Browsing by Subject "Sierra Leone"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Mikkola, Tero; Mustonen, Pasi (2009)
 • Kallio, Suvi (Helsingin yliopisto, 2019)
  Disability and poverty are tightly interlinked, but disability inclusion often remains on the sidelines of poverty reduction programmes. Abilis Foundation supports organisations of persons with disabilities in developing countries, and income generation and poverty reduction projects are one of its key thematic areas. The objective of this study, commissioned by Abilis Foundation, is to evaluate the effectiveness and sustainability of Abilis funded income generation projects in Sierra Leone, and to identify the factors influencing the livelihoods of persons with disabilities in Sierra Leone. The primary data consists of semi-structured interviews and a focus group discussion with adult persons with disabilities who had participated in Abilis funded income generation projects between 2015–2018. Discussions with other relevant informants and data from the project documents were included in the analysis to strengthen the validity of the results. The analysis follows qualitative content analysis principles. All income generating activities supported in the sample projects were still on-going during the time of study, even though most businesses continued to be very small-scale. The results indicate that limited financial assets (resulting in, inter alia, lack of equipment and materials) and strong competition restrain persons with disabilities from expanding their businesses. Social assets and education support their livelihood opportunities but are only useful when other factors enable people to draw on their social and human assets as well. Widespread poverty affects all aspects of life in Sierra Leone, and persons with disabilities are even more vulnerable because they are often socially marginalized and face widespread discrimination that restrains their access to assets and restricts their participation in economic activities, decision-making, and social life in general. It is essential to consider context-specific local characteristics, target beneficiaries, and market dynamics when planning poverty reduction programmes and livelihood activities. Successful poverty reduction efforts must consider aspects beyond mere income generation. Key elements for successful poverty reduction and livelihood programmes include enhancing the opportunities of persons with disabilities to adopt diverse livelihood strategies, empowerment of persons with disabilities to have their voices heard and to gain control in their own lives, and promoting security and appropriate coping mechanisms to reduce vulnerability and to increase their resilience.
 • Shakir, Aysu (2008)
  The purpose of the thesis is to contribute to the ongoing debates on greed and grievance factors as to the causes of civil war. Firstly, the central focus of this study is to determine whether greed or/and grievance theories are relevant to explain the causes of civil war in Sierra Leone. Secondly, the thesis analyses whether there are linkages between greed and grievance factors in the causes of civil war of Sierra Leone. The content, the development, and the views of the different authors concerning the greed and grievance debate are reviewed in the time frame of 1998-2006. Particularly the views and works, and the changes of views, of two prominent scholars: Paul Collier and Anke Hoeffler, are reviewed as their model of civil war sparked the discussion that has come to be known as the greed versus grievance debate.According to this division, while the old wars are seen as a noble struggle of grievances, the new wars are seen as the selfish struggles of greed. The division of greed (primary commodities, proportion of young men in the society, endowment of education, suppliers of armaments, and opportunities for bureaucratic corruption) and grievance (the expression of raw ethnic or religious hatred, economic inequality, lack of political rights, and government economic incompetence) factors outlined by Paul Collier is used in the thesis. The thesis is in qualitative form. It is theory-orientated as it aims to review the theoretical debate, and to contribute in the theoretical discussion. The study is a descriptive-explanatory, single case-study research that compares two ‘the causes of civil wars’ theories. The research method used in the thesis is descriptive-explanatory analysis and synthesis. The study employs the case study method by analysing a wide range of secondary sources on or about the causes of civil war theories, greed and grievance theories and Sierra Leone civil war in order to examine the greed and grievance factors, and their linkages as to the causes of the Sierra Leone civil war. The unit of the analysis is the state of Sierra Leone and the causes of its civil war in 1991–2002. The thesis confirms that the civil war in Sierra Leone and it causes are many, diverse and a very complex phenomenon. The results of this study show that greed factors are not the only or exhaustive explanation enough to explain the causes of the civil war in Sierra Leone. Also grievance factors played a major role in causing the war. The thesis confirms that both greed and grievance proxies existed and have been simultaneously causing the civil war in Sierra Leone. The thesis confirms that many greed or grievance -motivated proxies are connected to each other. Therefore Collier's and Hoeffler's view on greed and grievance as contrasting motivations for rebellion is not a correct one.
