Browsing by Subject "Tornio"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 21
 • Kurttila, Oili (1965)
 • Kajander, Juha (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1995)
  Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 552
 • Heljala, Minna; Seppälä, Sirkka-Liisa; Elo, Tiina (Ympäristöministeriö, 2012)
  Suomen ympäristö 36/2012
  Tornion kulttuuriympäristöohjelmassa luodaan katsaus kaupungin kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen ja esitellään perustiedot rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilanteesta. Ohjelmatyön päämääränä on tarjota tietoa kaavoituksen ja muun suunnittelun välineeksi sekä vahvistaa asukkaiden paikallisidentiteettiä ja tietoisuutta omasta ympäristöstään. Kirja toimii niin ympäristönhoidon opaskirjana, kotiseudun lukukirjana kuin Tornion kaupungin arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden tietopankkina. Tornion kulttuuriympäristöohjelma on tehty Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen alueidenkäyttöyksikön hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen toimesta yhdessä Tornion kaupungin kanssa. Hankkeen on rahoittanut EU:n aluekehitysrahasto EAKR siihen liittyvine kansallisine rahoituksineen.
 • Rumpunen, Tiina (Helsingfors universitet, 2014)
  Tutkielma käsittelee Johan Wegeliuksen postillan antamaa kuvaa kristityn elämästä. Kysymykseen on vastattu suodattamalla Johan Wegeliuksen postillasta sellaiset piirteet, joiden voi katsoa kuvaavan kristityn elämää. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan vastaako Wegeliuksen postillan kuvaus kristityn elämästä 1730-luvulla Torniossa ja Lapissa eläneiden ihmisten elämää. Wegeliuksen postillan elämänkuvaa on usein pidetty synkkäsävyisenä, joten yhtenä näkökulmana elämää kuvaaviin piirteisiin on tämänkaltaisen mahdollisen synkkyyden tunnistaminen. Johan Wegeliuksen postillan saarnat olivat todennäköisesti valmistuneet vuoden 1737 aikana. Tätä edeltänyt kirjoitustyö on ollut pitkä, mutta todennäköisesti suurin osa saarnoista on kuitenkin kirjoitettu 1730-luvun aikana. Wegeliukseen itseensä ja suureen osaan postillan ensimmäisistä lukijoista olivat vaikuttaneet isonvihan kauhut, joita oli jouduttu kokemaan vuosina 1713–1721. Isonvihan jälkeen kirkko vahvisti otettaan kansasta muun muassa uusien lainsäädäntöjen avulla, jotka koskivat muun muassa uskonnollisia kokoontumisia. Yhtenä esimerkkinä tästä on vuonna 1726 annettu konventikkeliplakaatti, joka oli todennäköisesti osaltaan laadittu radikaalipietistisien liikkeiden hallinnoimiseen. Tämänkaltaisen pietistisen herätysliikkeen tiedetään vaikuttaneen myös 1730-luvun Torniossa. Isonvihan jättämät jäljet kirkkoon ja ihmisten uskonnollisuuteen ovatkin paikoin nähtävillä myös postillan saarnoissa. Wegelius esimerkiksi paheksuu niitä henkilöitä, jotka pitävät kotona jumalanpalveluksen pyhäpäivinä sen sijasta, että tulisivat viettämään yhteistä jumalanpalvelusta kirkkoon seurakunnan kanssa. Hyvään kristilliseen elämään ei myöskään kuulu jumalanpalveluksen halveksiminen väärin käyttäytyvien pappien saatikka muiden seurakuntalaisten vuoksi. Wegeliuksen saarnoista on nähtävillä ajatus, että eräät ihmiset saattoivat vieroksua pappeja ja välistä Wegelius tuntuu puolustelevan papiston asemaa. Tämänkaltainen ihmisten halveksunta papistoa kohtaan saattaa olla peräisin isonvihan jälkeisestä herravihasta, joka kohdistui juurikin papistoon. Wegeliuksen postillan antamaa kuva kristityn elämästä voi melko hyvin pitää 1730-luvun Tornion ja Lapin elämänmenoa