Browsing by Subject "arbetsmotivation"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Hemgård, Julia (Helsingin yliopisto, 2017)
    Along with the technological development, and the transition to knowledge society, our way working has changed. Due to digital solutions and advanced technology employees have the ability to work in a much more flexible work environment. Activity-based working gives employees the opportunity to choose how and where they work. At activity-based workplaces, no one has their own desk. Instead, the concept of free seating is used. Activity-based working creates options and independence for employees, but at the same time activity-based working can be perceived as challenging. In the thesis, a phenomenographic approach was used, and as a researcher, I focused on employees' different conceptions of activity-based working. The purpose of the study was to get a deeper understanding about employees' conceptions of activity-based working, and moreover, how the way of working influences the organisational culture and work identity. The theoretical framework consisted of earlier studies about activity-based working, as well as theories regarding organisational culture and work identity. The data were gathered during spring 2017, and involved 9 interviews with 9 employees, who work at activity-based organisations. The method of analysis was the phenomenographic approach. The employees sense, that activity-based working influences organisational culture, and work identity positively, as well as negatively. It appeared that employees find activity-based working as motivational. In addition, the employees find that activity-based working bring openness to the work culture, and enhance the communication. The employees also sense that activity-based working affects work identity, and that the work role becomes more dynamic and task orientated. However, some employees perceived activity-based working as challenging, and that it causes a formal work environment, constructed by unintended social structures. The results also showed conceptions of activity-based working causing anonymous work identity. Over all, the study proves that the conceptions of activity-based working, and how it affects organisational culture and work identity, differ. Yet, even though the results reveal conceptions of activity-based working coursing formal work environment, and anonymous work identity within the workplace, the employees value activity-based working and the ability to choose where and how they work.
  • Doepel, Tania (2005)
    I denna studie undersöktes arbetstagarnas identifikation med organisationen och arbetsavdelningen samt vilket samband dessa hade till arbetstagarnas motivation att arbeta på företaget, deras tillfredsställelse med att arbeta där och deras avsikter att stanna kvar på eller lämna företaget. Materialet samlades in med hjälp av frågeformulär på ett finskt produktionsbolag inom fritidsbranschen under våren 2005 (N = 58). I arbetets teoretiska del behandlades social identitetsteori, som är den bakomliggande teorin till identifikation med organisationen. Själva identifikationen med organisationen behandlades även. Benägenhet att förbinda sig till organisationen togs därtill upp, för att klargöra skillnaden mellan identifikation med organisationen och benägenhet att förbinda sig till organisationen. De möjliga följderna av identifikation: motivation, tillfredsställelse och planer på att stanna kvar inom organisationen, definierades och teoretiserades. Såväl teorier som tidigare undersökningar togs upp. På basen av dem formulerades hypoteserna. Hypoteserna testades med hjälp av korrelations- och regressionsanalyser. Resultaten stödde hypotesen enligt vilken identifikation med organisationen och identifikation med avdelningen positivt hängde samman med varandra. Hypoteserna enligt vilka identifikationsnivån påverkar arbetstagarnas avsikter att stanna kvar på arbetsplatsen eller söka efter ett nytt arbete fick även stöd av resultaten. Däremot gav resultaten inte stöd för hypoteserna enligt vilka en hög grad av identifikation positivt skulle påverka individens motivation och tillfredsställelse. Undersökningen gjordes på uppdrag av ett finskt företag. Den kan ses som ett bidrag till ett rätt så ungt forskningsområde i Finland, med såväl dess förväntade som mindre förväntade resultat, speciellt vad gäller ett finländskt företag.