Browsing by Subject "Yliopistopedagogiikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Ruikkala, Toni; Aalto, Iris Johanna; Peltoniemi, Mikko; Salmivaara, Aura; Tuominen, Sakari; Muukkonen, Petteri (University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography, 2019)
  Department of Geosciences and Geography C
 • Kujala, Sanna; Lämsä, Suvi; Määttänen, Aino-Maija; Muukkonen, Petteri (University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography, 2019)
  Department of Geosciences and Geography C
 • Järvinen, Matias; Jylhä, Markus; Muukkonen, Petteri (University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography, 2019)
  Department of Geosciences and Geography C
 • Syvälahti, Kati; Lehtiö, Leeni; Talikka, Marja (2016)
 • Heimo, Meeri (Helsingin yliopisto, 2021)
  Aims: The aim of this research is to describe home economics teacher students’ experiences on teaching quality at home economics teaching degree programme at the University of Helsinki. Little research has been conducted on the matter of the experiences of teaching quality and previous research on this subject has mostly been quantitative, not qualitative. This research bases on research about pedagogy in higher education, teaching quality and student satisfaction. Research on those subjects highlight the context in which teaching is given at the University of Helsinki for that it is important to understand the subject and its context that is under quality assurance. Methods: The research data consists of ten semi-structured theme interviews that were collected from home economics teacher students at the University of Helsinki. The interviews were insider interviews due to the fact that both the interviewer and the interviewees belong to the same insider group. The interviews were analysed by using inductive qualitative content analysis. Based on the analysis, eight themes were identified and divided into two themes, factors related to the teacher and factors related to the teaching. Results and conclusions: The results indicate that good quality teaching according to the experiences of home economics teacher students consists of teaching that is student oriented, academic, diverse, up-to-date, and combines theory, practice and teaching. In good quality teaching the teacher must be competent and excited about the subject they are teaching. The results indicate that eight different factors affect the experiences on the quality of teaching. The students that were interviewed had various experiences on the quality of teaching and majority of the students were mostly satisfied on the quality of teaching. On the experiences on quality of teaching teacher’s pedagogic skills and practises together with the didactic and pedagogic choices were emphasized. The results of this research increase the understanding of students’ experiences on the quality of teaching and the results of this study can be used when developing teaching.
 • Clavert, Maria; Nevgi, Anne (2011)
  Yliopisto-opettajien pedagogisen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on edistää pedagogisen osaamisen kehittymistä. Artikkelissa tarkastellaan yliopisto-opettajien pedagogisen osaamisen kehittymistä pedagogisen tietoisuuden kehittymisen näkökulmasta Jack Mezirowin (1991) transformatiivisen oppimisen viitekehyksessä ja pohditaan, millaisia merkityksiä yliopistopedagogiseen koulutukseen liitetään, kun kehitytään yliopisto-opettajana. Tutkimuksessa pyydettiin kymmentä Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun yliopistopedagogisen koulutuksen suorittanutta opetushenkilöstön jäsentä kertomaan, millaisten tapahtumien kautta he kokivat tulleensa yliopiston opettajiksi. Tutkimusaineisto kerättiin ja analysoitiin narratiivisella tutkimusotteella. Transformatiivista oppimista tutkittiin erottamalla haastatteluaineistosta pedagogisen tietoisuuden muutokseen viittaavat merkittävät tapahtumat. Yliopistopedagogisen koulutuksen suorittaminen vaikutti kaikkien haastateltavien opettajana kehittymiseen merkittävästi. Yliopistopedagoginen koulutus lisäsi osallistujien pedagogista ymmärrystä, mutta koska koulutuksen jälkeen uusia merkityksiä vahvistavia kokemuksia oli vähän tai ne puuttuivat, jäi transformatiivinen oppimisprosessi usein keskeneräiseksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yliopistopedagogiseen koulutukseen osallistuvien opettajien työympäristöä tulisi kehittää tukemaan paremmin opettajien transformatiivista oppimisprosessia. Lisäksi on syytä harkita kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa tutkia yliopistopedagogisen koulutuksen vaikuttavuutta.