Browsing by Subject "Sociolinguistics"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Sinnemäki, Kaius Tatu-Kustaa; Garbo, Francesca Di (2018)
  In this article we evaluate claims that language structure adapts to sociolinguistic environment. We present the results of two typological case studies examining the effects of the number of native (=L1) speakers and the proportion of adult second language (=L2) learners on language structure. Data from more than 300 languages suggest that testing the effect of population size and proportion of adult L2 learners on features of verbal and nominal complexity produces conflicting results on different grammatical features. The results show that verbal inflectional synthesis adapts to the sociolinguistic environment but the number of genders does not. The results also suggest that modeling population size together with proportion of L2 improves model fit compared to modeling them independently of one another. We thus argue that surveying population size alone may be insufficient to detect possible adaptation of linguistic structure to the sociolinguistic environment. Rather, other features, such as proportion of L2 speakers, prestige and social network density, should be studied, and if demographic numeric data are used, they should not be used in isolation but rather in competition with other sociolinguistic features. We also suggest that not all types of language structures within a given grammatical domain are equally sensitive to the effect of sociolinguistic variables, and that more exploratory studies are needed before we can arrive at a reliable set of grammatical features that may be potentially most (and least) adaptive to social structures.
 • Paakki, Henna (2020)
  This research examines the effect of normativity on difficulties experienced with English oral production in Finland and Japan. Moyer’s classification of factors influencing second language acquisition (2004) as well as language ideology theory (Garrett, 2010; Milroy, 2007) are used as a framework for an analysis of 56 semi-structured interviews with Finnish and Japanese adult learners of intermediate level English. Self-reported experiences related to speaking English were annotated with appropriate codes and analyzed using content analysis. The results show that normativity related to the English language explains many of the difficulties learners experience with speaking English, and that this normativity is essentially connected to social factors as well as instruction and input factors in language learning.
 • Palander-Collin, Minna; Nevala, Minna (2020)
  This article explores the interrelatedness of societal changes and changes in language practices. By using a combination of corpus linguistic and socio-pragmatic methods, we track diachronic changes in word patterns and interpret findings in the framework of democratization. The data comes from a small and representative corpus of British English (ARCHER-3.1) and from three "big data" sets (Google Books, British Library Newspapers and The Economist). We suggest that data triangulation, including sociohistorical contextualization, allows us to conclude that especially from the mid-nineteenth century onwards words signaling social status and referring to individuals have decreased and from the first decades of the twentieth century onwards words referring to collectivities of people have increased.
 • Kammonen, Eveliina (Helsingin yliopisto, 2018)
  Pro Gradu –tutkielmassani tutkin englannin kielen käyttöä vaikuttajamarkkinoinnissa keskittyen erityisesti sosiaalisen median kuvapalveluun Instagramiin. Vaikuttajamarkkinointi perustuu niin sanottuihin vaikuttajiin, joita ovat sosiaalisessa mediassa suuren määrän seuraajia keränneet käyttäjät. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritykset maksavat vaikuttajille, jotta he markkinoisivat kyseisen yrityksen tuotteita sosiaalisen median tileillään. Suurin ero perinteiseen markkinointiin on se, että vaikuttajamarkkinoinnissa viesti ei tule suoraan yritykseltä itseltään, vaan sosiaalisen median käyttäjältä, jonka yleisö kokee vertaisenaan. Tutkimuskysymykseni on seuraava: kuinka englannin kielen käyttö Instagramin sponsoroitujen julkaisujen kuvateksteissä vaikuttaa julkaisun vetovoimaan ja yleisön tykkäyksiin ja kommentointiin? Tutkimustani varten olen koonnut 20 sponsoroidun julkaisun aineiston yhtä monelta eri käyttäjältä. Olen analysoinut julkaisujen kuvatekstit käyttäen pohjana Ken Hylandin teoriaa kirjoituksessa käytettävistä vuorovaikutuskeinoista sekä omaa malliani kuvatekstien elementeistä. Edellinen pohjautuu kirjoittajalähtöiseen stance –käsitteeseen sekä lukijalähtöiseen engagement –käsitteeseen. Olen laskenut kuinka monta stance- ja engagement –markkeria kussakin kuvatekstissä on ja verrannut niitä muuan muassa kuvatekstien kokonaissanamäärään ja ”vuorovaikutusasteeseen” (engl. engagement rate: osuus seuraajista, joka on vuorovaikutuksessa julkaisun kanssa; tälle termille ei ole standardoitua suomenkielistä vastinetta). Oma mallini kuvateksteistä puolestaan perustuu neljään eri elementtiin, jotka ovat Instagramin sponsoroitujen julkaisujen kuvateksteissä yleisiä. Olen verrannut myös näiden elementtien esiintyvyyttä vuorovaikutusasteen kanssa. Tämän tutkimuksen tuloksena olen tehnyt johtopäätöksiä kuvatekstien vaikutuksesta julkaisun vetovoimaan. Kun olen analysoinut laskelmiini perustuvat vertailut, en suurimmassa osassa ole havainnut olennaista korrelaatiota kielellisten ja narratiivisten tekijöiden sekä vuorovaikutusasteen kanssa. Merkittävin löydökseni on positiivinen korrelaatio kuvatekstien elementti D:n esiintyvyyden ja vuorovaikutusasteen kanssa. Elementti D:n määritelmä on ”kuvatekstin luova yhdistäminen kuvaan sekä markkinoituun tuotteeseen”. Tämän korrelaation perusteella olen päätellyt, että saadakseen vahvan vastakaiun yleisöltä tuotteen ja kuvatekstin tulee olla yleisesti hyvin yhteen nivoutuneet, ja että vaikuttajan yleisö arvostaa tuotteen tuomista osaksi julkaisun yhtenäistä kokonaisuutta. Väitän, että tämä saa julkaisun vaikuttamaan luontevammalta ja aidommalta eikä sellaiselta, jossa tuote antaa päälleliimatun vaikutelman koko julkaisuun nähden. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Influencer marketing, Social media, Instagram, Sociolinguistics, English Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet)
 • Blokland, Rogier; Partanen, Niko; Rießler, Michael (2021)
  In this paper we analyse an epic song, performed by Ulita Koskova in 1966 in Kolva in the Komi ASSR, and recorded by the Hungarian-Australian researcher Erik Vászolyi, and discuss its background and wider historical context. We look at different ways how such material can contribute to data-driven and sociolinguistically oriented research, specifically in connection to contemporary documentary linguistics, and point to directions for further research.