Browsing by Subject "Western blotting"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Vikberg, Riitta (Helsingfors universitet, 1997)
    Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksella on kuvattu pilaantuneesta tomaattiketsupista eristetty Lactobacillus fructivorans -kanta. Ko. bakteeri on muihin maitohappobakteereihin verrattuna huomattavan lämpöresistentti ja kestää lisäksi alhaista pH:ta ja korkeita etanolipitoisuuksia. Kyseisen kannan kuumennuskestävyyttä tutkittaessa on todettu eloonjäämiskäyrän loppuosassa nk. häntä. Tällaista bakteeripopulaatiota kuumennettaessa bakteerien kuoleminen hidastuu lyhyen ajan kuluttua selvästi, ja bakteereista jää pieni osa henkiin hyvin pitkänkin kuumennuksen jälkeen. Havaittu lämpöresistenssi voi johtua esim. osapopulaation ominaisuuksista tai kyseessä voi olla indusoituva lämpötoleranssi, joka johtuu nk. lämpöshokkiproteiineista. Useimmat organismit muodostavat lämpöshokkiproteiineja kasvuympäristön lämpötilan noustessa. Ne suojaavat solua kuumennuksen aiheuttamilta vaurioilta. Myös muunlaiset stressitekijät voivat saada aikaan lämpöshokkiproteiinien muodostumista. Tutkimuksessa altistettiin L. fructivorans -bakteereita lyhytkestoisille stressitekijöille (lämpökäsittely ja korkea etanolipitoisuus). Käsitellyistä bakteereista eristettiin proteiineja lysotsyymikäsittelyn avulla ja proteiinit eroteltiin molekyylipainon mukaisesti SDS-PAGE-elektroforeesimenetelmällä. Lisäksi tutkittiin yhden tärkeä lämpöshokkiproteiinin, Escherichia colin hsp60-proteiinin, GroEL:n, vasta-aineiden sitoutumista L. fructivoransin proteiineihin Western blotting -menetelmällä. Lämmölle ja etanolille altistettujen L. fructivorans -bakteereiden ja altistamattomien vertailuerien välillä ei todettu eroja proteiiniprofiileissa. Lämpökäsittelyille altistetun L. fructivoransin proteiinit reagoivat GroEL vasta-aineen kanssa erittäin heikosti. Vertailubakteerina käytetyllä Lactobacillus sakella todettiin SDS PAGE:ssa selvä proteiinien induktio lämpökäsittelyn seurauksena. Erityisesti lisääntyi molekyylipainoltaan n. 70 kDa suuruisen proteiinin synteesi. Tämä proteiini reagoi immunoblottauksessa GroEL-vasta-aineen kanssa. Tulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä L. fructivoransin proteiinien stressi-induktion olemassaolosta. Immunoblottauksella saadut tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että L. fructivoransin aiemmissa tutkimuksissa havaittu lämpöresistenssi ei johdu GroEL-proteiinin induktiosta.
  • Haapalainen, Antti (Helsingin yliopisto, 2018)
    In the literature section, knowledge was gathered about β-lactoglobulin, typical heat treatments and what effects they have on milk, sample preparation and the methods used in the practical part. Aim in the laboratory was to create a functional method for evaluating milk and whey samples using native-PAGE and Western blotting methods together with β-lactoglobulin specific antibody. The idea was to create a method able to tell apart and determine the most common treatment levels of milk from even tiny sample volumes. With the method developed in the practical study, it is possible to distinguish raw, pasteurized, ESL and UHT milks. Significant differences were found in the amounts of native and oligomer forms of β-lactoglobulin. The more intense the heat treatment, the less native forms are left on the gel, and there might not be any left in UHT milk. Number of small oligomers first increases from raw to ESL, but decreases again significantly in UHT milk. Almost all the protein in UHT milk is too large to enter the separation gel. Resolving power of the method seems excellent, since mere 2 µg BLG or 3 µl milk is enough to gain results even from thawed samples. In comparison to native-PAGE the antibody has better sensitivity and it gives BLG-specific information from smaller amounts than just the Native-PAGE method. However native-PAGE combined with Western Blotting is quite time consuming and prone to errors, and therefore this method is better suited to long term research purposes rather than daily routine monitoring of hear treatment.
  • Al-Rashed, F.; Ahmad, Z.; Iskandar, M.A.; Tuomilehto, J.; Al-Mulla, F.; Ahmad, R. (2019)
    Background/Aims: TNF-α-mediated pro-inflammatory phenotypic change in monocytes is known to be implicated in the pathogenesis of metabolic inflammation and insulin resistance. However, the mechanism by which TNF-α-induces inflammatory phenotypic shift in monocytes is poorly understood. Since long-chain acyl-CoA synthetase 1 (ACSL1) is associated with inflammatory monocytes/macrophages, we investigated the role of ACSL1 in the TNF-α-driven inflammatory phenotypic shift in the monocytes. Methods: Monocytes (Human monocytic THP-1 cells) were stimulated with TNF-α. Inflammatory phenotypic markers (CD16, CD11b, CD11c and HLA-DR) expression was determined with real time RT-PCR and flow cytometry. IL-1β and MCP-1 were determined by ELISA. Signaling pathways were identified by using ACSL1 inhibitor, ACSL1 siRNA and NF-κB reporter monocytic cells. Phosphorylation of NF-κB was analyzed by western blotting and flow cytometry. Results: Our data show that TNF-α induced significant increase in the expression of CD16, CD11b, CD11c and HLA-DR. Inhibition of ACSL1 activity in the cells with triacsin C significantly suppressed the expression of these inflammatory markers. Using ACSL-1 siRNA, we further demonstrate that TNF-α-induced inflammatory markers expression in monocytic cells requires ACSL1. In addition, IL-1b and MCP-1 production by TNF-α activated monocytic cells was significantly blocked by the inhibition of ACSL-1 activity. Interestingly, elevated NF-κB activity resulting from TNF-α stimulation was attenuated in ACSL1 deficient cells. Conclusion: Our findings provide an evidence that TNF-α-associated inflammatory polarization in monocytes is an ACSL1 dependent process, which indicates its central role in TNF-α-driven metabolic inflammation. © 2019 The Author(s).