Browsing by Subject "aluesuunnittelu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Ministry of the Environment (Ministry of the Environment, 2006)
  The Finnish Environment 31en/2006
  This document presents views on the long-term development of land use and spatial structure in Finland. In the future, especially globalisation and economic development based on know-how, but increasingly also the ageing of the population and the climate change will have an impact on the location of functions and activities. Since decisions on land use and spatial structure have long-time effects, they should be given a sustainable direction so as to support competitiveness, ecological sustainability and the well-being of the citizens. For Finland to be successful in the global economy, the spatial structures should be linked to developments in Europe and the adjacent areas. Advantage should be taken of the opportunities offered by the Baltic Sea, and the emergence of cross-border development zones should be promoted. A polycentric spatial structure will support the strengths of each region and the utilisation of advantages in location and existing structures. Improved accessibility requires inputs, but these should be environmentally safe. Finnish regions have a particular strength in their varied environments, which provide an excellent framework for high-quality living environments, more extensive tourism, and the utilisation of natural resources.
 • Hietala, Reija; Ijäs, Asko; Pikner, Tarmo; Kull, Anne; Printsmann, Anu; Kuusik, Maila; Fagerholm, Nora; Vihervaara, Petteri; Nordström, Paulina; Kostamo, Kirsi (Springer Nature, 2021)
  Journal of Coastal Conservation 25 (2021), 47
  The Maritime Spatial Planning (MSP) Directive was ratified (2014/89/EU) along the Strategy of the European Union (EU) on the Blue Economy to contribute to the effective management of maritime activities and resources and incorporate the principal elements of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) (2002/413/EC) into planning at the land-sea interface. There is a need to develop the ICZM approach throughout Europe to realise the potential for both socio-economic and environmental targets set by the EU and national legislations. In this study, we co-developed different approaches for land-sea interactions in four case areas in Estonia and Finland based on the defined characteristics and key interests derived from local or regional challenges by integrating spatial data on human activities and ecology. Furthermore, four ICZM drafts were co-evaluated by stakeholders and the public using online map-based assessment tools (public participatory GIS). The ICZM approaches of the Estonian cases ranged from the diversification of land use to the enhancement of community-based entrepreneurship. The Finnish cases aimed to define the trends for sustainable marine and coastal tourism and introduce the ecosystem service concept in land use planning. During the project activities, we found that increased communication and exchange of local and regional views and values on the prevailing land-sea interactions were important for the entire process. Thereafter, the ICZM plans were applied to the MSP processes nationally, and they support the sustainable development of coastal areas in Estonia and Finland.
 • Metsalo, Vilhelm (Helsingin yliopisto, 2021)
  The cooperation between Finland and Estonia is most visible in the collaboration between the capitals of the countries. The twin city development of Helsinki and Tallinn and the planned tunnel infrastructure between the cities have caused societal debates in both countries. The societal debate on the themes gained new importance when Estonia became part of the EU and NATO in 2004. The tunnel infrastructure connecting the cities became a major news topic from the mid-2010s onwards, and it was also an important part of news coverage regarding the cooperation between the countries. The progress of the public and private tunnel projects sparked interest in the major daily newspapers in both countries. The theoretical background of the thesis is based on the theories of cross-border cooperation, twin cities and spatial planning. The theoretical framework of the thesis revolves also around the strategic framing and anchor infrastructures used in the media as part of territorial cohesion. Discursive framing and regional branding in the media are both important parts of regional formation. The aim of the study was to find out the discourses used in framing the twin city and tunnel connection in the largest daily newspapers of Finland and Estonia. The conclusion of the dissertation is that geographical reality can be interpreted by studying discourses and societal significance. Media discourses convey a broader societal debate on the topics. The material of the study was articles in the online publications of Helsingin Sanomat and Postimees from 2004-2020. The study examined the articles according to the framework of content analysis and critical media discourse analysis. The study examined the forms of discursive framing through media discourses. Based on the data analysis, the tunnel infrastructure is a more newsworthy topic than the twin city. The tunnel plays an important role in shaping the discourses in the research material. The tunnel is framed as a foundational part of the twin city and wider regional context. The tunnel connection gains relevance by forming the area and enabling growth. Improving accessibility and connection to Central Europe are major parts of the Finnish tunnel discourse. Economic perspectives are part of the discourse in both journals. Major political actors in both countries, such as ministers and mayors, are most prominently present in the research material. Political agency is embodied in the framing of anchor infrastructure. The entry of the privately funded tunnel project in 2016 changes the themes of the articles. The private tunnel project is causing occasional opposition from countries’ politicians and officials, manifested in confrontation represented in the media. In Finland the criticism of the private project is focused on the alignment of the tunnel, whereas in Estonia on security policy concerns caused by foreign funding. The largest daily newspapers in Finland and Estonia serve as a platform for the societal debate. Their articles delimit and frame the topics of societal debate. The means of strategic framing and raising the news value of the topic become the focus of the research material as the media focuses more on the tunnel connection after the mid-2010s. The discursive framing of the twin city takes place through a tunnel infrastructure. The discursive framing that emerges in the media reflects the geographical significance of different actors.