 • Immanen, Jenni (2004)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa analysoidaan Sierra Leonen sisällissodan syitä ja sodan aloittaneen RUF-sissiliikkeen motiiveita heikon valtion viitekehyksen avulla. Sisällissodan välittömiksi syiksi havaittiin maata yli kaksi vuosikymmentä hallinneen APC-puolueen johtohahmojen väkivaltaiset, eksklusiiviset ja korruptoituneet hallintostrategiat, joiden tarkoituksena oli suojella poliittisten eliittien valtaa ja taloudellisia etuja poliittisesta vallasta kilpailevien vaikutusvaltaisten miesten ryhmittymiltä. Sisällissodan syttymiseen johtaneen tapahtumasarjan laukaisijana on saattanut toimia 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla puhjennut ja seuraavan vuosikymmenen aikana syventynyt, kansalaisten eriarvoista asemaa korostanut taantuma, jonka ensivaikutusten esiin tultua osa sierraleonelaisista opiskelijoista radikalisoitui ja alkoi vaatia poliittisilta päättäjiltä poliittiseen pluralismiin tähtääviä uudistuksia. Poliittisen johdon ohitettua opiskelijoiden vaatimukset ja kuritettua mieltään osoittaneita nuoria ”orgaanisiksi” intellektuelleiksi kutsutut opiskelijat alkoivat suunnitella valtaa pitäneen regiimin kaatamista ja sen paikkaamista jollakin tasa-arvoisemmalla poliittisella järjestelmällä. Vallankumouksen aloittamisajankohdan lähestyessä radikalisoituneet opiskelijat jättäytyivät hankkeesta, jolloin sen toteuttajiksi jäi joukko marginalisoituneiksi nuoriksi kutsuttuja työttömiä miehiä, jotka syyttivät APC:tä ahdingostaan. Sierra Leonen runsaiden luonnonvarojen laittomaan kauppaan aktiivisesti osallistuneiden ja siviilien väkivaltaiseen kohteluun syyllistyneiden, mutta samalla myös demokratiasta ja kansalaisten perusoikeuksien toteuttamisesta puhuneiden sissien väkivallan syistä ja motiiveista on vaikea sanoa mitään ehdottoman varmaa. Sissien johtajana toimineen Foday Sankohin sodanaikaiset ja sitä edeltäneen kauden liikkeet antavat ymmärtää kapinajohtajan havitelleen poliittista valtaa ei niinkään ideologisista syistä, vaan taloudellisten intressiensä edistämiseksi. Taloudellisen aseman parantaminen on motivoinut luultavasti myös muidenkin sissien toimintaa. Jotkut ovat saattaneet taistella myös puhtaasti poliittisista syistä ja osa sekä taloudellisista että poliittisista syistä.
 • Isokääntä, Satu (Helsingin yliopisto, 2017)
  Vuosina 1952–1958 Iso-Britannian siirtomaassa Sierra Leonessa käynnistyi mittava timanttien salakuljetusilmiö, jonka vaikutukset näkyivät alueen sisäisessä tilassa, Iso-Britannian ulkopoliittisissa suhteissa kuin myös maailman timanttikeskuksien toiminnassakin. Tutkin pro gradu -työssäni mitkä tekijät edesauttoivat timanttien salakuljetuksen ja laittoman kaupan liikehdinnän syntymistä tänä aikana, kuinka ilmiö kehittyi ja miten sitä pyrittiin estämään. Tutkimukseni edustaa postkoloniaalista teoriaa, minkä avulla lähestyn timanttien salakuljetusta Iso-Britannian ja Sierra Leonen välisen tulehtuneen siirtomaasuhteen aiheuttamana ilmiönä. Tutkimuksen lähdeaineiston keskeisimmän osan muodostavat timanttien salakuljetusta käsittelevät Iso-Britannian Colonial- ja Foreign Officen asiakirjat, joihin on koottu teeman mukaisia raportteja, sähkeitä ja kirjeenvaihtoa. Lähdekokoelmaa on lisäksi täydennetty aiheeseen liittyvillä lehtiartikkeleilla sekä Yhdysvaltojen Central Intelligence Agencyn tiedusteluraporteilla. Tutkimuksestani käy ilmi, kuinka yleinen tyytymättömyys Sierra Leonen siirtomaahallituksen toimintaa kohtaan sekä epäoikeudenmukaiseksi koettu timanttien myynti- ja kaivoslaki edesauttoivat salakuljetusilmiön puhkeamista. 1950-luvulla timanttien salakuljetus alkoi ensin markkinoita tunnustelevana toimintana, jota aluksi harjoittivat pääosin Sierra Leonen libanonilaistaustaiset kauppiaat. Ilmiön voidaan nähdä kasvaneen saamiinsa mittasuhteisiin vuoden 1954 jälkeen, jolloin Sierra Leonen naapurimaasta Liberiasta kehittyi laittomien timanttimarkkinoiden keskus. Pitkän ja vaikeakulkuisen maaston takia valvontaa ei kyetty harjoittamaan rajalla järjestelmällisesti, mikä helpotti salakuljettajien toimintaa. Tämän lisäksi Liberian alhainen vientiverotus ja olematon valvonta tekivät timanttien salakuljettamisesta maahan kannattavaa. Tänä aikana Iso-Britannia pyrki aktiivisesti palauttamaan salakuljetettuja timantteja takaisin siirtomaahansa sekä solmimaan yhteistyösopimuksia ulkomaille laittoman timanttikaupan ehkäisemiseksi. Diplomaattiset toimenpiteet eivät kuitenkaan johtaneet toivottuihin tuloksiin, sillä siirtomaavaltana Iso-Britannian katsottiin kantavan yksin vastuun alueillaan tapahtuvasta toiminnasta. Tämän lisäksi timanttien salakuljetuksen voidaan nähdä hyödyntäneen monia osapuolia, minkä takia tarjouksiin ei oltu valmiita suostumaan. Osoitan tutkimuksessani, että timanttien salakuljetus ja laiton kauppa ovat syntyneet ja kehittyneet kulttuurisen vuorovaikutuksen kautta ja muotoutuneet tavoiksi viestittää valtaapitäville yhteiskunnallisesta tyytymättömyydestä sekä vallitsevan lainsäädännön toimimattomuudesta. Siten esitänkin, että Sierra Leonen salakuljetusilmiön taustalla vaikuttivat muutkin syyt kuin vain nopean rikastumisen toivo ja henkilökohtaisen edun tavoittelu.