Browsing by Subject "Suomen sosialidemokraattinen puolue"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
  • Tanner, Väinö (Socialdemokratisk ungdomsforbund, 1919)
  • Sosialidemokraattinen työläisnaisliitto (Finlands soc.-dem. arbaetrkvinnoförbund, 1938)
  • Sosialidemokraattinen työläisnaisliitto (Sosialidemokraattinen työläisnaisliitto, 1935)
  • Huttunen, E. (Kansanvalta, 1918)
  • Suomen sosialidemokraattinen työläisnaisliitto (Sosialidemokraattinen työläisnaisliitto, 1938)
  • Kivisalo, Väinö (Hämeen eteläinen sos.-dem. piiritoimikunta, 1931)
  • Jäntti, Jukka (2000)
    Tutkimuskohteena oli sosiaalidemokraattisen kansanedustajan ja Suomen Sosialidemokraatin toimittajan Reinhold Sventon poliittinen toiminta sisä- ja ulkopoliittisten muutosten aikana 1930-luvun Suomessa. Tutkimus kattaa ajan, joka alkoi vuoden 1930 eduskuntavaaleista ja päättyi Sventon erottamiseen Suomen Sosialidemokraattisen puolueen eduskuntaryhmästä 19.10.1939. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää niitä käsityksiä ja mielipiteitä, jotka vallinneissa olosuhteissa ohjasivat Reinhold Sventon poliittista toimintaa tutkielman tekijän tärkeäksi katsomissaan sisä- ja ulkopoliittisissa kysymyksissä. Erityisinä tutkimuskohteina olivat käsitellyissä asioissa vallinneet erimielisyydet Sventon ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen enemmistön sekä ennen kaikkea puolueen tosiasiallisen johtajan Väinö Tannerin välillä. Tutkimusmenetelmänä työssä on ollut tutkimuskohdetta käsittelevän erilaisen kirjallisen aineiston läpikäynti ja sen analysointi. Lähtökohtana on ollut tietojen hankkiminen mahdollisimman monesta lähteestä ja niiden vertaileva käsitteleminen, kunkin yksittäisen tutkimuksen kohteena olleen teeman osalta. Käytetyn menetelmän tarkoituksena on myös ollut käsiteltävänä olleen asiakokonaisuuden niveltäminen tutkimusajankohtana vallinneisiin sisä- ja ulkopoliittisiin olosuhteisiin. Tärkeimpinä tutkimustuloksina voidaan pitää Sventon poliittisen toiminnan pääpiirteistä selviämistä asetettujen kysysymysten osalta työssä esitetyllä tavalla. Lisäksi tärkeänä tuloksena on sen kehityskaaren selvittäminen, joka erimielisyyksien kärjistyttyä äärimmilleen johti Sventon erottatamiseen puolueensa eduskuntaryhmästä. Arkistolähteistä tärkeimpiä olivat Suomen Sosialidemokraattisen puolueen eri puolue-elimien pöytäkirjat. Sanomalehtilähteinä on käytetty Suomen Sosialidemokraatin numeroita tutkittavana olleelta aikakaudelta. Julkaistun alkuperäisaineiston aikalaiskirjallisuuden oleellisimmat lähteet olivat Sventon kirjallisesta tuotannosta teokset "Työmies ja talonpoika. Onko pysyväinen yhteistoiminta maalaisliiton ja sos. -dem. puolueen välillä mahdollinen ja toivottava?" sekä selkeästi hänen pääteoksenaan pidetty "Suomen ulkopolitiikka" sekä Tannerin muistelmateos "Kahden maailmansodan välissä". Jaakko Paavolaisen kirjat "Väinö Tanner sillanrakentaja. Elämäkerta vuosilta 1924-1936" ja "Väinö Tanner patriootti" Elämäkerta vuosilta 1937-1966" olivat lähteinä perusteoksia. Kaikkein oleellisimpia olivat kuitenkin Hannu Soikkasen teokset "Kohti Kansanvaltaa 1. 1899-1937" ja "Kohti kansanvaltaa 2. 1937-1944".