 • Ympäristöministeriö (Ympäristöministeriö, 2006)
  Suomen ympäristö 31/2006
  Suomen menestyminen kilpailukykyisenä, hyvinvoivana ja ekotehokkaana maana perustuu niihin mahdollisuuksiin ja puitteisiin, joita aluerakenne ja alueidenkäyttö tarjoavat. Globalisaatio ja osaamisperusteinen talouskehitys sekä väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos tulevat asettamaan mittavia haasteita ja vaikuttamaan toimintojen sijoittumiseen. Kehityskuva on ympäristöministeriön puheenvuoro aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittämisestä kestävään suuntaan pitkällä aikavälillä. Tavoiteltavan kehityksen peruspilareita ovat Suomen aluerakenteen kansainvälinen ulottuvuus ja Itämeren alueen mahdollisuudet, monikeskuksisen ja verkottuva aluerakenne, saavutettavuuden parantaminen ympäristöä säästäen sekä monipuolinen ympäristö Suomen erityisenä vahvuutena.
 • Miljöministeriet (Miljöministeriet, 2006)
  Miljön i Finland 31sv/2006
  Finlands möjligheter till framgång som ett konkurrenskraftigt, välbefinnande och ekoeffektivt land bestäms av de ramar som bildas av regionala strukturer och områdesanvändning. Globaliseringen och den på kunnande baserade ekonomiska utvecklingen, befolkningens stigande ålder och klimatförändringen kommer att utgöra avsevärda utmaningar och påverka placeringen av olika funktioner. Denna utveclingsbild är miljöministeriets inlägg om utveckling på sikt av den regionala strukturen och områdesanvändningen i en hållbar riktning. Grundpelarna för den emotsedda utvecklingen är den internationella dimension som ligger i Finlands regionala struktur och möjligheterna i Östersjöområdet, en flerkärnig och nätverksbaserad regional struktur, förbättrad och samtidigt miljöanpassad tillgänglighet samt den varierande miljön som är Finlands särskilda styrka.
 • Tolkki, Helena; Airaksinen, Jenni; Haveri, Arto (Ympäristöministeriö, 2011)
  Suomen ympäristö 9/2011
  Kilpailukykyisiä metropolialueita pidetään globalisoituvassa maailmassa yhä tärkeämpinä menestystekijöinä niin yksittäisille maille kuin sitä laajemmillekin talousalueille. Tavoitteen toteutuminen edellyttää tasapainon löytymistä taloudellisen kasvun, sosiaalisen tasapainon, ympäristöllisen uusiutumisen ja kestävän kehityksen välillä. Metropolialueen menestyksessä alueen yhteistyöllä ja päätöksentekokyvyllä on keskeinen merkitys. Monissa maissa metropolialueen hallintoon sovelletaan muista kaupunkiseuduista poikkeavia käytäntöjä. Myös Suomessa tarve metropolialueen kuntayhteistyön tehostamiseen ja syventämiseen on tunnistettu. Selvityksen tavoitteena on kansainvälisiä kokemuksia analysoimalla tuottaa tietoa Suomena kannalta kiinnostavien maiden metropolialueita koskevien hallintomallien tavoitteista, päätöksentekojärjestelmistä ja metropolitasolla ratkaistavista asioista. Tavoitteena on näin monipuolistaa metropolialueen ja laajemminkin kaupunkiseutujen hallinnosta käytävää keskustelua ja luoda edellytyksiä Helsingin seudun päätöksentekorakenteiden tulevalle kehittämiselle. Selvityksessä vertaillaan metropolien hallintamalleja eri maissa ja esitetään arvio mallien sovellettavuudesta Helsingin metropolialueen kehittämisessä. Julkaisussa tarkastellaan neljää metropolialuetta ja niiden hallintamalleja. Alueet ovat Stuttgart, Montreal, Oslo ja Dublin. Alueet valittiin selvityksen alkuvaiheen yhdentoista kohteen joukosta painottaen kiinnostavuutta, vertailtavuutta ja erilaisuutta.