kuvaavana. Saarnoissaan Wegelius kuvailee esimerkiksi kolmisäätyoppia, synnin monia muotoja, ihmisen elämää seurakunnan jäsenenä, kotihartauksia ja uskonnollisen elämän oikeanlaista muotoa, elämän kiertokulkua ja ihmisen suhdetta luontoon. Eräät Wegeliuksen kuvaamat kristityn elämän piirteet edustavat myös laajempaa, ajalle tyypillistä katsantokantaa, mutta niiden ei voi katsoa olleen täysin ristiriidassa Torniossa tai Lapissa eläneiden ihmisten elämänpiirin kuuluvien asioiden kanssa. Ajatusta postillan synkkäsävyisyydestä voi joiltain osin pitää täysin oikeutettuna. Wegeliuksen postillan saarnat ovat esimerkiksi hyvin syntikeskeisiä ja moniin elämän onnettomuuksiin Wegelius liittää mahdollisuuden siitä, että niiden muodossa Jumala saattaa haluta rangaista syntiä tehneitä. Toisaalta Wegeliuksen postillan saarnoista on löydettävissä myös monia lohduttavia piirteitä. Esimerkiksi Wegeliuksen painotus Jumalan sanan merkityksestä pelastuksen kannalta tärkeimpänä on varmasti lohduttanut muun muassa niitä ihmisiä, jotka asuivat kaukana kirkosta ja papistosta.
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Käärmekangas-Viitakangas Tornio Tietokantatunnus: MOR-Y13-001 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2541.06 Laivajärvi Alueen pinta-ala: 126,9 ha Korkeus: 38 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 23 m Muodon suhteellinen korkeus: 16 m Moreenimuodostuman sijainti: Käärmekankaan ja Viitakankaan drumliinit sijaitsevat Tornion kaupungissa, Laivaniemen kylässä, Laivajärveltä noin 1 km itään ja koilliseen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Isokumpu - Tuohimaa Tornio Tietokantatunnus: MOR-Y13-003 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2541 09 ja 2542 07 Alueen pinta-ala: 123,8 ha Korkeus: 35 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 17 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m Moreenimuodostuman sijainti: Isokumpu ja Tuohimaa sijaitsee Kaakamon, Laivaniemen ja Ruottalan kylissä aivan Kalkkimaan eteläpuolella.
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Mellasalo Tornio Tietokantatunnus: MOR-Y13-010 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2542.01 Alueen pinta-ala: 42,9 ha Korkeus: 33,8 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 17 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m Moreenimuodostuman sijainti: Mellasalo sijaitsee Yli-Vojakkalan kylässä, noin 2 km kylän koillispuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Rovamaa Tornio Tietokantatunnus: MOR-Y13-011 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2542 02 Alueen pinta-ala: 35,0 ha Korkeus: 36 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 17 m Muodon suhteellinen korkeus: 14 m Moreenimuodostuman sijainti: Rovamaa sijaitsee noin 2 km Aapajoen kylän itäpuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Alkumaa - Ahvanviita Tornio Tietokantatunnus: MOR-Y13-013 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2542 04 Alueen pinta-ala: 173,5 ha Korkeus: 48 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 13 m Muodon suhteellinen korkeus: 16 m Moreenimuodostuman sijainti: Alkumaa ja Ahvanviita sijaitsevat Alaraumon kylässä, noin 1,5-2,0 km Kalkkimaasta länteen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Honkamaa Tornio Tietokantatunnus: MOR-Y13-014 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka; 3 Karttalehti: 2542.04 Alueen pinta-ala: 76,6 ha Korkeus: 43 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 12 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m