Browsing by Subject "Sports"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-14 of 14
 • Lemettilä, Mikko; Leppä, Elli; Pohjanoksa-Mäntylä, Marika; Simula, Anna; Koskelo, Jukka (2021)
  Objectives: Pharmacists’ role in health care has evolved towards a more collaborative practice to combat current public health challenges and to support rational use of medicines. Previous literature also demonstrates pharmacists’ emerging role in sports and exercise medicine, including anti-doping and health counselling of athletes. The aim of this study was to assess: 1) What is the pharmacists’ self-assessed knowledge about doping and anti-doping activities? 2) How does the pharmacists’ and pharmacy characteristics effect on the self-assessed knowledge about doping and anti-doping activities? 3) What educational needs do the pharmacists report about doping and anti-doping activities? Material and Methods: A cross-sectional online survey was conducted among Finnish pharmacists in 2019. A convenience sampling method was used to reach the target group. The survey consisted of 26 questions considering pharmacists’ perceptions about doping, knowledge, and need for education about the pharmacology of doping agents, anti-doping counselling, and information sources. Descriptive statistics and cross-tabulation with Pearson's χ2 and the Kruskal-Wallis tests were used to analyse the data. Results: A total of 246 pharmacy professionals completed a national online survey targeted at pharmacists in Finland. The average age of the respondents was 43 years (SD = 10), where 94% were females and 6% males. Pharmacists reported their self-assessed knowledge on anti-doping counselling to be poor or rather poor. Their highest needs for education were related to nutritional supplements’ doping risks, substances listed as doping agents, their mechanisms of action and purpose of use, and the adverse effects of doping agents and interactions with other medicines. More information was also needed about prohibited substances and methods in sports and doping in recreational sports. Conclusion: Pharmacists were willing to participate in anti-doping activities, including counselling athletes. However, many pharmacists perceived their knowledge as insufficient and reported educational needs that could be considered in undergraduate and continuing education of pharmacists. Universities, anti-doping organisations, and other related actors in the pharmacy and anti-doping field have an important role in providing more educational opportunities to pharmacists.
 • Ahola, Juho-Antti; Vasankari, Tommi; Nietosvaara, Yrjänä; Mattila, Mikko; Haara, Mikko (2019)
 • Mervaala, Anna; Laukka, Pippa; Keski-Rahkonen, Anna (2019)
 • Partanen, Jenna; Keski-Rahkonen, Anna (2021)
  Nuori urheilija tasapainoilee opintojen ja urheilun välillä. Stressi, suorituspaineet, paine erikoistua varhain yhteen lajiin, loukkaantumiset ja epäonnistumiset voivat uhata nuoren urheilijan henkistä hyvinvointia, mikä voi pahimmillaan johtaa uupumiseen ja masennukseen. Suhteellinen energiavaje, syömishäiriöt ja väkivalta ovat urheilijan hyvinvoinnin uhkia. Lääkäri voi auttaa ongelmien tunnistamisessa ja selvittelyssä. Vanhemmilla, valmentajilla ja urheilujärjestelmällä on tärkeä tehtävä nuoren urheilijan henkisen ¬hyvinvoinnin tukijoina.