 • Hemminki, Mervi (Helsingin yliopisto, 2021)
  Social and economic inequalities are growing in Europe in local, regional and national scales while they are decreasing between member states of the European union (EU). Inequalities are visible in geographical space, which can be one factor explaining these differences between places and people. Spatial disparities and growing inequalities are source of political and social tensions, which can be menace for European countries as well for the EU’s legitimacy. These issues are addressed by the EU’s territorial cohesion policy. Spatial awakening in policymaking and establishment of territorial cohesion as the third objective of the EU’s cohesion policy in 2009 by the Lisbon Treaty has increased awareness of territorial approach in the EU policymaking. The Territorial Agenda of the EU (TAEU) was published in 2007 as a guideline for achieving territorial cohesion. However, studies show that results of this non-binding and open-method-of-coordination based policy have been relatively modest despite its usefulness and ambitious policy objectives of reducing inequalities and increasing overall competitiveness of Europe. Moreover, many meanings of territorial cohesion and lack of a proper definition has been topic of political and academic debates. The key document of territorial cohesion, the Territorial Agenda of the EU was recently renewed by the European network of regional development policymakers and spatial planners. At this context of policy renewal, I am studying what kind of role the Territorial Agenda of the EU has in achieving territorial cohesion, which is the main objective of the agenda. Territorial cohesion is known as a slightly contradictory policy goal, due to its sometimes (but not always) conflicting spatial realities of the two policy objectives: reducing inequalities and increasing competitiveness. Moreover, elusiveness and many meanings of the concept have been seen as the central challenges of the agenda. Meanings of territorial cohesion and associated imaginaries to the EU territoriality are investigated in this thesis. Additional research questions are linked to a policy evaluation, where aspects of effectiveness, impacts and utility are studied. The study is based on an online survey, which targets the Network of the Territorial Cohesion Contact Points (NTCCP) members and other relevant stakeholders from different geographical scales and levels of governance. The survey is composed by quantitative and qualitative questions which are analysed by mixed methods. Theoretical background originates from social constructionism, Europeanisation and critical geopolitics. The results show that the Territorial Agenda of the EU has a strong role in achieving of territorial cohesion and stakeholders have high expectations of its impact, effectiveness and utility. Overall, the agenda is perceived as a useful guideline with lot of potential for achieving territorial cohesion in Europe. However, some of the stakeholders acknowledge well weaknesses of the agenda and are more realistic about its role, effectiveness, impacts and utility. Moreover, stakeholders share a relatively common understanding of the EU territoriality as networked and relational space. They associate similar meanings to territorial cohesion as a concept, even the concept remains still quite vague. The central finding is that the environmental and social dimensions of territorial cohesion are emphasized over the economic dimension and that strong impacts are expected in environmental related themes. The results illustrate how the EU’s soft power works and how even a non-binding low policy of the EU, which is operationalized voluntary by different level stakeholders, can be effective for creating the EU territoriality and achieving territorial cohesion. Processes of Europeanisation and soft practices such as sharing good practice, policy harmonisation, coordination and cooperation are main means to achieve territorial cohesion. Nevertheless, some stakeholders remain realistic and acknowledge the obstacles of non-binding policy implementation and prefer to wait if ‘what is ought to be done’ ‘is actually done’ during the next ten years. In addition, the study outlines some policy recommendations to improve the agenda and implementation. For example, stronger engagement of stakeholders, participation of citizens and the third sector and increase of willingness to work as the EU’s agency are suggestions to be enforced.
 • Luostarinen, Veera (Helsingfors universitet, 2001)