Browsing by Subject "Street Drugs"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Kriikku, Pirkko; Ojanperä, Ilkka (2020)
  LÄHTÖKOHDAT Suomessa tehdään paljon oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia ja niihin liittyviä oikeuskemiallisia tutkimuksia. Tämä mahdollistaa alkoholin, lääkkeiden, huumeiden ja palokaasujen aiheuttamien myrkytyskuolemien luotettavan seurannan. MENETELMÄT Tulokset koottiin kuolemansyyn selvittämiseen liittyvästä laboratorioaineistosta ja asiakirjoista keskittyen vuosiin 2014–2017. TULOKSET Alkoholimyrkytyskuolemat vähentyivät ajanjaksolla 279:stä 229:ään (18 %). Lääke- ja huumemyrkytykset vähenivät vuosina 2014–2016, mutta lisääntyivät jälleen vuonna 2017. Opioidimyrkytysten osuus lääke- ja huumemyrkytyksistä pienentyi tasaisesti 38 %:sta 31 %:iin. Buprenorfiinikuolemat olivat edelleen yleisiä. PÄÄTELMÄT Myrkytyskuolemien kokonaismäärä on vähentynyt tasaisesti vuoden 2006 jälkeen. Alkoholimyrkytyskuolemien määrän myönteinen kehitys heijastaa alkoholin kulutuksen vähenemistä. Suomessa opioidit eivät tällä hetkellä aiheuta vastaavaa uhkaa kuin monissa muissa maissa.
 • Kahila, Hanna; Kivistö, Kaisa (2019)
 • Pihlainen, Katja; Soininen, Leena; Boyd, James (2018)
  Synteettisten fentanyylijohdannaisten aiheuttamat kuolemat ovat lisääntyneet Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Suomessa laajasta käytöstä ei ole havaintoja. Aineiden vaarallisuus perustuu voimakkaaseen taipumukseen sitoutua keskushermoston μ-reseptoreihin. Pienikin annos saattaa aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman. Työssä näille aineille altistutaan harvoin vaarallisessa määrin. Nitriilikäsineet ja pitkähihainen vaatetus suojaavat yleensä riittävästi. Aineiden tunnistaminen jätetään laboratoriolle. Haistamista ja maistamista tulee ehdottomasti välttää. Hengityslaman hoitoon voidaan tarvita jopa 10 mg naloksonia.
 • Ojanperä, Ilkka; Boyd, James (2017)
 • Haravuori, Henna; Raitasalo, Kirsimarja (2017)
  Suomalaisnuorten tupakkakokeilut ja säännöllinen tupakointi ovat vähentyneet, mutta poikien nuuskan käyttö on lisääntynyt. Raittiiden nuorten osuus on kasvanut ja humalaan juovien osuus pienentynyt. Muiden huumeiden kuin kannabiksen käyttö on harvinaista. Kannabiskokeilut eivät ole lisääntyneet, vaikka nuorten asenteet ovat muuttuneet sallivammiksi ja nuorten aikuisten ryhmässä kannabista käyttävien osuudet ovat kasvaneet. Lääkkeiden sekakäyttö alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa on vähentynyt, mutta lääkkeiden ¬väärinkäyttö ei.