 • Aira, Tuula; Vasankari, Tommi; Heinonen, Olli Juhani; Korpelainen, Raija; Kotkajuuri, Jimi; Parkkari, Jari; Savonen, Kai; Uusitalo, Arja; Valtonen, Maarit; Villberg, Jari; Vaha-Ypya, Henri; Kokko, Sami Petteri (2021)
  BackgroundLongitudinal studies demonstrate an average decline in physical activity (PA) from adolescence to young adulthood. However, while some subgroups of adolescents decrease activity, others increase or maintain high or low activity. Activity domains may differ between subgroups (exhibiting different PA patterns), and they offer valuable information for targeted health promotion. Hence, the aim of this study was to identify PA patterns from adolescence to young adulthood; also to explore the associations of (i) changes in PA domains and in sedentary time, (ii) sociodemographic factors, and (iii) self-rated health with diverging PA patterns.MethodsThe observational cohort study data encompassed 254 adolescents at age 15 and age 19. K-means cluster analysis for longitudinal data was performed to identify participant clusters (patterns) based on their accelerometry-measured moderate-to-vigorous PA (MVPA). Logistic regressions were applied in further analysis.ResultsFive PA patterns were identified: inactivity maintainers (n=71), activity maintainers (n=70), decreasers from moderate (to low) PA (n=61), decreasers from high (to moderate) PA (n=32), and increasers (n=20).At age 15, participation in sports clubs (SC, 41-97%) and active commuting (AC, 47-75%) was common in all the patterns. By age 19, clear dropout from these activities was prevalent (SC participation mean 32%, AC 31-63%). Inactivity maintainers reported the lowest amount of weekly school physical education.Dropout from SC - in contrast to non-participation in SC - was associated with higher odds of being a decreaser from high PA, and with lower odds of being an inactivity maintainer. Maintained SC participation was associated with higher odds of belonging to the decreasers from high PA, and to the combined group of activity maintainers and increasers; also with lower odds of being an inactivity maintainer. Maintenance/adoption of AC was associated with decreased odds of being an inactivity maintainer. Self-reported health at age 19 was associated with the patterns of maintained activity and inactivity.ConclusionsPA patterns diverge over the transition to adulthood. Changes in SC participation and AC show different associations with diverging PA patterns. Hence, tailored PA promotion is recommended.
 • Vuorio, Lotta (2020)
  A recension of the book "Building Bodies – Transnational Historical Approaches to Sport, Gender and Ethnicities" (Marjet Derks, Eveline Buchheim, Saskia Bultman, Marjan Groot, Marleen Reichgelt, Evelien Walhout & Ingrid de Zwarte, 2019).
 • Poutanen, Tuija; Hiippala, Anita (2018)
  Sydänperäiset äkkikuolemat ovat lapsilla harvinaisia. Jos lapsi liikkuu liikuntasuosituksen mukaan, liikunnan määrä voi olla yhtä suuri kuin kilpaurheiluvalmennuksessa. Esitiedot ja tutkimuslöydökset riittävät sydänsairauden seulomiseksi. EKG:tä ei suositella seulontaluonteiseen käyttöön. Suomessa on kouluterveydenhuollossa kattava terveystarkastusjärjestelmä, jossa sydänterveystarkastus voidaan toteuttaa kaikille lapsille.
 • Arkkila, Perttu (2019)
 • Laine, Merja K.; Eriksson, Johan G.; Kujala, Urho; Sarna, Seppo (2016)
  Eetti­sesti ter­veellä poh­jalla oleva huippu-ur­heilu nuo­rena näyt­tää olevan yhtey­dessä keski­ver­to­väestöä ter­veempään ja ­lii­kun­nal­li­sempaan van­huuteen. Eri­tyisen suo­tuisa vai­kutus ­huip­pu-ur­hei­lulla on kardio­me­ta­bo­listen häi­riöiden esiin­ty­miseen.
 • Lehto, Mika; Kytö, Ville; Lehtonen, Jukka; Tuohinen, Suvi; Laukkanen, Jari; Mjøsund, Katja; Nikus, Kjell; Valtonen, Maarit (2021)
  • Nuorten urheilijoiden COVID-19-infektiot ovat pääosin olleet lieväoireisia tai oireettomia. • SARS-CoV-2-virus ei ole erityisen sydänhakuinen, mutta vaikeissa, sairaalahoitoa vaatineissa tilanteissa sydänlihaksen tai -pussin tulehdusta on nähty usein. • Tutkimuksissa pienellä osalla urheilijoista on todettu magneettikuvauksella sydäntulehdukseen ¬sopivia löydöksiä. • Paluu urheiluun COVID-19-taudin jälkeen tulee aina tehdä vähitellen. Mikäli infektioon on liittynyt ¬sydäntulehdus, täysipainoinen urheilu voi alkaa vasta täydellisen toipumisen jälkeen.
