Browsing by Subject "Sleep Wake Disorders"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • Rosenvall, Ari; Hallikainen, Merja; Strandberg, Timo (2018)
 • Sarkanen, Tomi; Alakuijala, Anniina; Partinen, Markku (2017)
  •Liikaunisuus tarkoittaa poikkeavaa päiväaikaista väsymystä, johon yhdistyy pakonomainen nukahtamistarve. •Tavallisin päiväväsymyksen syy on riittämätön tai rikkonainen ja virkistämätön yöuni. Keskushermostoperäiset liikaunisuussairaudet sen sijaan ovat harvinaisia. •Liikaunisuuden syy tulee selvittää ja hoito kohdentaa siihen aina kun mahdollista. •Lääkkeettömistä hoitomuodoista on hyötyä taustasyystä riippumatta. •Keskushermostoperäisissä liikaunisuussairauksissa vireyttä parantava lääkehoito on usein tarpeen, mutta tilanne on aina arvioitava yksilöllisesti. Lääkehoitovaihtoehtojen keskeinen ongelma on näytön puute.
 • Kalso, Eija (2018)
  • Krooninen kipu on yleistä. Se heikentää elämänlaatua ja työkykyä ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi. • Taustalla on perimään, inflammaatioon ja aivojen plastisuuteen liittyviä sekä psykososiaalisia tekijöitä. • Kivun pitkittymistä voi estää puuttumalla varhain paikallisiin kiputiloihin. Akuutti kipu ja taustasairaudet tulee hoitaa tehokkaasti. • Tärkeää on myös poistaa psykososiaaliset paranemisen esteet. • Elintavat vaikuttavat kivun taustasairauksien syntyyn ja herkistävät kivulle. Terveellisiä elintapoja tulisi tukea lapsuudesta lähtien.
 • Hölttä, Eeva; Pitkälä, Kaisu (2019)
  Muistisairauden neuropsykiatrisille oireille altistavat ja niitä laukaisevat tekijät, kuten tyydyttämättömät tarpeet ja stressitekijät, on tärkeää tunnistaa ja huomioida yksilöllisesti. Oireiden taustalla voi myös olla akuutti sekavuustila, somaattinen syy tai huonosti sopiva lääkitys. Yksilöllisesti räätälöidyt lääkkeettömät hoidot ovat tuloksellisia. Eniten näyttöä on hoitavalle henkilölle annetun ohjauksen ja tuen vaikutuksesta. Muistisairaan kohtaamisessa tavoitteena on arvostava ja luottamuksellinen suhde.
 • Partinen, Markku; Alakuijala, Anniina; Sarkanen, Tomi; Sved, Gabriele (2018)
 • Ylikoski, Ari; Partinen, Markku (2017)
  Unettomuuden lisääntyminen ja yöunen rikkonaisuus ovat tavallisia sekä ikääntymiseen että ¬neurodegeneraatioon liittyviä vaivoja. Ihmisen ikääntyessä useat välittäjäaineet vähenevät, kuten myös hermosolut erityisesti sinitumakkeessa ja hypotalamuksen tumakkeissa. Kohorttitutkimuksissa on havaittu, että unihäiriöt edeltävät usein neurodegeneratiivisten sairauksien tyypillisiä ydinoireita. Uuden tutkimustiedon mukaan unihäiriöt voivat altistaa neurodegeneratiivisille sairauksille ja pahentaa niitä. Unihäiriöt kuuluvat näiden sairauksien hoidettavissa oleviin riskitekijöihin. Uni tai sen puute saattavat suojata neurodegeneraatiolta tai altistaa sille usealla eri mekanismilla.
 • Kuula, Liisa (2019)
  Nuoruus on dramaattinen ajanjakso aivojen kehityksessä. Tämä näkyy myös unessa. Unen ajoitus siirtyy, ja kyky vastustaa unipainetta paranee. Nuori etsii autonomiaa nukkumiseen liittyvissä asioissa. Riittämätön uni heikentää kognitiivisia toimintoja ja aiheuttaa monia riskejä. Unen lyhentyminen ja muutokset aivoissa liittyvät toisiinsa, mutta syy-seuraussuhdetta niiden välille ei ole syytä olettaa.
 • Partinen, Markku; Partonen, Timo (2019)
  Jokainen illan valoisa lisätunti lyhentää yöunta ja altistaa sairauksille.
 • Basnet, Syaron; Merikanto, Ilona; Lahti, Tuuli; Männistö, Satu; Laatikainen, Tiina; Vartiainen, Erkki; Partonen, Timo (2018)
  Introduction: The seasonal pattern for mood and behaviour, the behavioural trait of morningness-eveningness, and sleep are interconnected features, that may serve as etiological factors in the development or exacerbation of medical conditions. Methods: The study was based on a random sample of inhabitants aged 25 to 74 years living in Finland. As part of the national FINRISK 2012 study participants were invited (n=9905) and asked whether the doctor had diagnosed or treated them during the past 12 months for chronic diseases. Results: A total of 6424 participants filled in the first set of questionnaires and 5826 attended the physical health status examination, after which the second set of questionnaires were filled. Regression models were built in which each condition was explained by the seasonal, diurnal and sleep features, after controlling for a range of background factors. Of the chronic diseases, depressive disorder was associated with longer total sleep duration (p
 • Lampio, Laura; Saaresranta, Tarja; Polo, Päivi (2018)
 • Pesonen, Anu-Katriina; Kuula, Liisa; Urrila, Anna (2017)
  •Jopa 16 % nuorista kärsii viivästyneestä unijaksosta, jossa vuorokausirytmi jätättää merkittävällä tavalla. •Viivästynyt unijakso aiheuttaa vaikeuksia herätä ajoissa ja näin myös koulupoissaoloja. Se on yhteydessä jopa koulutuspolulta putoamiseen. •Kirkasvalohoito, kognitiivis-behavioraaliset lyhytinterventiot ja unirytmin asteittainen aikaistaminen ovat toistaiseksi keskeisimmät lääkkeettömät hoidot. •Tulosten pysyvyydestä tiedetään kuitenkin vähän, koska yhdenkään interventiotutkimuksen seuranta-aika ei yllä yli puolen vuoden. •Motivoituminen oman vuorokausirytmin pitkäaikaiseen muuttamiseen on hoidon suurin haaste. Siksi motivoitumisen ja käyttäytymismuutosten tukeminen on tärkeää. •Uusien interventioiden kehittämiseksi tarvitaan lisää tietoa unirytmin säätelyvaikeuksien etiologiasta ja vaikeuksia ylläpitävistä tekijöistä.