Browsing by Subject "Sleep Initiation and Maintenance Disorders"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Tuisku, Katinka; Partonen, Timo; Partinen, Markku (2019)
 • Partonen, Timo; Tuisku, Katinka; Nikolakaros, Georgios; Partinen, Markku (2020)
  Unettomuus parantaa vireystasoa stressitilanteessa, mutta unettomuushäiriö kehittyy, kun unettomuus itsessään alkaa aiheuttaa huolta ja stressiä. Pitkäkestoisessa unettomuushäiriössä oireet kestävät vähintään kolme kuukautta. Unettomuushäiriön syntymekanismi sisältää altistavia, laukaisevia ja ylläpitäviä tekijöitä. Vakiintuneet kielteiset olettamukset ja tulkinnat omasta unesta, haitalliset mielleyhtymät sekä epätarkoituksenmukaiset selviytymisyritykset ylläpitävät unettomuutta. Samalla uni-valvejärjestelmän fysiologisessa säätelyssä tapahtuu muutoksia. Puolet pitkäkestoisesta unettomuushäiriöstä kärsivistä potilaista nukkuu normaalin pituisia unia. Näillä potilailla kärsimystä tuottaa unen kokemisen häiriö ja huonolaatuinen uni. Puolet pitkäkestoisesta unettomuushäiriöstä kärsivistä potilaista puolestaan nukkuu objektiivisestikin lyhentyneitä unia. Unettomuushäiriö altistaa somaattisille ja psyykkisille sairauksille. Sen hoito kohdentuu haitallisiin ajatus- ja käyttäytymismalleihin sekä unen ja valveen säätelyjärjestelmään.
 • Talaslahti, Tiina; Vataja, Risto; Ginters, Milena; Koponen, Hannu (2019)
 • Partinen, Markku; Partonen, Timo (2019)
  Jokainen illan valoisa lisätunti lyhentää yöunta ja altistaa sairauksille.
 • Grönlund, Elsa (Helsingin yliopisto, 2019)
  Alexitymi innebär svårighet att uttrycka och förstå sina känslor. Både miljön och genetiska faktorer påverkar förekomsten av alexitymi, där de genetiska faktorerna är ännu relativt okända. Med vår undersökning ville vi se ifall genetiska variationer inom SRY-box 5 genen (SOX5), tidigare kopplad till alexitymi, associerade med alexitymiska drag och förändringar i sömnen hos spädbarn. Materialet i denna undersökning är från både Åbo universitets FinnBrain och THLs CHILD-SLEEP projekt. Från FinnBrain projektet valdes 78 individer (medelålder 279 dygn från be-fruktningen) och från CHILD-SLEEP 969 individer (8 månaders ålder). 1-3 SNP valdes från varje LD block i SOX5 genen med Haploview och det gjordes linjär regressionsanalyser först med FinnBrains material (spädbarnens reaktion i hjärnan på emotionell ljudstimuli) och där-efter av CHILD-SLEEP materialet (svaren på sömnformulären om nattsömn, dagsömn, mäng-den uppvaknanden som föräldrarna svarat på). Som resultat i linjär regressionsanalyserna utkom allt som allt 3 SNP med gällande p-värde (P<0,05) för både ERP resultaten och med svaren av sömnformulären. Där rs725124 minor-minor allelkombinationen associerade med svagare reaktion till arg ljudstimuli och större mängd dagsömn i förhållande till nattsömn, medan minor-minor i rs10505918 associerade med en mindre sensitivitet för arg ljudstimuli och större total sömnmängd och minor-minor i rs10842244 associerade med starkare reaktion på arg ljudstimuli och större total sömn-mängd. Eftersom materialet i denna undersökning är relativt litet och p-värdena i analyserna inte hölls mera gällande efter multipel permutering, är fynden i fråga mer eventuella kopplingar, inte säkra associationer. Följaktligen behöver dessa fynd försäkras med ett större material.
 • Harjulehto, Tiina; Lauhio, Anneli; Peltonen, Seija; Suomela, Jarkko (2017)
  Anamneesin kertaus Lääkäri teki kotikäynnin 80-vuotiaan, eläkkeellä olevan sähköinsinöörin luo. Kotihoito oli ollut huolissaan miehen lääkkeiden käytöstä ja selviytymisestä kotihoidon asiakkaana olevan monisairaan puolisonsa kanssa. Miehellä oli sairauksina sepelvaltimotauti, verenpainetauti, kihti ja nukahtamisvaikeudet. Muisti on oikutellut – keittiössäkin oli syttynyt hiljattain tulipalo.
 • Suomela, Jarkko; Laitinen, Mika; Heiskanen, Ilkka (2016)
  64-vuotias nainen oli huolissaan kuukausia vaivanneista ruokailuun liittyvistä oireista. Verenpaineen aaltoiluakin oli esiintynyt aiempaa enemmän. Naisella oli mm. verenpainetauti ja häneltä oli aiemmin hoidettu kolme syöpäsairautta. Ärtyvän suolen oireyhtymä naisella oli todettu jo nuoruudessa.