Browsing by Subject "Tongue neoplasms"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Almangush, Alhadi; Mäkitie, Antti A.; Hagström, Jaana; Haglund, Caj; Kowalski, Luiz Paulo; Nieminen, Pentti; Coletta, Ricardo D.; Salo, Tuula; Leivo, Ilmo (2020)
    BackgroundCell-in-cell structures (caused by cell cannibalistic activity) have been related to prognosis of many cancers. This is the first multi-institutional study to assess the prognostic impact of cell-in-cell structures in a large cohort of early oral tongue squamous cell carcinomas (OTSCC).MethodsA total of 308 cases from five Finnish University Hospitals and from the A.C. Camargo Cancer Center, SAo Paulo, Brazil, were included in this study. Cell-in-cell structures were evaluated on surgical postoperative sections that stained with hematoxylin and eosin staining.ResultsWe found that cell-in-cell structures associated with cancer-related mortality in univariable analysis with a hazard ratio (HR) of 2.99 (95%CI 1.52-5.88; P=0.001). This association was confirmed in multivariable analysis (HR 2.22, 95%CI 1.12-4.44; P=0.024). In addition, statistically significant associations were observed between the cell-in-cell structures and other adverse histopathologic characteristics including deep invasion (P<0.001), high index of tumor budding (P=0.007), worst pattern of invasion (P<0.001), perineural invasion (P=0.01), and stroma-rich pattern (P=0.001).ConclusionsOur findings demonstrate a significant relationship between cell-in-cell formation and aggressive characteristics of early OTSCC. Cell-in-cell structures have a distinct impact as a novel prognostic indicator in early OTSCC and they can be easily assessed during routine pathology practice.
  • Almangush, Alhadi; Mäkitie, Antti A; Hagström, Jaana; Haglund, Caj; Kowalski, Luiz P; Nieminen, Pentti; Coletta, Ricardo D; Salo, Tuula; Leivo, Ilmo (BioMed Central, 2020)
    Abstract Background Cell-in-cell structures (caused by cell cannibalistic activity) have been related to prognosis of many cancers. This is the first multi-institutional study to assess the prognostic impact of cell-in-cell structures in a large cohort of early oral tongue squamous cell carcinomas (OTSCC). Methods A total of 308 cases from five Finnish University Hospitals and from the A.C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil, were included in this study. Cell-in-cell structures were evaluated on surgical postoperative sections that stained with hematoxylin and eosin staining. Results We found that cell-in-cell structures associated with cancer-related mortality in univariable analysis with a hazard ratio (HR) of 2.99 (95%CI 1.52–5.88; P = 0.001). This association was confirmed in multivariable analysis (HR 2.22, 95%CI 1.12–4.44; P = 0.024). In addition, statistically significant associations were observed between the cell-in-cell structures and other adverse histopathologic characteristics including deep invasion (P <  0.001), high index of tumor budding (P = 0.007), worst pattern of invasion (P <  0.001), perineural invasion (P = 0.01), and stroma-rich pattern (P = 0.001). Conclusions Our findings demonstrate a significant relationship between cell-in-cell formation and aggressive characteristics of early OTSCC. Cell-in-cell structures have a distinct impact as a novel prognostic indicator in early OTSCC and they can be easily assessed during routine pathology practice.
  • Heikkinen, Ilkka (Helsingin yliopisto, 2018)
    Johdanto: : Sekuriini on proteiini, jolla on tärkeä merkitys solujen jakautumisessa. Sen pääasiallinen tehtävä on estää mitoosin aikana sisarkromatidien ennenaikainen irtoaminen toisistaan ennen kuin tumasukkulan muodostuminen on valmis. Sekuriini säätelee myös M-faasiin siirtymistä ja p53 proteiinin toimintaa, sekä osallistuu DNA:n korjausprosessiin. Sekuriinilla on todettu olevan merkittävä rooli myös useiden syöpien kehittymisessä. Tässä tutkimuksessa analysoimme sekuriinin tuotannon yhteyttä liikkuvan kielen levyepiteelikarsinoomapotilaiden ennusteeseen. Menetelmät: Tutkimusaineisto koostui 93 kielisyöpäpotilaasta, joiden diagnoosi sekä hoito toteutettiin Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa sekä Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1981-2005. Sekuriinituotannon määrää ja sijaintia syöpäkudoksessa tutkittiin immunohistokemiallisesti siten, että 52 potilaan tissue microarray (TMA) ja 41 potilaan kasvainresekaattien histologiset leikkeet värjättiin monoklonaalisella sekuriini vasta-aineella. Sekuriinin määrää arvioitiin prosentuaalisena osuutena positiivisesti sekuriinivasta-aineella värjäytyneistä syöpäsoluista suhteessa kaikkiin kentässä näkyviin syöpäsoluihin. Tilastollisista analyyseistä khiin neliö -testiä käytettiin eri muuttujien välisten riippuvuuksien vertailussa. Kaplan-Meier kuvaajaa, log-rank testiä ja Coxin suhteellisen vaaran mallia sovellettiin elinaika-analyysissä. Tilastolliset analyysit tehtiin IBM SPSS (versio 20.0) tilastoanalyysiohjelmistolla. Tulokset: Sekuriinin yliekspressio liittyi merkittävästi syövän erilaistumisasteeseen (P=0.03). Sekuriinia oli enemmän levinneisyysasteeltaan pidemmälle edenneissä syövissä (asteet III ja IV), mutta tämä yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Assosiaatiota ei myöskään löytynyt sekuriinin määrän ja kielisyöpäkuolleisuuden tai kielisyövän uusiutumisen välillä (P > 0.05). Johtopäätökset: Löydöksemme viittaavat siihen, että sekuriinin yliekspressiolla saattaa olla merkitystä kielisyövän etenemisessä, mutta sekuriini ei ennusta kielisyöpäpotilaan kuolleisuutta tautiin tai taudin uusiutumistaipumusta.