Browsing by Subject "Thrombectomy"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
  • Strbian, Daniel; Isokangas, Juha-Matti; Lindsberg, Perttu J. (2020)
  • Vanninen, Ritva; Putaala, Jukka; Bode, Michaela; Nyman, Mikko; Pekkola, Johanna; Manninen, Hannu (2016)
  • Mustanoja, Satu; Pekkola, Johanna (2016)
    Akuu­tin ai­vo­val­ti­mo­tu­kok­sen las­ki­mon­si­säis­tä liuo­tus­hoi­toa voi­daan an­taa nel­jän ja puo­len tun­nin ku­lues­sa oi­rei­den alus­ta. Hoi­to on aloi­tet­ta­va he­ti, kun vas­ta-ai­heet on pois­sul­jet­tu. Jos po­ti­laan ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riön oi­reet ovat vai­keat, ei suu­ren ai­vo­val­ti­mon tu­kok­sen las­ki­mon­si­säi­nen liuo­tus­hoi­to yleen­sä rii­tä. Sen li­säk­si har­ki­taan en­do­vas­ku­laa­ri­hoi­to­na lä­hin­nä me­kaa­nis­ta trom­bek­to­miaa kuu­den tun­nin ku­lues­sa. En­do­vas­ku­laa­ri­hoi­toa har­ki­taan myös sil­loin, kun las­ki­mon­si­säi­sel­le liuo­tus­hoi­dol­le on vas­ta-ai­he: INR-ar­vo yli 1,7 tai po­ti­las käyt­tää sään­nöl­li­ses­ti uut­ta ve­re­no­hen­nus­lää­ket­tä da­bi­gat­raa­nia, ri­va­rok­sa­baa­nia tai ­apik­sa­baa­nia. Pää­tös en­do­vas­ku­laa­ri­hoi­don aloit­ta­mi­ses­ta teh­dään ylio­pis­to­sai­raa­las­sa mo­niam­ma­til­li­ses­ti, ja toi­men­pi­teen ai­hees­ta päät­tää neu­ro­lo­gi yh­des­sä sen suo­rit­ta­van ra­dio­lo­gin kans­sa. Hoi­dos­ta on an­net­tu uu­si oh­jeis­tus, jo­ka kos­kee neu­ro­lo­gian päi­vys­tä­jien li­säk­si myös päi­vys­tyk­sen eri­koi­sa­laa, ku­ten kes­kus­sai­raa­la­ta­soi­sia päi­vys­tä­jiä. Päi­vys­tyk­sel­li­seen AVH-hoi­toon lä­het­tä­mi­sen kri­tee­rit säi­ly­vät en­nal­laan ja hoi­don va­lin­taan ote­taan kan­taa ylio­pis­to­sai­raa­loi­den päi­vys­tys­pis­teis­sä.
  • Kaesmacher, Johannes; Abdullayev, Nuran; Maamari, Basel; Dobrocky, Tomas; Vynckier, Jan; Piechowiak, Eike; Pop, Raoul; Behme, Daniel; Sporns, Peter B.; Styczen, Hanna; Virtanen, Pekka; Meyer, Lukas; Meinel, Thomas R.; Cantre, Daniel; Kabbasch, Christoph; Maus, Volker; Pekkola, Johanna; Fischer, Sebastian; Hasiu, Anca; Schwarz, Alexander; Wildgruber, Moritz; Seiffge, David J.; Langner, Soenke; Martinez-Majander, Nicolas; Radbruch, Alexander; Schlamann, Marc; Mihoc, Dan; Beaujeux, Remy; Strbian, Daniel; Fiehler, Jens; Mordasini, Pasquale; Gralla, Jan; Fischer, Urs (2021)
    Background and Purpose Data on safety and efficacy of intra-arterial (IA) fibrinolytics as adjunct to mechanical thrombectomy (MT) are sparse. Methods INtra-arterial FIbriNolytics In ThrombectomY (INFINITY) is a retrospective multi-center observational registry of consecutive patients with anterior circulation large-vessel occlusion ischemic stroke treated with MT and adjunctive administration of IA fibrinolytics (alteplase [tissue plasminogen activator, tPA] or urokinase [UK]) at 10 European centers. Primary outcome was the occurrence of symptomatic intracranial hemorrhage (sICH) according to the European Cooperative Acute Stroke Study II definition. Secondary outcomes were mortality and modified Rankin Scale (mRS) scores at 3 months. Results Of 5,612 patients screened, 311 (median age, 74 years; 44.1% female) received additional IA after or during MT (194 MT+IA tPA, 117 MT+IA UK). IA fibrinolytics were mostly administered for rescue of thrombolysis in cerebral infarction (TICI) 0-2b after MT (80.4%, 250/311). sICH occurred in 27 of 308 patients (8.8%), with an increased risk in patients with initial TICI0/1 (adjusted odds ratio [aOR], 2.3; 95% confidence interval [CI], 1.1 to 5.0 per TICI grade decrease) or in those with intracranial internal carotid artery occlusions (aOR, 3.7; 95% CI, 1.2 to 12.5). In patients with attempted rescue of TICI0-2b and available angiographic follow-up, 116 of 228 patients (50.9%) showed any angiographic reperfusion improvement after IA fibrinolytics, which was associated with mRS Conclusions Administration of IA fibrinolytics as adjunct to MT is performed rarely, but can improve reperfusion, which is associated with better outcomes. Despite a selection bias, an increased risk of sICH seems possible, which underlines the importance of careful patient selection.
  • Lindsberg, Perttu J.; Kantanen, Anne-Mari; Mattila, Olli S.; Soinne, Lauri; Puolakka, Tuukka; Jäkälä, Pekka; Lappalainen, Kimmo; Kuisma, Markku (2017)