Browsing by Subject "anti-angiogenesis"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Hyytiäinen, Aini (Helsingin yliopisto, 2021)
    Pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden ennuste on huono siitä huolimatta, että syöpähoidot ovat kehittyneet viime vuosina. Angiogeneesi, eli verisuonten uudismuodostus, on edellytys syövän kasvulle ja leviämiselle ja tämän takia useita angiogeeneesiä estäviä lääkkeitä on kehitetty syövän hoitoon. Tässä tutkimuksessa tehtiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa kerättiin tiedot kliinisistä tutkimuksista, joissa käytettiin angiogeenesi-inhibiittoreita pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla. Kirjallisuushaku tehtiin Ovid MEDLINE, Cochrane Library, Scopus sekä ClinicalTrials.gov tietokannoissa. Tutkimus rajattiin kolmeen kategoriaan angiogeneesiä estäviä lääkkeitä: bevacizumab, tyrosiinikinaasin estäjät sekä endostatin. Kirjallisuuskatsaukseen sisällytettiin 38 kliinistä tutkimusta, jotka olivat vaiheissa I, II tai III. Angiogeneesi-inhibiittoreita käytettiin tutkimuksissa yksinään sekä yhdistettynä sädehoitoon, kemoterapiaan, kohdennettuun syöpähoitoon tai immunoterapiaan. Tutkimuksissa esiintyi 12 erilaista angiogeneesi-inhibiittoria ja näistä bevacizumab oli yleisimmin tutkittu lääke. Bevacizumab osoittautui tehokkaaksi useissa eri kombinaatioissa, mutta siihen liittyi paljon haittavaikutuksia. Endostatin sekä lenvatinib olivat hyvin siedettyjä ja niiden teho oli lupaava. Useimmat kliiniset tutkimukset angiogeneesi-inhibiittoreista eivät osoittautuneet hyödyllisiksi pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoidossa ja lisäksi useisiin lääkkeisiin liitettiin paljon haittavaikutuksia. Jotkin tulokset olivat kuitenkin lupaavia, varsinkin yhdistelmähoitoina, joten lisätutkimukset angiogeeneesi-inhibiittoreista pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoidossa ovat perusteltuja.
  • Hyytiäinen, Aini; Wahbi, Wafa; Väyrynen, Otto; Saarilahti, Kauko; Karihtala, Peeter; Salo, Tuula; Al-Samadi, Ahmed (2021)
    Background Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) carries poor survival outcomes despite recent progress in cancer treatment in general. Angiogenesis is crucial for tumour survival and progression. Therefore, several agents targeting the pathways that mediate angiogenesis have been developed. We conducted a systematic review to summarise the current clinical trial data examining angiogenesis inhibitors in HNSCC. Methods We carried out a literature search on three angiogenesis inhibitor categories-bevacizumab, tyrosine kinase inhibitors and endostatin-from Ovid MEDLINE, Cochrane Library, Scopus and ClinicalTrials.gov database. Results Here, we analysed 38 clinical trials, total of 1670 patients, investigating 12 angiogenesis inhibitors. All trials were in phase I or II, except one study in phase III on bevacizumab. Angiogenesis inhibitors were used as mono- and combination therapies together with radio-, chemo-, targeted- or immunotherapy. Among 12 angiogenesis inhibitors, bevacizumab was the most studied drug, included in 13 trials. Although bevacizumab appeared effective in various combinations, it associated with high toxicity levels. Endostatin and lenvatinib were well-tolerated and their anticancer effects appeared promising. Conclusions Most studies did not show benefit of angiogenesis inhibitors in HNSCC treatment. Additionally, angiogenesis inhibitors were associated with considerable toxicity. However, some results appear encouraging, suggesting that further investigations of angiogenesis inhibitors, particularly in combination therapies, for HNSCC patients are warranted. Systematic Review Registration PROSPERO (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/), identifier CRD42020157144.