Browsing by Subject "Transplants"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-9 of 9
 • Luostarinen, Teemu (2020)
  Elinluovuttajan hoidossa pyritään huolehtimaan irrotettavien elinten elinkelpoisuudesta turvaamalla niiden riittävä verenkierto ja hapentarjonta. Elinluovuttajan hoidosta on olemassa kansalliset hoito-ohjeet. Tässä artikkelissa käydään läpi muutamia elinluovuttajaan hoitoon liittyviä keskeisiä asioita.
 • Herttua, Maarit; Krootila, Kari (2020)
  Sarveiskalvonsiirrot aloitettiin Suomessa HYKS silmätautien klinikassa 1950-luvun lopussa ja sitä varten klinikkaan perustettiin silmäpankki vuonna 1957. Silmäpankki kerää sarveiskalvoja ja valmistelee ne siirtoleikkauksia varten. Lisäksi silmäpankissa erotellaan ja puhdistetaan istukasta amnionkalvoja silmäkirurgisia toimenpiteitä varten.
 • Nykänen, Antti; Tikkanen, Jussi; Raivio, Peter (2017)
 • Koivusalo, Anna-Maria (2020)
  Potentiaalisen elinluovuttajan tunnistaminen ja asianmukainen hoito on tärkeää, sillä siirrettävistä elimistä on pulaa. Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminta on Suomessa keskitetty, ja sitä säätelevät tarkat lait ja ohjeistukset.
 • Lempinen, Marko; Ahopelto, Kaisa; Sallinen, Ville (2020)
 • Finne, Patrik; Helanterä, Ilkka; Lempinen, Marko (2019)
  Odotusajan lyheneminen vaikuttaisi suotuisasti potilaiden elämään.
 • Helanterä, Ilkka; Lempinen, Marko (2017)
 • Valtonen, Jussi P.; Lindford, Andrew (2016)
 • Vasara, Anna; Paatela, Teemu; Kiviranta, Ilkka (2016)
  •Al­le 40-vuo­tiai­den vam­ma­pe­räi­siä oi­rei­le­via rus­to­vau­rioi­ta voi­daan hoi­taa useil­la me­ne­tel­mil­lä. •Pie­niin vau­rioi­hin so­pi­via me­ne­tel­miä ovat mik­ro­mur­tu­ma­me­ne­tel­mä ja luu-rus­to­sy­lin­te­ri­siir­re. •Rus­to­so­lu­siir­re­hoi­to­jen hin­ta on nous­sut kor­keak­si, ei­vät­kä hoi­don edut mui­hin hoi­to­muo­toi­hin näh­den ole osoit­tau­tu­neet ko­vin suu­rik­si, jo­ten käyt­tö tu­li­si ra­joit­taa eri­tyis­ta­pauk­siin ja yk­sik­köi­hin, jois­sa me­ne­tel­mäs­tä on ko­ke­mus­ta. •Uu­te­na hoi­to­muo­to­na vai­kei­den rus­to­puu­tos­ten hoi­dos­sa voi­daan käyt­tää elin­luo­vut­ta­jil­ta saa­ta­via ­luu-rus­to­tuo­re­ku­dos­siir­tei­tä. •Uu­sien bio­ma­te­riaa­lei­hin tai me­sen­kyy­mi­kan­ta­so­lui­hin pe­rus­tu­vien hoi­to­muo­to­jen ke­hi­tys­työ on vil­kas­ta, mut­ta me­ne­tel­mät ovat edel­leen pääa­sias­sa ko­keel­li­sia. •Oi­reet­to­mia rus­to­vau­rioi­ta ei pi­dä hoi­taa ki­rur­gi­ses­ti, ei­kä rus­to­vau­rioi­den ki­rur­gi­ses­ta hoi­dos­ta ­ny­ky­me­ne­tel­min ole hyö­tyä ni­vel­ri­kon hoi­dos­sa.