesian methods. Results No differences in total accelerometer wear minutes were detected between the succinct reminder group (Mdn = 4909, IQR = 3429–5857) and the rationale group (Mdn = 4808, IQR = 3571–5743); W = 8860, p = 0.65, CI95 = − 280.90–447.20. Similarly, we found no differences in wear time between participants receiving SMS reminders (Mdn = 4859, IQR = 3527–5808) and those not receiving them (Mdn = 5067, IQR = 3201–5885); W = 10,642.5, p = 0.77, CI95 = − 424.20–305.30. Bayesian ANOVA favored a model of equal weartime means, over one of unequal means, by a Bayes Factor of 12.05. Accumulated days of valid accelerometer wear data did not differ either. Equivalence testing indicated rejection of effects more extreme than a Cohen’s d (standardised mean difference) of ±~0.3. Conclusions This study casts doubt on the effectiveness of using the because-heuristic via SMS messaging, to promote accelerometer wear time among youth. The because-heuristic might be limited to face-to-face communication and situations where no intention for or commitment to the behavior has yet been made. Other explanations for null effects include non-reading of messages, and reminder messages undermining the self-reminding strategies which would occur naturally in the absence of reminders. Trial registration DRKS DRKS00007721 . Registered 14.04.2015. Retrospectively registered.