 • Mjøsund, Katja; Nikus, Kjell; Korpi, Kirsi; Heliö, Tiina; Heinonen, Olli J. (2021)
  Terveen kilpaurheilijan väsymys-, rintakipu- tai rytmihäiriöoireilun taustalla voi olla sydänlihastulehdus. Diagnoosi on vaativa etenkin kestävyysurheilijoiden osalta heidän harjoitteluunsa liittyvien fysiologisten urheilijansydänmuutosten takia. Myokardiitti on merkittävä nuoren urheilijan sydänperäisen äkkikuoleman syy. Suurentunut äkkikuoleman riski ei vaikuta riippuvan tulehduksen vakavuudesta sinänsä, vaan se liittyy usein fyysiseen rasitukseen. Liian varhainen rasitus voi myös vaikuttaa paranemisprosessiin. Nuoren terveen urheilijan virusmyokardiitin ennuste on hyvä, mutta varsinkin riskilajien (esimerkiksi kestävyysurheilu ja jalkapallo) urheilijoille suositellaan riittävän pitkää, yksilöllisesti määriteltyä taukoa kilpaurheilusta ja alan kansainvälisten asiantuntijoiden laatimien hoitosuositusten mukaisia tutkimuksia ennen paluuta lajiharjoitteluun. Kolmesta kuuteen kuukauden kilpailutauko saattaa olla tarpeen.
 • Patja, Kristiina; Borodulin, Katja (2020)
  • Nikotiini ei näytä parantavan voimantuottoa, kestävyyttä eikä harjoittelusta palautumista. • Nikotiinituotteita voi pitää yleisesti urheilijan elimistön puolustusjärjestelmän kannalta haitallisina. • Nikotiinia ei ole luokiteltu dopingaineeksi (WADA), mikä kertoo siitä, ettei sen käyttö paranna urheilijan suorituskykyä. • Kilpaurheilijoilla nikotiinituotteiden käyttö perustuu uskomuksiin ja samanlaisiin kemiallisen riippuvuuden kokemuksiin kuin muillakin niistä riippuvaisilla henkilöillä.
 • Hemilä, Harri (2013)
  OBJECTIVE: To determine whether vitamin C administration influences exercise-induced bronchoconstriction (EIB). DESIGN: Systematic review and meta-analysis. METHODS: MEDLINE and Scopus were searched for placebo-controlled trials on vitamin C and EIB. The primary measures of vitamin C effect used in this study were: (1) the arithmetic difference and (2) the relative effect in the postexercise forced expiratory volume in 1 s (FEV1) decline between the vitamin C and placebo periods. The relative effect of vitamin C administration on FEV1 was analysed by using linear modelling for two studies that reported full or partial individual-level data. The arithmetic differences and the relative effects were pooled by the inverse variance method. A secondary measure of the vitamin C effect was the difference in the proportion of participants suffering from EIB on the vitamin C and placebo days. RESULTS: 3 placebo-controlled trials that studied the effect of vitamin C on EIB were identified. In all, they had 40 participants. The pooled effect estimate indicated a reduction of 8.4 percentage points (95% CI 4.6 to 12) in the postexercise FEV1 decline when vitamin C was administered before exercise. The pooled relative effect estimate indicated a 48% reduction (95% CI 33% to 64%) in the postexercise FEV1 decline when vitamin C was administered before exercise. One study needed imputations to include it in the meta-analyses, but it also reported that vitamin C decreased the proportion of participants who suffered from EIB by 50 percentage points (95% CI 23 to 68); this comparison did not need data imputations. CONCLUSIONS: Given the safety and low cost of vitamin C, and the positive findings for vitamin C administration in the three EIB studies, it seems reasonable for physically active people to test vitamin C when they have respiratory symptoms such as cough associated with exercise. Further research on the effects of vitamin C on EIB is warranted.