Browsing by Subject "Sexually Transmitted Diseases"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Hiltunen-Back, Eija; Jeskanen, Leila (2016)
    • Lipschützin haa­vauma on mel­ko harvi­nainen reaktii­vinen vul­van haa­vauma, jo­ka esiintyy nuo­rilla, usein ­sek­suaa­li­sesti koke­mat­to­milla ty­töillä. • Haa­vauman ylei­sim­pänä laukai­se­vana teki­jänä pi­detään mono­nuk­leoosia. • Muu­tos on hyvän­laa­tuinen ja pa­ranee it­sestään. Se tu­lee tun­nistaa ai­nakin pe­diatrin, gyne­ko­login ja derma­to­login vastaa­no­toilla, jot­ta väl­tytään tur­hilta, usein inva­sii­vi­silta tutki­muk­silta ja hoitoy­ri­tyk­siltä se­kä po­tilaan ja van­hempien ahdis­tuk­selta. • Diag­noosi teh­dään yleensä klii­nisen ku­van perus­teella, ja hoi­to on oireen­mu­kainen. • Ky­seessä ei ole seksi­teitse tart­tuva tau­ti.
  • Hieta, Niina; Hiltunen-Back, Eija (2017)
    •Miehen uretriitin eli virtsaputkitulehduksen oireita ovat vuoto, kirvely ja virtsaputken suun punoitus. •Klamydia- ja tippuritartunnan mahdollisuus tutkitaan kaikilta potilaita ensivirtsan nukleiinihappo-osoitus¬testillä. •Uretriitin voi aiheuttaa myös Mycoplasma genitalium, adenovirus ja herpes simplex -virukset. Emättimen jasuun normaaliflooraan kuuluvat bakteeritkin saattavat olla tulehduksen taustalla. •Kroonisen eturauhastulehduksen mahdollisuus kannattaa ottaa huomioon, jos muut sairaudet on suljettu pois.