Browsing by Subject "Students"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Korhonen, J. (ISLS International Society of the Learning Sciences, 2019)
  The aim of this dissertation study is to analyze how leadership emerges in a school-based makerspace, and analyze the ways in which emergent leadership mediates student-led making activities. The study also aims to investigate how teachers can support productive leadership during student-led collaboration. In the study, leadership is defined as a reciprocal social process that develops in students’ interactions. I argue that school-based makerspaces provide an important platform for the development of students’ emergent leadership. © ISLS.
 • Kauhanen, Hennariikka (Helsingfors universitet, 2010)
  Hammaslääkärin työ on staattista ja työasennot usein epäergonomisia aiheuttaen rasitusvammoja ja jopa ennenaikaista eläköitymistä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten luppien käyttö vaikuttaa hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelyergonomiaan, -nopeuteen ja -tarkkuuteen. Tutkimukseen osallistui kuusi hammaslääketieteenopiskelijaa, soveltuvuuskriteereinä kokemattomuus luppien käytössä kliinisessä työssä sekä hyvä näöntarkkuus ilman optista korjausta. Koehenkilöt poistivat täytteen kahdesta frasaco-hampaasta: toisesta käyttäen pelkkiä suojalaseja ja toisesta käyttäen myös luppeja. Suoritus kuvattiin videokameralla ja materiaali analysoitiin käyttäen tutkimusta varten kehitettyä arviointitaulukkoa, joka on sovellettu Brynson Posture Assessment Instrumentista (BPAI). Kaksi eri arvioitsijaa arvioi kaikkien koehenkilöiden työskentelyergonomiaa arviointitaulukon avulla. Tulosten tilastollisen merkitsevyyden arviointiin käytettiin parittaista kaksisuuntaista t-testiä. Luppityöstentelyssä työsuoritukset olivat tarkempia ja nopeampia, joskaan ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tulokset antavat olettaa, että suuremmalla otoksella havaitaan tilastollisesti merkitsevä ero työasennoissa. Tämä puoltaa luppien käyttöä hammaslääkärin kliinisessä työssä.
 • Pitkälä, Kaisu; Finne-Soveri, Harriet; Immonen, Susanna; Lehti, Tuuli; Tiilikainen, Ida; Vesterinen, Teppo; Saarinen, Esa (2018)
  Helsingin lääketieteellisen perusopetuksen, Aalto-yliopiston ja Helsingin kotihoidon ensimmäinen yhteinen valinnainen kurssi oli rohkaiseva alku uudenlaiselle tiimioppimiselle, joka voi tuottaa hyvää myös -palvelujärjestelmälle ja potilaille. Kurssilaiset oppivat muiden ammattilaisten arvostusta ja ¬potilaslähtöisyyttä.
 • Castren, Sari; Temcheff, Caroline E.; Derevensky, Jeffrey; Josefsson, Kim; Alho, Hannu; Salonen, Anne H. (2017)
  Empirical evidence has shown that youth gamble on both regulated and unregulated games, despite legislative prohibitions. This study assesses middle and high school teachers' awareness and attitudes regarding adolescent gambling and other potentially high-risk behaviours in Finland. A convenience sample of teachers (N = 157) from 13 provinces participated in the survey. The results suggest that teachers in Finland were more knowledgeable of the age limits of other adolescent high-risk behaviours than the legal age for gambling. Teachers were somewhat familiar with the behaviours and consequences associated with adolescent gambling. All other risk behaviours were perceived as being more important than gambling. Teachers' awareness about gambling prevention material in Finnish schools was limited. Results suggest that initiatives are required to enhance teachers' knowledge of adolescent problem gambling and its harmful short- and long-term consequences. School policies and guidelines including gambling behavior should be implemented in middle and high schools globally.
 • Paz, María Soledad (Helsingin yliopisto, 2020)
  Due to a recent substantial influx of Haitian immigrants, the Chilean government has had to adjust and react with a variety of policy changes especially in educational programs, health services and housing. The purpose of this thesis was to carry out qualitative research using critical discourse analysis (CDA) to identify meanings behind the way Chilean teachers talked about their everyday experiences of teaching immigrant students from Haiti. I was interested in what are the meanings attached to these experiences and how the teachers perceive this new reality of working in a more diverse environment. The community of teachers that I interviewed individually work in an adult-education secondary school in Chile. I chose this topic for two main reasons. First, this is a new reality in my home country. The new diversity in terms of population is a recent phenomenon of no more than ten years. As a student of the Master Program in Intercultural Encounters, my interest in research about education for immigrant-related issues increased enormously. Second, adult education generally attracts less academic interest compared to other types of education, but in Chile it has also been neglected by the authorities. I was theoretically committed to produce knowledge from a critical perspective. My data was obtained through semi-structured interviews carried out in Chile between November and December 2019. To analyze the data, I used Teun A. Van Dijk’s socio-cognitive approach to CDA. From my data, I identified four different meanings, namely, meaning of fulfillment, meaning of silence, meaning of resources and meaning of agency. These meanings were present in different ways in my data and I used them as a means to understand the way the teachers talked about their experiences. I argue that these four meanings best represent a clear relation between the three main elements of Van Dijk’s “discourse-cognition-society triangle” and discourse.
 • Lindahl, Anna; Patja, Kristiina; Keski-Rahkonen, Anna (2019)
  Terveysvalmennus on näyttöön perustuva elintapainterventio, joka nostaa potilaan toimijaksi. Se tukee potilaan sitoutumista hoitoon ja myönteisiä elintapamuutoksia pitkäaikaissairauksissa. Lääkärille ja lääkäriksi opiskelevalle terveysvalmennus tarjoaa uusia työkaluja. Se voi parantaa potilas–lääkärisuhdetta ja lisätä terveydenhuollon tasa-arvoa.
 • Saarinen, A.; Seitamaa-Hakkarainen, P.; Hakkarainen, K. (2018)
  The authors studied primary school students’ experiences of using an electronic portfolio in their craft education over four years. A stimulated recall interview was applied to collect user experiences and qualitative content analysis to analyse the collected data. The results indicate that the electronic portfolio was experienced as a multipurpose tool to support learning. It makes the learning process visible and in that way helps focus on and improves the quality of learning. © ISLS.