Moreenimuodostuman sijainti: Honkamaa sijaitsee Liakan kylästä noin 6 km koilliseen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Lautamaa-Karjalanmaa Tornio Tietokantatunnus: MOR-Y13-018 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka: 1 Karttalehti: 2542.06 Alueen pinta-ala: 200,6 ha Korkeus: 82 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 36 m Muodon suhteellinen korkeus: 23 m Moreenimuodostuman sijainti: Lautamaa sijaitsee Laivaniemen ja Karungin kylissä, noin 6 km Sattajärveltä luoteeseen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Virkkumaa Tornio Tietokantatunnus: MOR-Y13-019 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2542.06 Alueen pinta-ala: 102,9 ha Korkeus: 83 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 33 m Muodon suhteellinen korkeus: 19 m Moreenimuodostuman sijainti: Virkkumaa sijaitsee Laivaniemen ja Aapajoen kylissä, noin 6 km Santajärveltä länteen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Rajakumpu - Iso Kuoringinjänkkä Tervola Tietokantatunnus: MOR-Y13-028 Muodostumatyyppi: Drumliini Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2542.09 Alueen pinta-ala: 100,5 ha Korkeus: 66 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 26 m Muodon suhteellinen korkeus: 17 m Moreenimuodostuman sijainti: Rajakumpu ja Iso Kuoringinjänkkä sijaitsevat Tornion ja Tervolan rajalla Kivirannan ja Ylipaakkolan kylissä, noin 4,0 - 5,5 km Korpijärveltä pohjoiseen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Sorvasvaara Tervola, Tornio Tietokantatunnus: TUU-13-147 Arvoluokka: 2 Muodostuma: Rantakerrostuma Pinta-ala: 476,7 ha Korkeus: 186 m mpy. Karttalehti: 2631,07 Alueen suhteellinen korkeus: 98 m Muodon suhteellinen korkeus: 98 m Sijainti: Sorvasvaaran muodostuma sijaitsee Tervolan ja Tornion rajalla, noin seitsemän kilometriä Sihtuunasta pohjoiseen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Kaisavaara Tervola, Tornio Tietokantatunnus: TUU-13-148 Arvoluokka: 3 Muodostuma: Rantakerrosstuma Pinta-ala: 377,8 ha Korkeus: 150 m mpy. Karttalehti: 2631.07 Alueen suhteellinen korkeus: 79 m Muodon suhteellinen korkeus: 79 m Sijainti: Kaisavaaran muodostuma sijaitsee Tervolan ja Tornion rajalla, noin kahdeksan kilometriä Sihtuunasta länteen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Laitilanvaara Tornio Tietokantatunnus: TUU-13-149 Arvoluokka: 4 Muodostuma: Rantakerrostuma Pinta-ala: 150.1 ha Korkeus: 88 m mpy. Karttalehti: 2542.06 Alueen suhteellinen korkeus: 33 m Muodon suhteellinen korkeus: 33 m Sijainti: Laitilanvaaran muodostuma sijaitsee Tornion koillisosassa, noin viisi kilometriä Sattajärveltä luoteeseen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Lautamaa Tornio Tietokantatunnus: TUU-18-150 Arvoluokka: 3 Muodostuma: Rantakerrostuma Pinta-ala: 146.1 ha Korkeus: 81 m mpy. Karttalehti: 2542.06 Alueen suhteellinen korkeus: 33 m Muodon suhteellinen korkeus: 7 m Sijainti: Muodostuma sijaitsee Tornion keskustasta noin 31 kilometriä koilliseen ja noin kuusi kilometriä Sattajärveltä luoteeseen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Kaakamavaara Tornio Tietokantatunnus:TUU-13-151 Arvoluokka: 4 Muodostuma: Rantakerrostuma Pinta-ala: 385.6 ha Korkeus: 188.6 m mpy. Karttalehti: 2542.03 Alueen suhteellinen korkeus: 88,6 m Karttalehti: 2542.06 Muodon suhteellinen korkeus: 88,6 m Karttalehti: 2631.01 Sijainti: Kaakamanvaaran muodostuma sijaitsee Tornion pohjoisosassa, noin kaksi kilometriä Palovaaran kylästä koilliseen
 • Ulanto, Tarja (1986)